مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس ۱۷ مطالعات سوم ابتدایی از خانه محافظت کنیم

0

انتظار می رود دانش آموزان بتوانند:
نکات ایمنی مربوط به محافظت از خود و خانه و مدرسه را در مورد استفاده از وسایل برقی و گرمایش و … بیان کنند.

یک مکان  را از نظر نکات ایمنی بررسی و برای حفاظت بهتر آن پیشنهاداتی ارائه کنند.

نسبت به رعایت نکات ایمنی در خانه و مدرسه حساس شوند و این نکات را رعایت کنند.

مواد و وسایل موردنیاز:

فیلم آموزشی کوتاه ترجیحاً انیمیشن درباره نکات ایمنی، بروشورها و پوسترهایی از شرکت گاز، اداره برق، آتش نشانی و در صورت امکان مجموعه های چاپی برای دانش آموزان فیلم آموزشی کوتاه دربارهٔ نحوهٔ کار آتش نشان ها، کتاب درسی، کاربرگه های ١٤ و ١٥ مقوایی که نکات ایمنی روی آن نوشته شده است.

آموزش درس ۱۷ مطالعات سوم ابتدایی از خانه محافظت کنیم

آماده کنید درس ۱۷ مطالعات سوم ابتدایی از خانه محافظت کنیم

قبلاً با مؤسساتی چون شرکت گاز، ادارهٔ برق، آتش نشانی و … تماس بگیرید،
معمولاً بخش آموزش این مؤسسات فیلم های آموزشی کوتاه و همچنین پوستر و بروشور و از این قبیل دارند که در اختیار شما بگذارند.

اگر بتوانید فیلم های آموزشی مربوط به وسایل گازسوز یا وسایل گرمایشی یا کار با وسایل برقی را در کلاس نمایش دهید.

از یکی از کارشناسان ادارات مذکور به کلاس دعوت کنید  تا برای بچّه ها در مورد نکات ایمنی و خطراتی که با توجه به محل زندگی بیشتر آنها را تهدید می کند

برایشان صحبت و این نکات را به آنها آموزش دهد.

آموزش دهید درس ۱۷ مطالعات سوم ابتدایی از خانه محافظت کنیم

با توضیح معنی واژه نکات ایمنی موضوع فیلم هایی را که نمایش داده اید یا صحبت کارشناسان را مرور کنید.

سپس از طریق پرسش و پاسخ و با توجه به تصاویر و مطالب کادرهای کتاب، نکات ایمنی مربوط به نشت گاز، گرم کردن حمام و استفاده از وسایل غیرمجاز، شعله آبی رنگ، دودکش، دست نزدن به سیم های لخت، بازنکردن در بر روی غریبه ها، ترقّه بازی و … را آموزش دهید.

توجه کنید که آموزش این نکات ایمنی اهمیت بسزایی دارد.

هر ساله تعدادی از مردم و همچنین کودکان براثر عدم رعایت همین نکات ایمنی دچار سوانح و آسیب های جسمانی و حتی مرگ می شوند.

برخی از این نکات ایمنی مربوط به رعایت فرد و برخی نیز مربوط به رعایت توسط خانواده است.

برای مثال روشن کردن گاز پیک نیکی برای گرم کردن حمام توسط خانواده انجام می شود.

در اینجا انتظار می رود که دانش آموزان پیام های ایمنی را به خانه نیز منتقل کنند.

به علاوه شما معلم عزیز باید در جلسه توجیهی با خانواده ها این نکات ایمنی را برای آنها نیز بازگو کنید

به ویژه در مناطقی که میزان آگاهی عمومی نسبت به این موضوعات در سطح پایینی قرار دارد،

برپایی این جلسه توجیهی بسیار ضروری است.

به پایان ببرید درس ۱۷ مطالعات سوم ابتدایی از خانه محافظت کنیم

مطالب مهم درس را مرور کنید. مقوایی که بر روی آن نکات مهم ایمنی را نوشته اید

به دیوارکلاس بزنید تا برای چند هفته ای مقابل چشم دانش آموزان قرار بگیرد.

از دانش آموزان بخواهید شماره تلفن های ضروری فعالیت شماره ٥ به کار ببندیم را بنویسند و در جای مناسبی در خانه نصب کنند.

در پایان به عنوان تکلیف منزل دانش آموزان را راهنمایی کنید تا کاربرگهٔ شمارهٔ ١٥ را انجام دهند.

این کاربرگه هم به منظور تعمیق یادگیری دربارهٔ نکات ایمنی و هم به عنوان یک فعالیت کاوشگری و هم به منظور جلوگیری از حوادث ناگوار مربوط به عدم رعایت نکات ایمنی طراحی شده است.

دانش آموزان را به خوبی راهنمایی کنید به نکات ایمنی دور و بر خود طبق فهرست توجه کنند.

مثلاً آبی بودن شعله بخاری، دودکش، نرده کنار پله ها، سیم های برق و … .

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.