مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس ۱۶ هدیه چهارم ابتدایی اسب طلایی

0

٭ توضیحات درس ۱۶ هدیه چهارم ابتدایی اسب طلایی

امانت مانند امن و امان و ایمان  به معنای حالتی است که زمینه ساز حصولآرامش و اطمینان خاطر نسبت به چیزی است.

امانت در حقیقت ادای حقی است که انسان به پرداختن به آن تعهد کرده است.

اسلام در مورد امانت داری، احکامی را مطرح ساخته که رعایت آن موجب ارتقا و اعتلای اخلاق در جامعه می شود؛

و از آنجا که بسیار اتفاق می افتد که دانش آموزان وسایل یکدیگر را به امانت می گیرند؛

بر این اساس شایسته است با این احکام آشنا شوند. این درس در قالب یک داستانبه بیان ضرورت امانت داری و برخی از احکام آن پرداخته است.

بنابراین آشنایی با انجام وظایف خود در حفظ امانت و ترغیب دانش آموزان به رعایت آن، مهم ترین هدف درس محسوب می شود.

٭ اهداف درس ۱۶ هدیه چهارم ابتدایی اسب طلایی

۱ آشنایی با ضرورت امانت داری و شیوه های آن
۲ تمایل به انجام وظایف خود در حفظ امانت
۳ ادای امانت به صاحب آن
۴ توانایی تفکر در پیام قرآنی و درک ارتباط آن با موضوع درس
٭ مفاهیم کلیدی
امانت
امانت داری

آموزش درس ۱۶ هدیه چهارم ابتدایی اسب طلایی

بهترین شیوه برای تدریس این درس کتابخانه مدرسه و امانت گرفتن کتاب است

که می توانید از اوایل مهر ماه که کتابخانهٔ کوچکی در مدرسه یا کلاس خود ایجاد می کنید

به طور غیرمستقیم تا روزی که می خواهید این درس را تدریس کنید،

با دانش آموزان کار کنید تا درک و مفهومی بهتر از امانت گرفتن و امانت داری را آموزش بگیرند

برای شروع می توانید از دانش آموزان بخواهید در قالب یک فعالیت فهرستی از چیزهایی که متعلق به آنها هست و چیزهایی که متعلق به آنها نیست را تهیه کنند و برای بقیه بخوانند.

و سپس با هم کلاسی ها یا اعضای گروه خود درباره درستی یا نادرستی نظرشان یا برای توسعه دانش خود گفت وگو کنند و به این ترتیب وارد متن درس شوید.

برای شروع می توانید از دانش آموزان بخواهید اگر در زمینه امانت ضرب المثل، داستان، شعر یا حدیثی می دانند

یا خاطره و یا تجربه یا هر نوع معلومات دیگری می دانند آن را به شیوه ای جذاب بیان کنند.

از بچه ها بخواهید موقعیت های دیگری شبیه به موقعیت ذکر شده در قصه را در ذهن خود یا نمایش خلاق بیان کنند.

قصه گویی برای نمونه ایجاد کرده و آن را در قالب برای شروع می توانید از قالب نمایش نیز استفاده کنید. برای مثال متن درس را به کمک تعدادی از بچه ها به صورت نمایش درآورید

و سپس اجازه دهید در مورد موضوع درس گفت وگو و قضاوت کنند.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.