مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس ۱۶ هدیه پنجم ابتدایی روزنامه های دیواری

0

توضیحات درس ۱۶ هدیه پنجم ابتدایی روزنامه های دیواری

خداوند انسان را در دنیا خلق کرده تا با کمک گرفتن از استعدادهای ذاتی خود مسیری را طی کند وخود را برای قیامتی جاودان آماده سازد.

اما جایگاه افراد در قیامت با یکدیگر بسیار متفاوت است چرا که خداوند عادل بوده و هر فردی را بر اساس اعمالی که انجام داده مورد حسابرسی دقیق قرار خواهد داد و اورا به پاداش یا کیفر عملی که انجام داده خواهد رساند.

کتاب جامع پنجم سری EQ

درس‌نامه کامل + سوالات فراوان + پاسخ‌های روان
  • &#۱۰۰۰۴;۲۶۱۹ پرسش استاندارد
مشاهده

این درس درصدد است از بین نام های مختلف و متعدد قیامت تنها یکی از آنها را که به حسابرسی اعمال اختصاص داشته و به«یوم الحساب»معرفی کند؛

اهداف درس
۱ آشنایی با نام قیامت به عنوان روز حساب
۲ آشنایی با احادیث در مورد محاسبه اعمال
۳ تمایل به انجام وظایف خود برای داشتن حسابرسی سریع و آسان
۴ تلاش برای محاسبه اعمال
۵ توانایی تفکر در پیام قرآنی و درک ارتباط آن با موضوع درس
مفاهیم کلیدی
قیامت
روز حساب
حسابرسی
محاسبه

آموزش درس ۱۶ هدیه پنجم ابتدایی روزنامه های دیواری

با توجه به اینکه این درس در درس های پایانی آمده است شما می توانید در یکی از ماه ها که می خواهید

کارنامهٔ دانش آموزان را بدهید از آنها بخواهید بعد از گرفتن کارنامه آخر سال، در مورد عملکرد خودشان بنویسند.

نکته مهم: سعی کنید که هرکدام از دانش آموزان با شما به طور حضوری درباره عملکردشان صحبت کنند.

از بین دانش آموزان می توانید به طوری که دانش آموزی مورد توجه خاص قرار نگیرد،

بخواهید تا در مورد عملکرد خود صحبت کند و نتیجه موفقیت خود را بگوید.

از این موقعیت استفاده کنید و وارد موضوع درس شوید.

با پرسش و پاسخ دانش آموزان را هدایت کنید تا این کارنامه را با کارنامهٔ اعمال خوددر روز قیامت مقایسه کنند

و بگویند که آیا می شود در روز قیامت جبران کرد؟ تفاوت آن کارنامه با کارنامه ایکه اینجا تحویل گرفته اند چیست؟

قطعاً خواهند گفت اینجا جای جبران هست ولی در آن دنیا امکان جبران وجود ندارد.

با پرسش هایی از این قبیل وارد بحث درس شوید.

فعالیت های درس ۱۶ هدیه ها پنجم ابتدایی روزنامه های دیواری

فعالیت کامل کنید

از فعالیت کامل کنید استفاده کنید و با برگه ای که در اختیار دانش آموزان قرار می دهید

از آنهابخواهید تا در آن به خود امتیاز بدهند و خودشان را مورد ارزیابی قرار دهند.

سپس موارد دیگری به آناضافه کنند و تا یک هفته خود را ارزیابی کنند.

دانش آموزان در این فعالیت با امتیاز دادن به اعمال خوددر کارنامه زندگی به طور ضمنی به محاسبه اعمال پرداخته و به نقاط قوت و ضعف خود، پی می برند.

پساز جمع بندی با استفاده از این فعالیت وارد درس شوید. با انجام این فعالیت می توانید پاسخی درست بهفعالیت بررسی کنید بدهید.

فعالیت ایستگاه فکر

با استفاده از فعالیت ایستگاه فکر حدیث را روی تابلو نوشته و با طرح پرسش هایی در رابطه بامتن حدیث، آنها را هدایت کنید تا به هدف مورد نظر برسند.

در این فعالیت انتظار می رود ،دانش آموزان را راهنمایی کنید تا با تأمل در حدیث به این نتیجه برسند که دنیا سرای عمل و اختیار است

وانسان می تواند با اختیار خود کارهایی را که اراده می کند، انجام دهد؛

اما در قیامت دیگر بساط تکلیف واختیار برچیده می شود؛

به همین دلیل بسیاری از انسان ها با دیدن حقایق درصدد جبران بر می آیند ولی چون آنجا سرای حساب است، امکان جبران وجود ندارد.

برای پاسخ به سؤال مطرح شده دانش آموزان را راهنمایی کنید که حساب به معنای شمردن است و روز قیامت یوم الحساب نامیده شده زیرا خداوند به حساب یکایک اعمال انسان ها رسیدگیخواهد کرد.

فعالیت برایم بگو

در فعالیت برایم بگو دانش آموزان به جمع بندی و نتیجه گیری درس می پردازند.

چه ارتباطي ميان داستان «روزنامه هاي دیواري » و «یوم الحساب » وجود دارد؟

در فعالیت گفت و گو کنید برای پاسخ به سؤال مطرح شده  می توانید دانش آموزان راهدایت کنند تا پیرامون شباهت های درس و یوم الحساب گفت و گو کنند

و به مواردی از قبیل وجود دو گروه،محاسبه و امتیاز دهی، خوشحالی نیکوکاران و ناراحتی و شرمساری گروه دیگر و… اشاره کنند.

هدف فعالیت بررسی کنید تثبیت، توسعه و تعمیم مفاهیم بر اساس مرور اطلاعات است.

دانش آموزان با توجه به فعالیت قبل و این فعالیت با معنی محاسبه نفس آشنا می شوند

و با الگوگیری از جدول ارائه شده به محاسبه بقیه اعمال تمایل پیدا می کنند

و به این نتیجه می رسند که اگر قبل از محاسبه قیامت، انسان خودش را محاسبه کند، چون در دنیا فرصت اصلاح وجود دارد

می تواند با جبران خطا ها، حسابرسی آسانی درقیامت داشته باشد.

در فعالیت دعا کنیم مطالب آموزش داده شده از طریق راز و نیاز یا بیان درخواست و احساسات در دانش آموزان تثبیت و تعمیق می شود.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.