مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس ۱۶ مطالعات سوم ابتدایی خانۀ شما چه شکلی؟

0

انتظارات یادگیری درس ۱۶ مطالعات سوم ابتدایی خانۀ شما چه شکلی؟:

انتظار می رود دانش آموزان بتوانند:
روی نقشه موقعیت مکانی فضاها و پدیده های مختلف را تشخیص بدهند و بیان کنند.
در عالم واقعی موقعیت مکان ها  نسبت به یکدیگر را تشخیص و وسعت آنهارا با هم مقایسه کنند.

از طریق مصاحبه با افراد سالخوردهٔ خانواده، چند مورد از تفاوت های خانه های آنها را با خانه های امروزی پرس وجو و در کلاس بیان کنند.

کتاب جامع سوم سری EQ

درس‌نامه کامل + سوالات فراوان + پاسخ‌های روان
  • &#۱۰۰۰۴;مورد تایید آموزش و پرورش
مشاهده

 مواد و وسایل مورد نیاز:

کپی چند نقشه برای تمرین روی کاغذ ۴ A تعدادی تصویر از نمای داخلی و بیرونی خانه های قدیمی، تعدادی تصویر از مشاغلی که با ساختن داخل و خارج خانه سر و کار دارند

آموزش درس ۱۶ مطالعات سوم ابتدایی خانۀ شما چه شکلی؟

آماده کنید درس ۱۶ مطالعات سوم ابتدایی خانۀ شما چه شکلی؟

قبل از پرداختن به موضوع نقشهٔ خانه با دانش آموزان تمرین هایی را در فضای واقعی انجام دهید.

برای مثال در راهروی مدرسه بایستید و بپرسید وقتی وارد راهرو می شدید
سمت راست شما کدام کلاس ها یا مکان ها قرار داشتند؟ در سمت چپ شما کدام مکان ها؟

وقتی از در کلاس وارد می شوید در سمت راستشما چه چیزی قرار گرفته؟ در سمت چپ؟

هر چند دانش آموزان در این سن دست راست و چپ خود را می شناسند

اما برای اطمینان این آموزش را با فضاهای مختلف تمرین و مرور کنید.

همچنین برای آمادگی پیشنهاد می شود فعالیت مشاهده کنید و پاسخ دهید صفحه ٤٨ را در منزل انجام دهند و نتیجه را بنویسند و به کلاس بیاورند.

در این فعالیت دانش آموزان ابتدا بیان کنند که در شهر زندگی می کنند یا روستا؟

و خانهٔ آنها از چه مکان هایی تشکیل شده که در شهر و روستا ممکن است تفاوت هایی وجود داشته باشد

پاسخ های احتمالی: اتاق،حمام، پذیرایی، آشپزخانه، دستشویی و یا اتاق، ایوان، انباری، حیاط و … است.

آموزش دهید درس ۱۶ مطالعات سوم ابتدایی خانۀ شما چه شکلی؟

پس از تمرین تشخیص موقعیت مکانی فضاها در محیط واقعی، به بچه ها بگویید

اکنون می خواهیم با نقشهٔ خانه آشنا شویم. برای آموزش نقشه، به نقشهٔ کتاب اکتفا نکند و پیشنهاد می شود

بحث بعدی زمینه های آموزش تاریخ است. اینکه بچّه ها بدانند شکل و کارکرد پدیده ها در طی زمان تغییر می کند.

البته توجه داشته باشید که همواره عناصری در طی زمان تغییر می کنند و عناصرینیز تداوم می یابند.

برای مثال اگرچه شکل فضاهای خانه در طول تاریخ فرق کرده اما عناصری از آن نیز همواره ثابت مانده است.

برای مثال خانه ها سقف دارند، در خانه مکانی برای پخت و پز در نظر گرفته می شود و … .

برای آموزش این بخش به تصویر کتاب اکتفا نکنید. پیشنهاد می شود از اینترنت یا روزنامه ها و مجلات یا کارت پستال هایی که در بازار وجود دارد،

تصاویر خانه های قدیمی را جمع آوری و در کلاس به نمایش بگذارید و اجازه دهید دانش آموزان تفاوت ها و شباهت های خانه خودشان را با این خانه ها بیان کنند.

این تفاوت ها ممکن است در برخی جاها زیادتر و در برخی مناطق کمتر باشد.

برای مثال در مناطق آپارتمان نشین، شکل و فرم و کارکرد فضاها به کلی با خانه های قدیمی متفاوتاست.

برای مثال پاسخ های احتمالی می تواند این موارد باشد:

خانهٔ ما حیاط ندارد ولی این خانه ها حیاط داشتند، خانه قدیمی حمام نداشت، اما خانهٔ ما حمام دارد و … .

درصورتی که در منطقهٔ زندگی شما خانه های قدیمی و تاریخی وجود دارد، حتماً بچه ها را برای بازدید به آن جا ببرید.

موضوع بعدی آشنایی با مشاغلی است که در خانه سازی فعالیت دارند.

در درس های گذشته، بچّه ها با انواع مشاغل آشنا شده اند، در این بخش درمی یابند

که گاهی برای تولید یک چیز مشاغل مختلفی باید با هم همکاری کنند

و هریک از آنها در یک کار مهارت یا تخصص دارند.

برای تعمیق آموزش تصاویری از هریک از مشاغل تهیه و در کلاس نمایش دهید.

به پایان ببرید درس ۱۶ مطالعات سوم ابتدایی خانۀ شما چه شکلی؟

با مرور و خلاصه اهم نکات درس، جمع بندی کنید که نقشه موقعیت مکان ها و فضاها را به ما نشان می دهد.

شکل های خانه از گذشته تاکنون تغییر کرده است و برای ساختن یک خانه مشاغل مختلف با مهارت هایی متفاوت همکاری می کنند.

به منظور تعیین تکلیف پایانی ٢ فعالیت را شرح دهید تا بچّه ها در منزل انجام دهند:

الف فعالیت شماره ٤ را به کار ببندیم. این فعالیت جنبه خلاقیتی دارد.

تفاوت های فردی را درنظر بگیرید. از بچّه ها بخواهید وقتی بزرگ شدند

دوست دارند چه خانه ای داشته باشند خانه دلخواه و ایده آل خود را نقاشی کنند و به کلاس بیاورند.

ب فعالیت شماره ٢ صفحه ٤٩ مصاحبه با یکی از افراد سالخوردهٔ فامیل درباره تفاوت خانه های قدیمی و خانه های امروزی.

مصاحبه یکی از فعالیت ها و مهارت های کاوشگری محسوب می شود.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.