مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس ۱۵ هدیه چهارم ابتدایی یک ماجرای زیبا

0

٭ توضیحات درس ۱۵ هدیه چهارم ابتدایی یک ماجرای زیبا

تعاون در لغت به معنای یکدیگر را یاری کردن و همیاری نمودن است.

هر فرد از افراد جامعه انسانی، حتی نیرومندترین انسان ها، هرگز نخواهد توانست

بی مدد و یاری دیگران به شکوفایی و کامیابی دست یابد،.

از این رو باید جامعه تشکیل دهند و به یکدیگر یاری کنند

متن درس در قالب یک ماجرا به جلوه ای از موارد تعاون و همیاری متناسب با سن دانش آموزان اشارهمی کند

و در فعالیت ها نیز به جلوه های دیگر اشاره می شود تا دانش آموزان دریابند

که تفاوت های افراد جامعهاز نظر توانایی های جسمی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… اقتضا دارد

که در ابعاد گوناگون زندگی یاوریکدیگر باشند؛

زیرا بدون همیاری، دستیابی به نیازمندی های متنوع انسان میسّرنیست،

از این رو بدیهی است که همهٔ ما برای موفق شدن، به یاری دیگران نیازمندیم.

ماجرای درس مربوط به خاطرات دوران کودکی خلبان قهرمان، شهید عباّس بابایی است تا زمینه ای را فراهم کند

که به گونه ای غیر مستقیم به بزرگداشت شهدا و فرهنگ دفاع مقدس نیز پرداخته شود.

٭ اهداف درس ۱۵ هدیه چهارم ابتدایی یک ماجرای زیبا

۱ آشنایی با اهمیت کمک کردن به دیگران و برخی نمونه های آن
۲ اشتیاق به کمک به دیگران
۳ تلاش برای کمک به دیگران در موقع نیاز ایشان
۴ توانایی تفکر در پیام قرآنی و درک ارتباط آن با موضوع درس

٭ مفاهیم کلیدی
کمک به دیگران

٭ آموزش درس ۱۵ هدیه چهارم ابتدایی یک ماجرای زیبا

برای شروع می توانید قسمتی از فیلم شهید بابایی را پخش کنید

وسپس با طرح یک سؤال که آیا این فیلم را دیده اید یا خیر؟

و تا چه اندازه با شخصیت شهید بابایی آشنا هستید و سؤالاتی از این قبیل وارد متن درس شوید.

می توانید درس را با سؤال شروع کنید. با نشان دادن تصاویری از شهید بابایی و صیاد شیرازی از دانش آموزان بپرسید از آنها چه می دانید؟

آیا شهید صیاد شیرازی و شهید عباس بابایی را می شناسید ؟

در مورد ویژگی هایی که دانش آموزان از آنها می دانند گفت وگو کنید

سپس با استفاده از گفته های آنها وارد درس شوید.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.