مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس ۱۴ هدیه چهارم ابتدایی اوّلین بانوی مسلمان

0

توضیحات درس ۱۴ هدیه چهارم ابتدایی اوّلین بانوی مسلمان

دانش آموزان در این درس با بررسى نقاط حساس زندگانى حضرت خدیجه برای دستیابى به الگوى مثبت یارى داده می شوند

و با احساس علاقه نسبت به حضرت خدیجه و اعمال و رفتار ایشان، برای الگوگرفتن از زندگی و اخلاق و رفتار ایشان تلاش می کنند

و با عنایت به پاداش الهی نسبت به آن بانوی بزرگوار، همه گروه هاى جامعه، به ویژه زنان، که در معرض جاهلیت ها، تعصب ها و هجوم فرهنگ هاى بیگانه هستند،

تشویق می شوند که عملکردی الهی در زندگی داشته باشند.

٭ اهداف درس ۱۴ هدیه چهارم ابتدایی اوّلین بانوی مسلمان

۱ آشنایی با حضرت خدیجه به عنوان یکی از زنان مؤمن
۲ احساس علاقه نسبت به حضرت خدیجه و اعمال و رفتار ایشان
۳ تلاش برای الگو گرفتن از زندگی و اخلاق و رفتار حضرت خدیجه
٭ مفاهیم کلیدی
حضرت خدیجه
اولین زن مسلمان
 همسر شایسته پیامبر
مادر شایسته حضرت زهرا

آموزش درس ۱۴ هدیه چهارم ابتدایی اوّلین بانوی مسلمان

برای شروع می توانید از برگه ای که نام حضرت خدیجه در آن نوشته شده استفاده کنید و از دانش آموزان سؤال کنید دربارهٔ حضرت خدیجه کبری چه می دانید؟

سپس از گفته های آنها استفاده کنید و وارد درس شوید.

با توجه به ساختار داستانی درس می توانید متن درس را در قالب یک قصه برای کودکان بیان کنید.

استفاده از تکنیک قصهٔ دیواری در این زمینه نیز مناسب است.

این کار می تواند توسط بچه ها با استفاده از کتاب های موجود در رابطه با زندگی حضرت خدیجه صورت بگیرد و یا خود داستان کتاب.

کلاس چهارمی ها معمولاً این توانایی را دارند که خود قصه گویی و روایت داستان درس را بر عهدهبگیرند

بنابراین می توانید قصه گویی یا قصه خوانی درس را به خود آنها بسپارید.

یکی از بهترین شیوه ها برای شروع مناسب ایجاد سؤال در ذهن کودکان است.

برای ایجاد سؤال می توانید از تصاویر داده شده استفاده کنید

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.