مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس ۱۳ مطالعات چهارم ابتدایی تخت جمشید ۲

0

انتظارات یادگیری درس ۱۳ مطالعات چهارم ابتدایی تخت جمشید ۲

انتظار می رود دانش آموزان بتوانند:

۱ چند مورد از نکاتی را که گردشگران باید در بازدید از آثار تاریخی رعایت کنند، بیانکنند.
۲ علل ضعیف شدن حکومت هخامنشیان را بیان کنند.
۳ مسیر حملهٔ اسکندر را بر روی نقشه نشان دهند.
۴ چگونگی به وجود آمدن حکومت سلوکیان را در ایران توضیح دهند.
۵ مهمترین اقدام سرداران ایرانی، آریوبرزن و سورنا، را بیان کنند.
۶ علل به وجود آمدن حکومت اشکانیان را توضیح دهند.
۷ به عنوان گردشگر در یک موقعیت فرضی وسایلی را که باید به همراه داشته باشند،شناسایی و فهرست کنند.

مواد و وسایل مورد نیاز: کتاب درسی، نقشه ها و تصاویر کتاب

آموزش درس ۱۳ مطالعات چهارم ابتدایی تخت جمشید ۲

آماده کنید

خلاصه ای از داستان درس قبل را مرور کنید سپس با خواندن ادامهٔ داستان، فضای سالن هتل را که مسافران در آن نشسته و در حال گفت و گو هستند، تشریح کنید.

در حین خواندن بخش آغازین داستان از دانش آموزان بپرسید: چرا باید از آثار تاریخی محافظت کنیم؟

آموزش دهید

در حین خواندن داستان تأکید کنید که آثار تاریخی، بسیار باارزش اند

بنابراین در حفظ ونگهداری آنها، باید کوشا باشیم و در زمان بازدید نباید آسیبی به این آثار وارد شود،

نباید بر روی آنها یادگاری نوشت، عکسبرداری فقط با اجازهٔ مأموران نگهبان موزه باشد،، روی ستو نها و آثار تاریخی فشار وارد نشود و… .

در ادامهٔ داستان، پویا علل ضعیف شدن حکومت هخامنشی را توضیح می دهد.
علل را  بنویسید:

۱ اختلاف های داخلی
۲ ب یلیاقتی شاهان
۳ حملهٔ اسکندر مقدونی
سپس در مورد اسکندر توضیحاتی بدهید  از دانش آموزان بخواهید روی نقشه کتاب، مسیر حملهٔ اسکندر را نشان دهند.

از آنها بپرسید:
یونان و مقدونیه در کدام قسمت ایران قرار دارند؟
اسکندر از کدام سمت به ایران حمله کرد؟
کدام شهرها در مسیر حملهٔ او بود؟

دربارهٔ شجاعت و رشادت سربازان ایرانی و به خصوص آریوبرزن برای دانش آموزان صحبت کنید
بگویید که مردم ایران در مقابل حملهٔ اسکندر مقدونی و سپاهیانش مقاومت کردند،

اما متأسفانه کشور به دست بیگانگان افتاد و حکومت سلوکیان جانشین حکومت ایرانی هخامنشیان شدند،

البته مردم سال ها با آنها مبارزه کردند تا سرانجام پارت ها که گروهی دیگر از آریایی ها بودند، سلوکیان را برانداختند

و بیگانگان را بیرون راندند و حکومت اشکانیان را به وجود آوردند.

علاوه بر یونانی ها، پادشاهان رومی نیز قصد داشتند ایران را تصرف کنند و در زمان اشکانیان سلسله جنگ های طولانی بین روم و ایران به راه انداختند.

در این جنگ ها از جمله سرداران شجاع ایرانی سورنا بود که کراسوس سردار رومی را شکست داد

به پایان ببرید

بار دیگر علل تضعیف و سقوط هخامنشیان را مرور کنید.
سپس دربارهٔ اسکندر و حملهٔ او به ایران و رویاهایش برای تصرف دنیا و بالأخره تشکیل حکومت بیگانه سلوکیان بگویید
و از دانش آموزان بخواهید علل به وجود آمدن اشکانیان را توضیح دهند.
اکنون از دانش آموزان بخواهید درباره فعالیت ۳ صفحهٔ ۵۸ فکر کنند و پاسخ آن را در منزل بنویسند و به کلاس بیاورند؛
پاسخ ها ممکن است متفاوت باشند. به طور مثال لوازمی که گردشگران برای بازدید از آثار باستانی مانند تخت جمشید به همراه خود می آورند،
عبارت اند از: کفش راحت برای پیاده روی، کلاه لبه دار، عینک آفتابی، قمقمهٔ آب، دوربین عکاسی، دفترچهٔ یادداشت و خودکار برای نوشتن مطالبی که راهنمای تور توضیح می دهد و … .
اگر دانش آموزان به موارد دیگری هم اشاره کردند، در مورد آنها در کلاس گفت وگو کنید و در صورت صحیح بودن به موارد بالا اضافه کنید.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.