مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس 13 علوم چهارم ابتدایی زیستگاه

0 ۵,۱۳۸

اهداف و پیامدهای درس 13 علوم چهارم ابتدایی زیستگاه

از دانش آموزان انتظار می رود، در فرایند آموزش این درس بتوانند:

با انجام فعالیت های گوناگون (جمع آوری اطلاعات/فکر کنید/ گفت و گو/..)

با مفهوم زیستگاه و انواع روابط غذایی موجودات زنده با یکدیگر و نقش هر موجود زنده در این روابط آشنا شوند.

از دانش آموزان انتظار می رود پس از پایان این درس بتوانند:

ارتباط متقابل موجودات زنده با یکدیگر و محیط غیرزنده را شناسایی و بررسی کنند و برای حفظ زیستگاه های مختلف راه حل ارائه دهند.

آموزش درس 13 علوم چهارم ابتدایی زیستگاه

آمادگی از قبل: آموزش این درس را می توان به زمانی از سال تحصیلی موکول کرد که امکان گردش در فضای باز وجود داشته باشد.

در این درس دانش آموزان با انجام فعالیت های گام به گام در نظر گرفته شده، به یادگیری مفاهیم مورد نظر می پردازند.

صفحه 100 درس 13 علوم چهارم ابتدایی زیستگاه

در این درس ابتدا یک موقعیت برای شروع آموزش در نظر گرفته شده است.

همچنین دانش آموزان می توانند با مشاهده تصویر عنوانی و با راهنمایی معلم خود، دو جدول صفحه100 و سپس جدول صفحه 101 را تکمیل کنند.

صفحه 101 درس 13 علوم چهارم ابتدایی زیستگاه

جمع آوری اطلاعات :دانش آموزان در مورد غذای جانورانی که در بوستان مشاهده کرده اند، اطلاعات جمع آوری می کنند.

سپس با مفاهیم گوشت خوار، گیاه خوار و همه چیزخوار آشنا می شوند.

صفحه 102 درس 13 علوم چهارم ابتدایی زیستگاه

فعالیت :با مشاهده طرح و روابط موجود در آن دانش آموزان بیان می کنند که گنجشک می تواند از کرم خاکی و دانه گیاه تغذیه کند.

روباه و گربه نیز می توانند از گنجشک تغذیه کنند.

فکر کنید: دانش آموزان باید به روابط غذایی موجود در تصاویر دقت داشته باشند.

در تصویر 1 شیر از گاو وحشی به عنوان غذا استفاده می کند.

در تصویر 2 ماهی ها از گیاهان آبزی و ذرات ریز گیاهی که در آب موجود است تغذیه می کنند.

در اینجا این روابط غذایی باید با پیکان مشخص گردد.

جهت درست پیکان ها بسیار اهمیت دارد. مثلا در مورد تصویر 1 چنین خواهد بود:

صفحه 103 درس 13 علوم چهارم ابتدایی زیستگاه

فکر کنید :در تصویر پنج زنجیره غذایی قابل مشاهده است.

در پاسخ به سوال دوم این قسمت ، با توجه به این که شاهین از چند زنجیره غذایی بهره می برد،

در صورت از بین رفتن موش ها می تواند به حیات خود ادامه دهد.

فعالیت :دانش آموزان با توجه به آنچه که در سال های پیش آموخته اند،

پیش بینی خواهند کرد که کرم ها از خاک بیرون می آیند.

زیرا آنها می دانند که آب جای منافذ موجود در خاک را می گیرد و این منافذ خالی از هوا خواهند شد.

پس کرم های خاکی برای آن که خفه نشوند از خاک بیرون می آیند.

صفحه 104 درس 13 علوم چهارم ابتدایی زیستگاه

گفت و گو :دانش آموزان پس از تبادل نظر با همکلاسی های خود به این نتیجه خواهند رسید

که با توجه به شرایط محل زندگی و نوع تغذیه ماهی در آب رودخانه، دریا و اقیانوس، ببر در جنگل و عقاب در کوهستان زندگی می کنند.

در پاسخ به سوال دوم این قسمت، دانش آموزان با توجه به اطلاعاتی که از جانوران بومی استان یا منطقه خود جمع آوری کرده اند

پاسخ های متفاوتی می دهند. زیرا هر جانوری با شرایط خاصی سازش داشته و از این نظر در همان جا به زندگی و تغذیه می پردازد.

صفحه 105 درس 13 علوم چهارم ابتدایی زیستگاه

فکر کنید : با توجه به این که هر زیستگاه دارای عوامل زنده و غیرزنده است و عوامل زنده شامل گیاهان و جانوران است،

از سویینقش هر جانور به عنوان تولید کننده، مصرف کننده گیاه خوار و یا گوشت خوار مشخص است، پس بوستان و باغچه هر کدام یک زیستگاه هستند.

گفت و گو :با توجه نقش مفید یا مضر انسان در زیستگاه ها به جز تصویر اول ، دانش آموزان به دخالت انسان در زیستگاه پی خواهند برد.

گرچه این چهار تصویر نقش انسان در تخریب و تصویر اول نقش او را در حفظ زیستگاه ها نشان می دهد.

مطالب مرتبط با رشد گیاهان در سال های قبل

سال اول
گیاه، ریشه ، ساقه و برگ دارد.
بعضی از گیاهان گل و میوه دارند.
گیاهان رشد و تغییر می کنند.
گیاهان برای ما فایده های زیادی دارند.
در حفاظت از گیاهان بکوشیم.
سال دوم
برای نگه داری از گیاهان نور مناسب، آب کافی، خاک خوب لازم است.
رشد گیاهان قابل اندازه گیری است.

یکی از راه های تکثیر گیاهان ، قلمه زدن است.

سال سوم
ریشه گیاهان راست یا افشان است.
ساقه ها ممکن است علفی یا چوبی باشند.
برگ ها باریک، پهن یا سوزنی شکل هستند.

نمونه سوال درس 13 علوم چهارم ابتدایی زیستگاه

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.