مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس ۱۲ مطالعات چهارم ابتدایی تخت جمشید ۱

0

انتظارات یادگیری درس ۱۲ مطالعات چهارم ابتدایی تخت جمشید ۱

انتظار می رود دانش آموزان بتوانند:
١ چگونگی به وجود آمدن حکومت هخامنشیان را بیان کنند.
٢ با استفاده از تصاویر و مطالب کتاب چند مورد از ویژگ یهای معماری تخت جمشید را برشمرند.
٣ اقدامات مهم داریوش هخامنشی را بیان کنند.
٤ روی نقشه، قلمرو هخامنشیان را با قلمرو امروزی ایران مقایسه کنند.
٥ با مشاهدهٔ دقیق تصاویر مربوط به برخی اشیا و وسایل دورهٔ ایران باستان، ویژگی ها و کاربرد هریک از وسایل را بیان کنند.

مواد و وسایل مورد نیاز:کتاب درسی، تصاویری از بنای تخت جمشید و کاربرگهٔ شمارهٔ ۸ ابزارها و وسایل ایران باستان.

جزوه پاسخ فعالیت های مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی

جزوه پاسخ فعالیت های کتاب اجتماعی چهارم ابتدایی

مشاهده

آموزش درس ۱۲ مطالعات چهارم ابتدایی تخت جمشید ۱

آماده کنید

با حضور پویا که دانشجوی تاریخ است  و دوست هلندی خود توماس، قصه رنگ و بویی تازه پیدا می کند؛
چون در این قسمت علاوه بر آقای امیری، پویا به واسطه اطلاعات خوب و کاملش بسیاری از مکان های تاریخی را می شناسد و اطلاعاتی در مورد سلسله های باستانی ایران دارد.

مانند درس گذشته تدریس را با روال داستان پیش ببرید.

از دانش آموزان سؤال کنید چه کسی تاکنون تخت جمشید را دیده است؟
اگر از بین آنها، کسی از این مکان بازدید کرده است، برای دوستانش تعریف کند.

از چند نفر از دانش آموزان سؤال کنید داستان درس قبل تا کجا ادامه یافت؟

با کمک آنها داستان را مرور کنید، سپس دوباره با صدای بلند به خواندن داستان ادامه دهید.

آموزش دهید

اولین مکانی که مسافران به آنجا می رسند، پاسارگاد آرامگاه کورش است  از دانش آموزان بپرسید:

کورش که بود و چه اطلاعاتی دربارهٔ او دارید؟

کورش، مردی از قوم پارس بود که با شکست مادها، حکومت هخامنشیان را در ایران به وجود آورد.

سپس نقشهٔ ایران در دورهٔ هخامنشیان را در صفحهٔ ۵۴ به بچه ها نشان دهید
بگویید که در زمان هخامنشیان وسعت ایران بسیار زیاد بوده است. از آنها بخواهید این قلمرو را با قلمرو ایران امروزی مقایسه کنند.

با ادامهٔ داستان و نشان دادن تصاویر مختلف تخت جمشید و توضیحات دربارهٔ وسعت کاخ ها، تعداد کاخ ها، پلکان ورودی اصلی و نحوهٔ ساخت و معماری شگفت آنها، بچه ها را به وجد بیاورید.

به آنها بگویید این بنای بزرگ و زیبا، محل برگزاری جشن نوروز بوده و این جشن تا امروز تداوم یافته است.

پس از اتمام داستان، از بچه ها بپرسید: مهم ترین اقدامات داریوش چه بود؟

هر کدام از آنها ممکن است با گوش دادن به داستان به یک اقدام اشاره کنند،

صحبت ها را جمع بندی کنید و اقدامات داریوش را روی تابلوی کلاس بنویسید،

پس از نوشتن اقدامات روی تابلو، از دانش آموزان بخواهید به طور گروهی فعالیت ۱ و ۲ را انجام دهند.

به پایان ببرید

با تأکید بر نکاتی مانند تشکیل حکومت هخامنشیان توسط کورش، ویژگی های بنای باشکوه تخت جمشید، و اقدامات عمدهٔ داریوش، درس را مرور کنید.

سپس از دانش آموزان بخواهید کاربرگهٔ شماره ۸ ابزارها و وسایل ایران باستان را انجام دهند.

هدف عمدهٔ انجام این کاربرگه، ترغیب و تشویق دانش آموزان به مشاهدهٔ دقیق و علاقه مندی به بررسی آثار و اشیای تاریخی است.

ممکن است دانش آموزان نتوانند همهٔ گزینه ها را به خوبی توضیح دهند، اجازه بدهید آنها حدس بزنند.

پس از آنکه همه، روی ویژگی و کاربرد اشیای به جامانده فکر کردند، پاسخ آنها را کامل کنید.

جواب های کاربرگه شماره ۸

تصویر اول سمت راست تصویر گوشواره مربوط به دوره اشکانیان
تصویر وسط تصویر گردنبند تزیینی مربوط به دوره اشکانیان
تصویر سمت چپ تصویر بازوبند طلا مربوط به دوره هخامنشیان
تصویر وسط سمت راست کاسه زرین مربوط به دوره هخامنشیان
تصویر وسط سمت چپ بشقاب مربوط به دوره ساسانیان
تصویر آخر سکّهٔ دورهٔ ساسانیان

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.