مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس ۱۱ هدیه پنجم ابتدایی سرو سربلند سامرا

0

توضیحات درس ۱۱ هدیه پنجم ابتدایی سرو سربلند سامرا

در درس«سرو سربلند سامرا »تلاش شده در حد امکان دانش آموزان با ابعادی از شخصیت تابناک امام حسن عسکری آشنا شوند

و ضمن احساس علاقه و ادای احترام به امام یازدهم برای الگوگرفتن از زندگی و اخلاق و رفتار ایشان تلاش نمایند.

نکته: پیشنهاد می شود با توجه به پیمانه ای بودن آموزش هدیه های آسمان، در صورت امکان این درس در زمان ولادت یا شهادت امام حسن عسکری تدریس شود.

اهداف درس هدیه پنجم ابتدایی سرو سربلند سامرا
۱ آشنایی با امام حسن عسکریبه عنوان امام یازدهم شیعیان
۲ احساس علاقه به امام حسن عسکریو اعمال و رفتار ایشان
۳ تلاش برای الگو گرفتن از زندگی و اخلاق و رفتار امام حسن عسکری
۴ توانایی تفکر در پیام حدیث و درک ارتباط آن با موضوع درس

مفاهیم کلیدی هدیه پنجم ابتدایی سرو سربلند سامرا
امام حسن عسکری
یازدهمین امام
سامرا
عسکر
عباسیان

آموزش درس ۱۱ هدیه پنجم ابتدایی سرو سربلند سامرا

برای تدریس می توانید از بیان ویژگی های رفتاری امام که در درس آمده است

به صورت تصویری یا به صورت کارت هایی که در آن کلماتی مانند عبادت، ساده زیستی، دانش، مهربانی، احترام به اهل دانش،
سخت کوشی، بردباری و… نوشته شده آغاز کنید

و یا داستانی از امام عسکری در این زمینه بگویید

و یا نمایشی اجرا شود و یا از طریق کارت ها بخواهید مواردی که می دانید و یا خاطره ای دارند بنویسند و به کلاس ارائه دهند.

از گفته ها و نوشته های بچه ها استفاده کنید

و با توجه به ویژگی هایی که گفته شد وارد درس شوید

و بگویید که تمام این خصوصیات در امام جمع است

و سپس از آنها سؤال کنید که آیا در بین شما و اعضای خانواده افرادی را می شناسید که یکی از این ویژگی ها در آنها وجود داشته باشد.

شاید دربعضی از موارد چند ویژگی وجود داشته باشد از این موقعیت استفاده کنید

و به آنها بگویید ما هم می توانیم به راحتی مانند امام عسکری باشیم و مانند او زندگی کنیم.

فعالیت با خانواده

برای شروع تدریس می توانید از فعالیت با خانواده استفاده کنید

و با نشان دادن تصاویر از دانش آموزان بخواهید که این فعالیت را در منزل با کمک بزرگ ترها کامل کنند.

با این روش قبل از تدریس این درس دانش آموزان با اما محسن عسکری آشنا می شوند.

یا شاید در بین بچه ها افرادی باشند که به این مکان رفته باشند

و خاطراتی را به یاد آورند و در اختیار دوستانشان قرار دهند

در این فعالیت با جمع آوری اطلاعاتی در مورد زندگی امام حسن عسکری دانش آموزان آشنایی نسبی پیدا می کنند و بعد وارد موضوع درس می شوند.

بخش اول این فعالیت سه تصویر از مهم ترین زیارتگاه شهر سامرا

یعنی مرقد مطهردو امام همام، حضرت امام هادی و فرزند برومندشان امام حسن عسکری ارائه شده است.

تصویر  اول که دارای حرم و بارگاهی مجلل با گنبدی طلایی می باشد مربوط به قبل از تخریب است

و تصویر دوم مربوط به تخریب مرقد مطهر است که در سوم اسفند ۱۳۸۴ تروریست ها در جنایتی هولناک در شهر سامرابه آن اقدام کردند

و تصویر سوم به مرقد مطهر پس از بازسازی اشاره می کند.

فعالیت های درس ۱۱ هدیه پنجم ابتدایی سرو سربلند سامرا

فعالیت برایم بگو با هدف آشنایی بیشتر با امام حسن عسکری به عنوان امام یازدهم شیعیان و تلاش برای الگوگرفتن از زندگی و اخلاق و رفتار ایشان طراحی شده است.

 فعالیت گفت وگو کنید با هدف آشنایی بیشتر با امام حسن عسکری و  تقویت احساس علاقه به اعمال و رفتار ایشان طراحی شده است.

 فعالیت تدبر کنیم با هدف الگوگرفتن از زندگی و اخلاق و رفتار امام حسن عسکری در زندگیروزمره طراحی شده است.

دانش آموزان با توجه به حدیث به مثبت اندیشی تشویق می شوند تا سعی کنند در ارتباطات نقاط مثبت را ببینند.

 فعالیت کامل کنید با هدف تقویت احساس علاقه و الگوگیری از امام حسن عسکری و اعمال و رفتار ایشان طراحی شده است.

 فعالیت ایستگاه فکر با هدف آشنایی بیشتر با امام حسن عسکری و تقویت احساس علاقه والگوگیری از ایشان طراحی شده است.

انتظار می رود دانش آموزان در این فعالیت به این موضوع اشاره کنند

که آشنایی پیامبران و ائمه اطهار با زبان های مختلف، به دلیل دارا بودن علم الهی آنها است؛

به این معنا که به منبع اصلی علم  متصل هستند و علم خود را مستقیم از ایشان دریافت می کنند.

ما معتقدیم که امام بر اساس علم الهی خود با این زبان ها آشنا است؛

نه اینکه درکلاسی شرکت کرده و این ها را آموخته باشد
یا اینکه اینها را از شخص دیگری شنیده و یاد گرفته باشد.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.