مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس اول علوم چهارم ابتدایی زنگ علوم

0

اهداف و پيامد های درس اول علوم چهارم ابتدایی زنگ علوم

از دانش آموزان انتظار مي رود در فرايند آموزش اين درس بتوانند:

  •  از مشاهدات خود نتيجه گيري كنند.
  • بر اساس مشاهدات و يافته هاي تجربي، پاسخ پرسش ها و مسائل را در موقعيت هاي جديد پيش بيني كنند.
  • نتايج بررسي خود را به روش هاي گوناگون ( روزنامه ديواري، پوستر، مقاله، فيلم و ..) ارائه دهند.

از دانش آموزان انتظار مي رود پس از پايان اين درس بتوانند:

کتاب کاربرگ درس به درس علوم چهارم ابتدایی

جزوه کاربرگ های علوم چهارم ابتدایی درس به درس

مشاهده
  •  با كسب و تقويت مهارت پيش بيني كردن، در مواجهه با مسايل زندگي روزمره براساس اطلاعات بدست آمده از مشاهدات خود پيش بيني كنند.
  •  براي بررسي درستي يا نادرستي پيش بيني هاي خود ، آزمايشي طراحي و آن را اجرا كنند و نتايج بدست آمده را به موارد مشابه تعميم دهند.

آموزش درس اول علوم چهارم ابتدایی زنگ علوم

در اين درس مهارت پيش بيني كردن به عنوان يكي از مهارت هاي فرايندي علوم آموزش داده مي شود.

در واقع دانش آموزان با انجام فعاليت و آزمايش هاي جالب ياد مي گيرند كه بين پيش بيني كردن و حدس و گمان تفاوت وجود دارد.

در اين درس مفهوم خاصي آموزش داده نمي شود و هدف كسب و تقويت مهارت پيش بيني كردن است.

بر همين اساس دانش آموزان در يك بازي شركت مي كنند و در حين بازي آن چه را كه مشاهده مي كنند به ياد مي سپارند ، بيان مي كنند يا يادداشت مي كنند.

سپس در يك گفت و گوي گروهي مشاهدات خود را براي ساير گرو ه ها بازگو مي كنند.

اين مشاهدات زمينه آموزش مهارت پيش بيني را فراهم مي كنند.

پيشنهاد مي شود اجازه دهيد دانش آموزان با مخلوط آب و مايع ظرفشويي يا مخلوط آب و صابون يا مايع حباب سازي مشغول بازي و حباب سازي شوند.

پس از انجام فعاليت، با استفاده از سيم ، افزون بر شكل هاي پيشنهادي كتاب دانش آموز ،شكل هاي گوناگون ديگري درست كنيد

و از دانش آموزان بخواهيد پيش بيني كنند اگر از اين سيم ها استفاده كنند حبابي كه درست مي شود چه شكلي خواهد داشت.

پيش بيني كنيد صفحه ۳ درس اول علوم چهارم ابتدایی زنگ علوم

حباب داراي هوا است، زيرا شما با فوت كردن در آن هوا را درون حباب وارد مي كنيد.

هم چنين هوا به طور يكنواخت در همه جا پخش مي شود، به همين دليل شكل حباب ها به صورت كره در مي آيد

پيش بيني كنيد صفحه ۴ درس اول علوم چهارم ابتدایی زنگ علوم

با توجه به آزمايش انجام شده، پارچه سياه در برابر خورشيد بيش تر گرم مي شود.

بنابراين لباس هاي سياه در برابر خورشيد زودتر خشك مي شوند،

زيرا زودتر گرم مي شوند و آب موجود در آن ها زودتر بخار مي شود.

پوشيدن لباس هاي سفيد را پيشنهاد مي كنيم.

زيرا در تابستان هوا گرم است و ما دوست داريم خنك تر بمانيم و كم تر گرم شويم.

چون لباس هاس سفيد در برابر نور خورشيد كم تر گرم مي شوند ، براي فصل تابستان مناسب ترند.

مطالب مرتبط با مهارت هاي علوم در سال هاي قبل
سال اول: مهارت مشاهده را فرا مي گيرند.
سال دوم: مهارت يادداشت برداري را در خود تقويت مي كنند.
سال سوم: مهارت جمع آوري اطلاعات را مي آموزند.

نمونه سوالات درس اول علوم چهارم ابتدایی زنگ علوم

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.