مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس یازدهم فارسی پنجم ابتدایی نقش خردمندان

1

اهداف درس یازدهم فارسی پنجم ابتدایی نقش خردمندان

۱ پرورش روحیهٔ دفاع ملّی و حبّ وطن
۲ آشنایی با تأثیر مثبت دانشمندان در حفظ میراث فرهنگی
۳ آشنایی با نحوهٔ نقل رویدادهای قصّه و تقویت درک عناصر و سیر رویدادها
۴ بهبود سواد خواندن و درک متن و تثبیت یادگیری ابزارهای انسجام متن
۶ آشنایی با گسترش گروه اسمی در جمله
۷ آشنایی با واژگان جدید این درس و کاربرد مناسب آنها در نوشتار و گفتار

فعالیت های درس یازدهم فارسی پنجم ابتدایی نقش خردمندان

دانش زبانی

موضوع دانش زبانی این درس، توجّه دادن به دانش آموزان و برانگیختن شاخک های حسیّ آنان نسبت به شناخت و کاربرد مناسب کلمات در جمله است.

کتاب جامع پنجم سری EQ

درس‌نامه کامل + سوالات فراوان + پاسخ‌های روان
  • &#۱۰۰۰۴;۲۶۱۹ پرسش استاندارد
مشاهده

می دانیم که جمله در زبان گفتار یا نوشتار، ترکیبی از واژگان است.

معمولاً برای بیان مفاهیم و معانی مختلف، واژه های گوناگونی در زبان وجود دارد.

پرورش شناخت درست و تقویت قدرت تشخیص دانش آموزان در به کارگیری واژه از اهداف اصلی این بخش است.

البتّه این توانایی به تمرین های زیادی نیاز دارد و لازم است زبان آموزان، نخستدامنهٔ واژگانی خویش را غنی سازند و در نوشتن و گفتن از میان چند نمونه، بتوانند یکی را که مناسب تر است، به کار بگیرند.

انتخاب کلمهٔ مناسب در جایگاه صحیح جمله با حفظ معنا، کاری است که در این پایه در حدّ توانایی دانش آموزان پنجم انتظار داریم

امیدواریم در پایه های بالاتر با رشد ذهنی و گسترش دامنهٔ واژگانی زبان آموزان، این مهارت، پرورده شود.

به نمونه های زیر، توجّه کنید:
هوای امروز، لطیف است. (خوب، نرم، ملایم و…)
در هنگام بازی، یکی از دانش آموزان، فریاد کشید.(داد زد، سروصداکرد، جیغ کشید، بانگ برآورد و…)

آموزش لحن

درس«نقش خردمندان »دارای لحن اصلی ،«روایی داستانی»همراه با نمایش  احساسات است.

از نکات مهم در این درس، علاوه بر تعریف کردن، توصیف فضاها و موقعیت های پیش آمده، دقّت و تلاش دانشمندان برای حفظ میراث علمی کشور است.

برای شرح و توضیح این مباحث، به درس های پیش، مراجعه فرمایید.

رعایت گام های یادشده، در فرایند خوانش و ادراک شعر، ضروری است.

بخوان و بیندیش فردوسی ، فرزند ایران
بخوان و بیندیش فردوسی ، فرزند ایران

فعّالیت های نوشتاری: نگارش درس یازدهم فارسی پنجم ابتدایی نقش خردمندان

خلاصه نویسی

خلاصه نویسی، یکی از راه های رشد و پرورش مهارت نوشتن است.

مقصود از«خلاصه نویسی »  این است که بتوانیم چکیده و فشردهٔ یک اثر شنیداری یا خوانداری و  مکتوب را بازنویسی کنیم و خلاصهٔ محتوا و پیام آن را بیان نماییم.

یادداشت برداری و خلاصه نویسی با اهداف زیر، انجام می شود:

سبب دقّت و تأمّل بیشتر، هنگام مطالعه می شود و یادگیری را پایدارتر می سازد.

فرصت بازخوانی و مراجعات مکرّر را فراهم می کند.

سبب صرفه جویی در زمان می شود.
فرصت مناسبی برای پرورش ذهن و زبان، به شمار می آید.
تمرین مناسبی برای تقویت مهارت نوشتن است.

درسنامه درس نقش خردمندان پایه پنجم

دانشِ زبانی (کاربردِ واژه)درس نقش خردمندان پایه پنجم

گاهی برایِ بیان یک مفهوم ممکن است چند واژه داشته باشیم که با یکدیگر هم معنی باشند ،

باید در به کارگیریِ واژه ها در جمله دقت کنیم با یادگیری وکاربردِ این واژه ها در گفته ها و نوشته هایِ خود می توانیم بهتر صحبت کنیم ،

بهتر بنویسیم و منظور و مقصودمان را شیواتر و آسانتر به دیگران بفهمانیم .

مثال : تشت با صدایِ مهیب از بالایِ قلعه فروافتاد. هراس انگیز ، وحشتناک ، ترسناک .

نکته ی املایی درس نقش خردمندان پایه پنجم

یکی از پرکاربردترین تمرین های املا ، پیدا کردن و دسته بندیِ کلماتی است که حروف یک صدا دارند ولی به صورت های مختلف نوشته می شوند که قبلاً در موردِ آنها شکل و دسته بندیِ آنها صحبت کردیم .

نکته ی نگارشی درس نقش خردمندان پایه پنجم

خلاصه نویسی : یکی از شیوه هایِ مهارت در نوشتنِ خلاصه نویسی است .

در خلاصه نویسی باید جزئیاتِ متن را کنار گذاشت و فقط مطالبِ اصلی و مهم را ذکر کرد .
برایِ خلاصه نویسی به شیوه ی زیر عمل می کنیم :
۱ – قبل از خلاصه نویسی باید مشخص کنیم که متن یا داستانِ موردِ نظر به چه اندازه باید خلاصه شود .
۲ – یکبار با دقت از رویِ متن یا داستان می خوانیم تا مفهومِ کلِ متن یا داستان را دریابیم .
۳ – بارِ دیگر از رویِ متن یا داستان می خوانیم و زیرِ قسمت هایِ مهمِ آن خط می کشیم .
۴ – قسمت هایِ مهم را کنارِهم می گذاریم و آن را به گونه ای ویرایش می کنیم تا مفهومِ موردِ نظر نویسنده را برساند .
۵- در پایان ، نوشته هایِ خود را با خطِ خوب پاک نویس می کنیم .
نکته ی مهم : هر نوشته ای قابلِ خلاصه کردن نیست . مانندِ تعریف هایِ علمی ، توصیف هایِ دقیق زیرا خلاصه اند در خلاصه نویسی باید واژه هایِ مترادف ، آرایه های ادبی ، ضرب المثل ها ، حکایت ها ، مضاف و مضاف الیه و صفت و موصوف ها که برایِ فضاسازی و توضیحِ بیشتر مطلب آمده ، حذف می شود

بیشتر بدانیم درس نقش خردمندان پایه پنجم

نامِ کتابی که نظامیِ سمرقندی نوشته چهار مقاله است و حکایتِ بوعلی و بانگِ گاو از این کتاب گرفته شده در این کتاب از چهار فن ، دانش ، دبیری ، طب ، نجوم سخن گفته شده به همین دلیل به چهار مقاله معروف است

تمرین درس نقش خردمندان پایه پنجم

۱ – به جایِ کلمه ی داخلِ پرانتز از کلمه ی مناسبِ دیگری استفاده کن ؟
در این هنگام( آشوب) ………………………………. دیگر برخاست . –
اگر تلاش و ( همت ) ……………………………………. او نبود آن آثارِ ارزشمند از میان رفت . –
خواجه نصیر توسی در کنار رصدخانه کتابخانه ای نیز ( ایجاد کرد)…………………………………….. –
هلاکو ، او را ( گرامی ) …………………………………. داشت و مشاورِ خود کرد . –
۲ – جاهایِ خالی را با کلمه ی مناسب کامل کن ؟
می خواستم معنیِ کلمه ی (مهیب) را بدانم ؛ به همین دلیل به ………………………………… مراجعه کردم . –
» گذرنامه «     » سفرنامه «      » لغت نامه «      » زندگی نامه «
به کسی که می خواهد درباره ی موضوعِ علمی مطالعه کند ، ……………………………………. می گویند . –
» محقق «      » پژوهشگر «        » نویسنده «        » دانشمند «
گاهی در یک کار از نظرِ دیگران استفاده می شود ؛ به این کار ………………………………… می گوییم . –
» تحقیق «         » مباحثه «        » مطالعه «            » مشاوره «
به گفته ی خواجه نصیر توسی جامعه برایِ حفظ خود به چه چیزهایی نیازمند است ؟

برای مشاهده معنی کلمات، هم خانواده و متضاد درس فارسی پنجم ابتدایی کلیک کنید

فارسی پنجم ابتدایی نقش خردمندان

1 دیدگاه
  1. جواد می گوید

    تمرین درس نقش خردمندان پایه پنجم

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.