مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس چهار فارسی دوم ابتدایی

0

متن درس چهار فارسی دوم ابتدایی:

۱ جلب توجه دانش آموزان به حفظ سلامتی گوش ها
۲ توجه نمودن به نعمت های بی شماری که خداوند به ما داده است.
۳ مشارکت همه فراگیران کلاس در بحث و گفت وگو و استدلال منطقی
۴ آموزش حفظ نظم و آرامش برای نتیجه گیری بهتر
۵ تقویت مهارت تفکر در گفتگوها و شنیده ها

اهداف کلی درس چهار فارسی دوم ابتدایی

۱ تقویت مهارت های زبان آموزی
۲ تقویت روحیهٔ رعایت بهداشت فردی

کتاب کاربرگ املا دوم ابتدایی

جزوه کاربرگ املای دوم درس به درس

مشاهده

اهداف جزئی درس چهار فارسی دوم ابتدایی

 دانستنی ها:

۱ شناخت بیشتر اعضای بدن
۲ کسب اطلاعات دربارهٔ چگونگی مراقبت از اعضا و اندام بدن

مهارت ها:

۱ توانایی درک پیام اصلی متن درس
۲ توانایی انجام فعالیت های مربوط به درس
۳ شناخت کاربرد هریک از اعضای بدن و مراقبت از آنها

نگرش ها:

۱ تقویت حس خداشناسی
۲ تقویت روحیهٔ مشارکت در انجام کارها
۳ تقویت حس علاقه مندی به حیوانات و آزار نرساندن به حیوانات

روش تدریس درس چهار فارسی دوم ابتدایی:

تلفیق و مشارکتی ساده پرسش و پاسخ (منظور از تلفیق استفاده از حوزه های مختلف دروس همان پایه می باشد.)

ابزار آموزشی:کتاب درسی،کارت گروه بندی( کارت کلمات )

فعالیت های درس چهار فارسی دوم ابتدایی

۱. نگاه کن و بگو درس چهار فارسی دوم ابتدایی:

دو تصویر در ارتباط با صداهای ناخوشایند از قبیل صدای بلند بوق و فریاد دانش آموزان در کلاس و دوتصویر دربارهٔ صداهای خوشایند مانند صدای لالایی مادر و صدای پرندگان.

۲. درست، نادرست درس چهار فارسی دوم ابتدایی:

ارزیابی از درک مطلب درس

۳. واژه سازی درس چهار فارسی دوم ابتدایی:

گسترش واژگان از طریق کلمات مترادف مثل آغاز، شروع، اول مترادف به دو یا چند کلمه گفته می شود که تقریباً دارای معنای یکسانی هستند و اگر در جمله ها به جای هم به کار روند، جمله ها تقریباً هم معنی اند.

مانند:
او تند می دود.                                 او سریع می دود.
ماشین آهسته می رود.                      ماشین آرام می رود.
او از بچه ها مراقبت می کند.              او از بچه ها مواظبت می کند

۴.بیاموز و بگو درس چهار فارسی دوم ابتدایی:

آموزش تفاوت خواندن و نوشتن تنوین در کلماتی نظیر لطفا، معمولا مثلا و حتما بعضی از کلمات دارای علامت تنوین  هستند که شکل نوشتاری آن با نحوهٔ خواندن متفاوت است.

این کلمه ها از زبان عربی وارد زبان فارسی شده اند.

هرگاه این علامت در کلمه ای دیده شود،  َ ن  تلفظ می شود. مثل کاملا،
اصلا و….

۵ بازی و نمایش درس چهار فارسی دوم ابتدایی :

هدف از این بازی تقویت مهارت گوش دادن بادقت، تمرکز، قدرت نگهداری و انتقال پیام های دریافتی است

که یک مهارت پیچیدهٔ ذهنی و زیربنای زبان آموزی و نظم دادن منطقی به ذهن است.

نوشتاری درس چهار فارسی دوم ابتدایی

صفحۀ اول درس چهار نوشتاری دوم ابتدایی:

تمرین ۱: رجوع کنید به تمرین یک درس اول.

تمرین ۲: هدف از این تمرین تقویت مهارت خواندن و املانویسی است.

دانش آموزان با مراجعه به متن درس کلماتی را که نشانه های (ف، ش، پ) دارند را پیدا کرده و می نویسند.

تمرین ۳: هدف از این تمرین توجه به کاربرد ادات پرسشی و علائم سجاوندی در جمله ها می باشد.

تمرین ۴: هدف از این تمرین تقویت حافظهٔ بلندمدت دانش آموزان و تقویت مهارت نوشتن است.

صفحۀ دوم درس چهار نوشتاری دوم ابتدایی:

تمرین ۱: رجوع کنید به تمرین یک درس اول.

تمرین ۲: هدف از این تمرین تقویت املانویسی با کمک یادآوری مطالب خوانده براساس علاقهٔ دانش آموزان می باشد.

تمرین ۳: هدف از این تمرین تقویت املای کلمه های تنوی ندار است. (گسترش واژگان)

تمرین ۴: هدف از این تمرین گسترش واژگان از طریق کلمه های هم معنی است.

تمرین ۵: هدف از این تمرین تقویت روحیهٔ سپاس گزاری می باشد.

صفحۀ سوم درس چهار نوشتاری دوم ابتدایی :

تمرین ۱: رجوع کنید به تمرین یک درس اول.

تمرین ۲: هدف از این تمرین تقویت جمله نویسی و انتخاب مناسب واژه ها در کامل کردن جمله ها است.

تمرین ۳: هدف از این تمرین تشخیص جمله های خبری و پرسشی و به کار بردن علائم سجاوندی در جاهای مناسب و ایجاد فضایی شاد و فرح بخش در کلاس.

تمرین ۴: هدف از این تمرین تقویت مهار تهای زندگی و آداب اجتماعی است.

صفحۀ چهارم درس چهار نوشتاری دوم ابتدایی :

تمرین ۱: رجوع کنید به تمرین یک درس اول.

تمرین ۲: هدف از این تمرین کامل کردن جمله ها با کلمه های مناسب

شناخت بیشتر محل زندگی خود و تعمیق اطلاعات عمومی از طریق مفاهیم بین رشته ای است.

تمرین ۳: هدف از این تمرین تشخیص کلمه های مترادف و به کارگیری صحیح آنها در جمله ها می باشد.

تمرین ۴: هدف از این تمرین به کارگیری ادات پرسشی و بیان نگرش دانش آموزان است

صفحۀ پنجم درس چهار نوشتاری دوم ابتدایی:

تمرین ۱: رجوع کنید به تمرین یک صفحهٔ پنجم درس اول.

تمرین ۲: تقویت مهارت نوشتن، تصویرخوانی و نگارش خلاق و تأکید بر رعایت بهداشت فردی است.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.