مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس چهارم هدیه چهارم ابتدایی یک نماز و ده رکوع

0

توضیحات درس چهارم هدیه چهارم ابتدایی یک نماز و ده رکوع

درس یک نماز و ده رکوع از ابتدا با عنوان و نام درس توجه دانش آموزان را بر می انگیزد

زیرا آنها در سال های گذشته با کیفیت نماز دو رکعتی، سه رکعتی و چهار رکعتی آشنا شدند

و می دانند که در هر رکعت فقط یک رکوع به جا می آوریم ولی در این درس با شکل متفاوتی از نماز برخورد می کنند.

ماجرایی که برای کودک در این درس اتفاق می افتد نیز بر این تفاوت تأکید می کند.

شعر آغازین درس که از آفتاب و مهتاب و ستاره و آسمان سخن می گوید

زمینه توجه دانش آموزان را به پدیده های طبیعی جلب می کند تا در پایان درس با نام نماز آیات و کیفیت آن آشنا شوند.

آشنایی با طبیعت و شگفتی های آن، زمینه درک عظمت خالق آن را فراهم می کند و زیباترین پیام ها را به انسان می دهد.

در این درس کافی است دانش آموزان با شرایط وجوب و کیفیت خواندن نماز آیات به عنوان یکی ازنمازهای واجب و یک عبادت مهم آشنا شوند؛

بنابراین سخن گفتن درباره همه آیات الهی و یا بحث درباره حوادث وحشت زا ضرورتی ندارد.

٭ اهداف درس

۱ آشنایی با نماز آیات و برخی احکام آن
۲ اشتیاق به ادای نماز آیات به هنگام وجوب آن
۳ ادای نماز آیات به شیوه صحیح آن

٭ مفاهیم کلیدی
نماز آیات

آموزش درس چهارم هدیه چهارم ابتدایی یک نماز و ده رکوع

چنانچه فیلم یا تصویری از خورشیدگرفتگی، سیل، رعد و برق شدید، طوفان، زلزله و … در اختیارداشته باشید،

می توانید از آن برای ایجاد انگیزه یا توضیح متن استفاده کنید.

تلفیق درس اجتماعی  و علوم در زمینه سیل، رعد و برق، طوفان و خورشید گرفتگی می تواند برای شروع بسیار خوب و مؤثر باشد.

می توانید در روز مانور زلزله، موقعیتی را ایجاد کنید و این درس را آموزش دهید
پدیده خورشیدگرفتگی را برای بچه ها نمایش و توضیح دهید.

می توانید با توجه به تلفیق با درس علوم بخش سیارات از سه نفر از دانش آموزان بخواهید

که با ایفای نقش خورشید، ماه و زمین چگونگی این پدیده را نشان دهند.

اگر در مدرسه ماکتی در رابطه با منظومه خورشیدی در اختیار دارید، به کلاس بیاورید و برای ایجاد انگیزه یا توضیح متن استفاده کنید.

می توانید قبلاً از دانش آموزان بخواهید مثلاً در مورد پدیده خورشیدگرفتگی اطلاعاتی را جمع آوری کنند

و یا خاطرات بزرگترها را در این مورد پرسیده و گزارشی تهیه کنند

و برای هم کلاسی های خود بیانکنند تا زمینه ای مناسب برای تدریس این درس ایجاد شود.

برای شروع مناسب درس می توانید از عنوان که قسمتی از محتوای درس را آشکار می کند استفاده کنید.

همچنین پس از تدریس یک بار دیگر می توانید به عنوان بازگشت نمایید تا اطلاعات تکمیل شده دانش آموزان پیرامون آن بیان گردد.

می توانید از ساختار داستانی متن درس برای شروع مناسب درس استفاده کنید.

شما می توانید بعد از خواندن قصه درس از آن به عنوان مبنایی برای بحث و گفت وگو استفاده کنید.

می توانید از متن درس استفاده کنید و آن را در قالب نمایش با هماهنگی گروهی از دانش آموزان در کلاس اجرا کنید.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.