مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس پنج فارسی دوم ابتدایی

0

متن درس پنج درس پنج فارسی دوم ابتدایی:

۱ جلب توجه دانش آموزان به مسائل اخلاقی از قبیل راست گویی و درست کاری

۲ توجه نمودن به نصایح و راهنمایی های دیگران

کتاب کاربرگ املا دوم ابتدایی

جزوه کاربرگ املای دوم درس به درس

مشاهده

۳ جلب توجه دانش آموزان به ضرب المثل های فارسی که دارای مفهومی عمیق در قالب جمل های کوتاه هستند.

۴ تشویق دانش آموزان به انجام کارهای نیک و پسندیده

۵ هشدار دادن به دانش آموزان در مورد عواقب کارهایی که انجام می دهند.

 

روش تدریس قصه گویی و قصه خوانی

قصه گویی یکی از قدیم یترین، مردمی ترین و مؤثرترین هنرهاست.

هنری نه در روی صحنه، بلکه در کنار بچه ها، مربیان و اولیای کودکان غالباً دیده اند

که یک داستان جالب چگونه یک عده کودک ستیزه جو را با هم دوست و متحد کرده است.

ولی این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت، که تأثیر قصه بدون زحمت انجام نمی گیرد

بلکه باید داستان، خوب آموخته و به خاطر سپرده شود و چنان بازگو گردد که توجه کودکان بازیگوش را نیز به خود جلب کند

چون حفظ کردن قصه کار نسبتاً دشواری است احتیاج به مطالعه و دقت فراوان دارد.

این سؤال پیش می آید که چرا اصولاً داستان را از روی کتاب برای کودکان نخوانیم؟

 

جواب این است که داستا ن گویی مستقیم تر از کتاب خوانی است

در قصه گویی بین شما و کودک کتابی وجود ندارد و چون کودک به صورت و چشمان شما خیره می شود،

هر نوع تغییر حالت شما در او مؤثر می شود، به شوخی های قصه می خندد و ازحوادث آن به هیجان می آید

علاوه بر محتوای داستان، لذتی را که شما در گفتن داستان می برید، می گیرد و به وجد می آید.

شما هم کودک را می بینید ونشاط او لذت شما را افزایش می دهد.

 

هر نوع اشکالی را که در درک داستان برای کودک پیش می آید

در چهرهٔ او ببیند و کوشش کند تا کلمه و یا جملهٔ نامفهوم را به او بفهماند.

خلاصه می توان گفت داستان گویی ارتباط مستقیمی است میان کودک و بزرگ سال که درست به اندازهٔ صحبت کردن

می تواند صمیمی و عادی باشد و چون محیط داستا ن گویی گرم و دوستانه است کودک خیلی راحت تر می تواند مطلب را بفهمد و بپذیرد.

همچنین به تجربه ثابت شده است که اجرای برنامهٔ داستان گویی و داستان خوانی عامل مؤثری در بالا بردن سطح کتاب

خوانی کودکان است و قبل از آن که کودک قدرت مطالعهٔ کتاب را بیابد به راحتی بتواند به دنیای کتاب وارد شده و بین خود و

کتاب رابطهٔ عمیق و عاطفی ایجاد کند.

فواید قصه گویی و قصه خوانی

۱ تمام کودکان اعم از تیزهوش یا کم هوش، تندخوان یا کندخوان، احتیاج به مشوق و محرک برای گسترش حوزهٔ مطالعهٔ خود دارند و داستا ن گویی یکی از این مشوق هاست.
پس این وظیفهٔ مربیان است که کودکان را با جلو ه های مختلف ادبیات آشنا ساخته و ذوق کتا ب خوانی را در آنان پرورش دهند.
۲ فایدهٔ دیگر داستان گویی و داستان خوانی، از بین رفتن فاصلهٔ میان قدرت خواندن کودک و قدرت درک او از ادبیات است،این فاصله در اغلب کودکان وجود دارد.
فاصلهٔ قدرت خواندن و قدرت درک مسایل در بسیاری از آنان گاه از یک تا سه سال طول می کشد.
۳ یکی دیگر از محاسن داستان خوانی و داستان گویی این است که کودکان یاد می گیرند
چگونه مطالب را از راه گوش بیاموزند. ذهن آنان، بدون کمک عوامل دیگری در درک مطالب، روی کلمات گفته شده، متمرکز می شود.

فعالیت های درس پنج فارسی دوم ابتدایی

۱ درست و نادرست درس پنج فارسی دوم ابتدایی :

ارزیابی از درک مطلب درس

۲ گوش کن و بگو درس پنج فارسی دوم ابتدایی :

تقویت مهارت گوش کردن و سخن گفتن و ارزیابی از درک مطلب درس

۳ واژه سازی درس پنج فارسی دوم ابتدایی :

گسترش واژگان از طریق کلمات مخالف مانند زیاد≠ کم، راست گو ≠ درو غگو بزرگ ≠ کوچک،داشت ≠ نداشت

۴ بیاموز و بگو درس پنج فارسی دوم ابتدایی :

گسترش واژگان از طریق جمع بستن کلمه ها با ها و معنای هر یک نشانهٔ جمع  ها یکی از پرکارترین نشانه های جمع در زبان فارسی است
که بر بیش از یک چیز دلالت می کند. همهٔ اسم ها را م یتوان با این نشانه جمع بست.
مانند: گوسفند ← گوسفندها یعنی چند گوسفند
میوه ← میو ه ها یعنی چند میوه
گل ← گ لها یعنی چند گل
خانه ← خان هها یعنی چند خانه
کوچه ← کوچ هها یعنی چند کوچه

۵ پیدا کن و بگو درس پنج فارسی دوم ابتدایی :

تقویت املا و خواندن از طریق پیدا کردن کلمه هایی که حرف ص یا ط دارند. مانند:صاحب، نصیحت، قطره
و کلمه هایی که با ها جمع بسته شده اند، مانند: گوسفندها، آب ها
در این فعالیت به منظور تأمین هدف این تمرین که همان تقویت املا و روان خوانی می باشد
پیشنهاد می شود یکی از دانش آموزان از روی درس بخواند و بقیه در مواجهه با دستور خواسته شده همگی آن کلمه را بلند بخوانند.
یادآوری:
الف لازم به ذکر است که خواندن متن می تواند توسط معلم یا تعدادی از بچه ها صورت پذیرد.
در این فعالیت می توان به صورت فردی یا گروهی نیز عمل نمود.

نوشتاری درس پنج فارسی دوم ابتدایی

صفحۀ اول درس پنج نوشتاری دوم ابتدایی:

تمرین ۱: رجوع کنید به تمرین یک درس اول.
تمرین ۲: هدف از این تمرین، تقویت مهارت جمله نویسی، تقویت املا و مرتب کردن جمله های به هم ریخته است.
تمرین ۳: هدف از این تمرین، گسترش واژگان از طریق کلمه های مخالف است.
تمرین ۴: هدف از این تمرین، تقویت مهارت نوشتن و روحیهٔ همیاری است.

صفحۀ دوم درس پنج نوشتاری دوم ابتدایی :

تمرین ۱: رجوع کنید به تمرین یک درس اول.
تمرین ۲: هدف از این تمرین، تقویت مهارت خواندن و املانویسی است.
تمرین۳: هدف از این تمرین، کاربرد کلمات جمع با ها در جمله ها است.
تمرین ۴: هدف از این تمرین، نگارش در قالب پیام نویسی است.

صفحۀ سوم درس پنج نوشتاری دوم ابتدایی:

تمرین ۱: رجوع کنید به تمرین یک درس اول.
تمرین ۲: هدف از این تمرین، کلمه سازی با حروف در هم ریخته و تقویت املا است. مانند: قطره، نصیحت، درستکار
تمرین ۳: هدف از این تمرین، جمع بستن کلمه ها با ها و نوشتن معنای هر یک می باشد مانند: گوسفند ← گوسفندها یعنی چند گوسفند…
تمرین ۴: هدف از این تمرین، نگارش خلّق و تقویت مهارت تفکر و تصویرسازی ذهنی است.

صفحۀ چهارم درس پنج نوشتاری دوم ابتدایی :

تمرین ۱: رجوع کنید به تمرین یک درس اول.
تمرین ۲: تقویت مهارت خواندن و املانویسی با پیدا کردن کلمه هایی که با ها جمع بسته شده اند؛ مانند: گوسفند، حرف ها و آب هها.
تمرین ۳: گسترش واژگان با پیدا کردن کلمه های مخالف مانند روز ≠ شب، شدیدی ≠ آهسته ای،بزرگی ≠ کوچکی، بالای درختی ≠ پایین درختی و برد ≠ نبرد
تمرین ۴: تقویت مهارت نوشتن از طریق تصویر نویسی

صفحۀ پنجم درس پنج نوشتاری دوم ابتدایی:

تمرین ۱: رجوع کنید به تمرین یک صفحهٔ پنجم درس اول.
تمرین ۲: هدف از این تمرین، تقویت مهارت نوشتن، طراحی سؤال مناسب جدول و افزایش اطلاعات عمومی می باشد.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.