مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس پنجم هدیه چهارم ابتدایی سخنی که سه بار

0

توضیحات درس پنجم هدیه چهارم ابتدایی سخنی که سه بار

زندگی اجتماعی نیازمند پذیرش ضرور تهایی از جمله ارتباط با همسایگان و چگونگی معاشرت با آنها می باشد؛

که در اسلام از اهمیت بسزایی بر خوردار است؛

تا آنجا که یکی از اموری که سعادت دنیا و آخرت انسان به آن بستگی دارد، همسایه داری کردن و همسایه نیک داشتن است.

در مورد محدوده همسایگی امام باقرفرمودند: حریم همسایگی چهل خانه از هر جهت است، از جلوو عقب و راست و چپ.

اگر همسایگان حق همسایگی را درچنین محدوده ای با رعایت حقوق و وظایف متقابل، مورد توجه قرار دهند، جامعه ای پاک از هر گونه کاستی خواهیم داشت؛
زیرا امام جعفر صادق می فرمایند: حسن هم جواری، باعث ازدیاد در روزی و آبادانی شهرهاست
دانش آموزان در این درس در می یابند تا ضمن بازی و تفریح که برای آنها لازم و ضروری است، به حقوق دیگران به ویژه همسایگان احترام بگذارند و آنها را رعایت کنند.
٭ اهداف درس
۱ آشنایی با وظایف یک مسلمان در برابر همسایه ها
۲ احساس مسئولیت در برابر اعمال و رفتار خود در برابر همسایه ها
۳ تمایل به انجام وظایف خود در برابر همسایه ها
۴ تلاش برای انجام وظایف خود در برابر همسایه ها
۵ توانایی تفکر در پیام قرآنی و درک ارتباط آن با موضوع درس
مفاهیم کلیدی
همسایه
حقوق همسایگان
رعایت حقوق دیگران
مسئولیت در برابر اعمال و رفتار

آموزش درس پنجم هدیه چهارم ابتدایی سخنی که سه بار

برای شروع مناسب درس می توانید تصاویری از کارهای مختلف را در اختیار بچه ها بگذارید
و ازآنها بخواهید کارهایی را که موجب مزاحمت برای همسایگان می شوند جدا کنند و دربارهٔ آنها صحبت کنند.
ویژگی داستانی بودن متن درس به خاطر ارتباط خاصی که با زندگی آنها دارد می تواند برای بچه ها دلچسب و شنیدنی باشد.
بنابراین خواندن متن درس و به ویژه کیفیت مطلوب در خواندن می تواند
شروعمناسبی برای تدریس باشد و نقش اساسی در آموزش شما ایفا کند.
برای شروع مناسب درس می توانید از تعدادی از بچه ها بخواهید در قالب نمایش کارهایی را که باعث ناراحتی همسایگان می شوند
و یا به عکس کارهایی که باعث کمک و خوشحالی برای همسایگان می شوندرا نمایش دهند
و بقیه دانش آموزان، آنها را مشخص کنند و در مورد هر یک توضیح دهند.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.