مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس پنجم علوم دوم ابتدایی پیام رمز را پیدا کن

0

درس پنجم علوم دوم ابتدایی پیام رمز را پیدا کن  در یک نگاه

بیشتر اطلاعات و آگاهی های ما از محیط، از طریق صدا و نور به ما می رسد.

ما عمدتاً، از طریق آنچه می بینیم و می شنویم از اطراف خود آگاهی کسب، یا با دیگران ارتباط برقرار می کنیم.

کتاب سوالات درس به درس با پاسخ علوم دوم ابتدایی

جزوه سوالات درس به درس با پاسخ علوم دوم ابتدایی

مشاهده

برقراری ارتباط با دیگران، نیازمند ارسال و دریافت اطلاعات است که غالباً به وسیلهٔ صوت یا تصویر انجام می شود.

برقراری ارتباط و انتقال اطلاعات، به وسیلهٔ نور و صدا، اساس بسیاری از فناوری های نوین است.

تلفن ثابت، تلفن همراه، رادیو، تلویزیون، فاکس، رایانه و … از جمله وسایلی هستند

که ما به طور روزمره در زندگ یمان از آنها استفاده می کنیم.

این وسایل براساس و یژگی های نور و صدا، طراحی شده اند و اطلاعات صوتی یا تصویری را رمزگذاری یا رمزگشایی می کنند.

در این درس دانش آموزان مفاهیمی را که بیشتر مربوط به صدا است طی انجام بازی ها می آموزند.

بچه ها در این بازی ها پیامی را به صورت رمز با استفاده از ویژگی های صوت (بلندی و کوتاهی، کلفتی و نازکی) به گروه مقابل منتقل می کنند.

آنها با انجام فعالیت هایی برای انتقال پیام، صداهای بلند و کوتاه و نازک و کلفت تولید می کنند.

آنها می آموزند بیشتر پیام هایی که ما از محیط اطراف خود دریافت می کنیم به وسیلهٔ صدا و نور است،

مثلاً آمبولانس با نور و صوت پیام می دهد تا راه را برایش باز کنند.

از صدا در زندگی روزمره برای انتقال پیام استفاده های گوناگون می شود، اما صداها می توانند موجب ایجاد اختلال در انتقال پیام نیز بشوند.

اهداف/ پیامدها درس پنجم علوم دوم ابتدایی پیام رمز را پیدا کن

در پایان این درس انتظار می رود دانش آموزان بتوانند:

۱ براساس ویژگی های صدا (بلندی، کوتاهی، کلفتی، نازکی) یک بازی برای انتقال و دریافت پیام انجام دهند.

۲ براساس ویژگ یهای صدا و با استفاده از وسایل متنوع تولید صدا یک بازی برای پیام رسانی طراحی کنند.

۳ براساس ویژگی های متنوع صدا و وسایل متنوع صدا، با مشارکت سایر دانش آموزان یک بازی خلاقانه برای پیام رسانی طراحی کنند.

دانستنی ها درس پنجم علوم دوم ابتدایی پیام رمز را پیدا کن

صدای زیر و بم:

هر جسم مرتعش یک چشمهٔ صوت است. در پیرامون ما صداهای گوناگونی شنیده می شود.

تمام صداهای مختلفی که شنیده می شوند در نتیجه لرزش یا ارتعاش اجسام تولید می شود.

در واقع بدون حرکت هیچ صدایی وجود نخواهد داشت.

وقتی به یک طبل ضربه می زنیم پوستهٔ طبل به لرزش در آمده و صدا تولید می شود.

در حنجرهٔ انسان با جابجا شدن تارهای صوتی هوا به ارتعاش در می آید و صدا تولید می شود.

هر چه ارتعاش یا لرزش جسم تندتر باشد صدای آن نازک تر یا زیر تر خواهد بود

و هر چه لرزش جسم کندتر باشد صدای آن کلفت تر یا بم تر است.

صدای بلند و صدای کوتاه:

صدای بلند و کوتاه بستگی به دامنهٔ لرزش یا ارتعاش چشمهٔ صوت دارد.

هر چه دامنهٔ ارتعاشجسم بیشتر باشد صدا بلندتر خواهد بود و هر چه دامنهٔ ارتعاش چشمهٔ صوت کمتر باشد صدا کوتاه تر شنیده خواهد شد؛

وقتی به یکطبل محکم ضربه می زنیم دامنهٔ لرزش پوستهٔ طبل بیشتر و صدای آن بلندتر شنیده خواهد شد.

انتقال پیام در گذشته:

انتقال پیام همواره در طول تاریخ مهم بوده است.

در گذشته برقراری ارتباط از طریق سیگنال های دود یا برخی وسایل تولید صدا مانند طبل انجام می شد.

برای مثال در زمان داریوش هخامنشی، ایرانیان برای آنکه پیامی را به سرعت در سرزمین وسیع تحت حکومت خود انتقال دهند،

برفراز کوه ها و تپ ههای بلند آتش با نورهای قرمز و سفید روشن می کردند

در زمان صدر اسلام نیز، به دستور پیامبراکرم (ص) برای اعلام زمان نماز، یا اطلاع دادن به مردم دربارهٔ خبرها و کارهای مهم مانند فراخوانی برای جنگ بدر از بانگ اذان استفاده می شد.

انتقال اطلاعات و پیام رسانی در زندگی روزمره:

انتقال اطلاعات و پیام، در همه جای زندگی روزمرهٔ ما وجود دارد
و محدود به مخابرات و ارتباط از راه دور نیست.

مثلاً چراغ راهنمایی و رنگ های مختلف آن اطلاعاتی در اختیار رانندگان و عابرا نمی گذارد.

رنگ قرمز آن به معنای هشدار و ایست، رنگ سبز به معنای اجازه حرکت و رنگ زرد به معنای احتیاط است.

چراغ های راهنمای یک خودرو به خودروهای دیگر جهت حرکتش را اعلام می کند.

معانی این رنگ ها، برای عابران پیاده و رانندگان مشابه است،

برای همین آنها یک پیام مشابه از آنها دریافت می کنند. این مسئله به دلیل تنظیم قواعدی برای عبور و مرور است.

نکات آموزشی و فعالیت های پیشنهادی درس پنجم علوم دوم ابتدایی پیام رمز را پیدا کن

در این درس دانش آموزان با انجام فعالیت هایی، یاد می گیرند،

اکثر اطلاعاتی که ما از محیط اطراف دریافت می کنیم به وسیلهٔ صدا و نور است.

آمبولانس یک موقعیت یادگیری برای دانش آموز است که در آن یک نمونه از پی م رسانی به وسیلهٔ صدا و نور برای باز شدن راه عبوراست

ماشین آتش نشانی و ماشین پلیس نمونه های دیگری هستند

اجازه دهید تا بچه ها تجربیات خود را از این پیام رسانی ها  ارائه کنند.

بازی طراحی شده در کتاب یک نمونه پیام رسانی به وسیلهٔ صوت و نور است.

شما می توانید با توجه به موقعیت  خود بازی های مشابه را طراحی و اجرا کنید.

اجازه دهید بچه ها قبل از بازی با هم مشورت کنند و هماهنگی های لازم را برای اجرای بازیداشته باشند.

می توانید طراحی بازی ها را به عهدهٔ دانش آموزان بگذارید.

بهتر است قبل از انجام بازی درس اول به منظور آنکه دانش آموز، معنای رمز و علامت و تعریف آن را بهتر بفهمد، به انجام الهام بگیرید.

بعد از آنکه مطمئن شدید دانش آموزان یاد گرفته اند که چگونه در بازی از قواعد و علامت های تعریف شده استفاده کنند

بازی این صفحه را  انجام دهید.

بهتر است ابتدا، بازی را با کلمات کوتاه و ساده آغاز کنید

و بعد که دانش آموزان چگونگی انجام بازی را یاد گرفتند، سراغ کلمات بلندتر مثلاً چهار حرفی و بیشتر بروید.

گام به گام در بازی از صداهای مختلف استفاده کنید.

اگر دیدید در ابتدای بازی برای دانش آموزان، هم زمان وجود صداهای مختلف سخت است،

علامت ها را محدودتر و کمتر کنید تا بازی برای دانش آموزان قابل فهم و انجام باشد.

فعالیت پیشنهادی درس پنجم علوم دوم ابتدایی پیام رمز را پیدا کن

در این بازی مشورت و کار گروهی دانش آموزان برای ارسال رمز اهمیت دارد،

به این مطلب با توجه به ملا ک هایی که در بخش ارزشیابی این درس آمده توجه داشته باشید.

١ ابتدا خودتان چند کلمه دو یا سه حرفی ساده مثلاً آب، کمک، نه، شاد انتخاب کنید و حروف آنها را به طور درهم در جدول حروف الفبایی که بر روی تخته کشیده اید بنویسید

٢ در مراحل اولیه بهتر است خودتان ارسال رمز را برعهده داشته باشید و دانش آموزان فقط به دریافت و پیداکردن پیام رمز بپردازند.

بعد از انجام بازی در کلاس، با دانش آموزان دربارهٔ بازی گفت وگو کنید. از آنها بپرسید

چه چیزهایی را می توانستند تغییر دهند، تا بازی بهتر و آسان تر انجام شود.

چه مشکلاتی در انجام این بازی وجود داشت؟

و چه راه حل هایی برای رفع این مشکلات به نظرشان می رسد؟

از آنها بخواهید با مشورت و کمک دوستانشان فهرستی از آنها تهیه کنند.

می توانید هدایت این بخش از آموزش را خودتان در دست بگیرید یا آنکه آن را به صورت یک فعالیت گروهی برعهدهٔ دانش آموزان بگذارید.

در هر صورت توصیه می شود که جدولی تهیه شود:

در یک ستون آن مشکلات انجام بازی و در ستون دیگر راه حل های برطرف کردن آنها.

در خصوص این جدول و عملی بودنراهکارهای آنان در کلاس بحث کنید و نظرات مختلف دانش آموزان را جویا شوید.

۳ بهتر است در مراحل پیشرفت هر بازی وقتی قرار شد دانش آموزان ارسال و دریافت پیام را در بازی انجام دهند،

از گروه فرستندهٔ رمز بخواهید قبل از شروع بازی با هم مشورت و همفکری کنند تا برای ارسال رمزها هماهنگ عمل نمایند.

٥ در این بازی، تشخیص صدای نازک و کلفت یا بلند از کوتاه در خلال انجام بازی انجام میشود.

مهم این است که دانش آموز بتواند صداهای مختلف را با هم مقایسه کند و بتواند آنها را بر اساس نازکی و کلفتی یا بلندی و کوتاهی از یکدیگر متمایز کند

۶ بعد از آنکه دانش آموزان با منطق و چگونگی انجام بازی آشنا شدند از آنها بخواهید خودشان بازی های جدید، بر اساس خلاقیت خودشان پیشنهاد دهند.

توصیه می شود در این بخش، به صداهای محیطی و صدای کلاس درس هم اشاره داشته باشید.

به عبارت دیگر، این مطلب را مطرح کنید که اگر کلاس شلوغ یا پرسر و صدا باشد،

مانع و مزاحم انجام بازی است و در ارسال یا دریافت پیام اختلال به وجود می آید.

درواقع در این بخش دانش آموز یاد می گیرد که صداها را می تواند به دو بخش مفید در انجام بازی و مخل انجام بازی تقسیم کند

و یا می توانید به نورهای محیطی و تأثیر آن در دیدن چراغ قوه روشن در تأیید رمز اشاره کنید.

تأمل دانش آموزان نسبت به آنچه در کلاس انجام داده اند و ارائهٔ راه حل برای بهبود آن از توانمندی های مهمی است که در سواد علمی و فناورانه به شدت مورد تأکید است.

آزمایش کنید درس پنجم علوم دوم ابتدایی پیام رمز را پیدا کن

در این بخش دانش آموز ارتباط میان طول خط کش یا کش مرتعش با نازک یا کلفت بودن صدا و نیز ارتباط میان ارتفاع بطری حاوی آب و صدای تولید شده را متوجه می شود.

بهتر است برای تولید صدا با استفاده از بطری حاوی آب، بطری را کاملاً مقابل دهان خود قراردهید، به گونه ای که همسطح آن شود و بعد به درون آن بدمید.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.