مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس پانزده فارسی دوم ابتدایی

0

متن درس پانزده فارسی دوم ابتدایی

۱ آشنایی با نوروز یعنی روز اول فروردین، نخستین روز سال نو و آغاز فصل سر سبزی و زیبایی طبیعت است.

۲ نوروز یکی از قدیمی ترین اعیاد ملی ایرانیان می باشد.

کتاب کاربرگ املا دوم ابتدایی

جزوه کاربرگ املای دوم درس به درس

مشاهده

۳ نوروز و مراسم سال نو با خانه تکانی و پاکیزگی خانه ها، اشیا و… آغاز می شود.

۴ هریک از مراسم نوروز و سال نو ملزومات خاص خود را دارد. از جمله هفت سین که با استفاده از چیزهایی چیده می شود
که نام آنها با حرف س آغاز می شود. مانند سیر، سماق، سرکه، سنجد، سیب، سبزه، سمنو، سکه و…

۵ عید نوروز موجب ترویج سنت دید و بازدید از دیگران و خویشان می شود که به سنت پیامبر ص شبیه است.

در این فرهنگ غرض از دید و بازدید، با خبر شدن از حال و روز اطرافیان و همچنین بیرون کردن کدورت های احتمالی از دل ها، مورد نظر است

و نیز احترام به بزرگان خانواده، عیدی دادن و مهربانی کردن به کوچک ترها و به یاد آوردن درگذشتگان و شهیدانی که جان خود را در راه حفظ استقلال و آبادانی کشور از دست دادند،

۶ هم زمانی فرا رسیدن سال نو با جشن نیکوکاری، باعث می شود مردم با حضور در این جشن با مستمندان احساس همدردی کنند و از این رهگذر روحیهٔ خدمت به همنوعان نیز تقویت می گردد.

آموزش درس پانزده فارسی دوم ابتدایی

روش تدریس: پرسش و پاسخ برای این درس پیشنهاد می شود.

از پژوهش هم می توان استفاده کرد، به این معنی که از قبل، معلم دانش آموزان را جهت جمع آوری اطلاعات از طریق خواندن منابع مناسب با سن خود یا مصاحبه با دیگران ترغیب نماید.

فعالیت ها درس پانزده فارسی دوم ابتدایی :

۱ درست، نادرست: ارزیابی از درک مطلب درس

۲ گوش کن و بگو: تقویت مهارت گوش کردن، سخن گفتن و ارزیابی از درک مطلب درس

۳ واژه سازی: هدف از این فعالیت گسترش واژگان با استفاده از پسوند کار و معنی هر یک از واژه هاست.مانند:

ورزش + کار ← ورزشکار
ورزشکار یعنی کسی که ورزش می کند.
خدمتکار یعنی کسی که به دیگران خدمت می کند.
۴ بیاموز و بگو: هدف از این فعالیت جمع بستن کلمات مختوم به ه غیر ملفوظ با ان
فرشته + ان ← فرشتگان یا گذشته + ان ← گذ شتگان

۵ پیدا کن و بگو: هدف از این فعالیت، تقویت مهارت خواندن و املانویسی با کلمه هایی است که با س شروع می شوند و یا یکی از نشانه های ع را دارند. مانند:
سال، سفره، هفت سین، سمنو، سبزه، سنجد
عید، دعا، شمع، بعضی و…

۶ فکر کن و بگو: هدف از این تمرین تقویت تفکر و مهارت سخن گفتن از طریق پاسخ دادن به سؤال هاست.

۷ کتاب خوانی: هدف از این تمرین، یادآوری داستان خوانده شده در هفتهٔ گذشته و بیان قسمت هایی از آن می باشد.

۸ بخوان و بیندیش: عمونوروز، بازنویسی حسین میررجبی

درس پانزده نوشتاری دوم ابتدایی

صفحۀ اول درس پانزده نوشتاری دوم ابتدایی :

تمرین ۱: رجوع کنید به تمرین ۱ درس اول.

تمرین ۲: هدف از این تمرین، تقویت مهارت املانویسی و خواندن با استفاده از پیدا کردن ترکیب هایی مانند: مردم جهان،سال نو، نوروز ما و… است.

تمرین ۳: هدف از این تمرین، گسترش واژگان با استفاده از کلمه هایی است که با ان جمع بسته می شوند.مانند:
گوسفندان، درختان، گرسنگان، دوندگان، پرندگان، ستارگان

تمرین ۴: هدف از این تمرین، تقویت نگارش خلّق و پرورش قوهٔ تخیل است.

صفحۀ دوم درس پانزده نوشتاری دوم ابتدایی:

تمرین ۱: رجوع کنید به تمرین ۱ درس اول.

تمرین ۲: هدف از این تمرین تقویت مهارت خواندن و املانویسی با استفاده از کلمه هایی است که حرف ل دارند. مانند:
اولین، سال، فصل و … .

تمرین ۳: هدف از این تمرین گسترش واژگان با استفاده از کلمه هایی است که پسوند کار دارند و پرداختن به معنای هر یک از آنها. مانند:
نیکوکار یعنی کسی که کار نیکو انجام می دهد.
ستمکار: یعنی کسی که به دیگران ستم می کند

تمرین ۴: هدف تمرین، توانایی فهرست کردن لوازم مورد نیاز جهت یک سفر تفریحی و مرتب کردن آنها براساس حروف الفبا
می باشد.

صفحۀ سوم درس پانزده نوشتاری دوم ابتدایی:

تمرین ۱: رجوع کنید به تمرین ۱، درس اول.
تمرین ۲: هدف، بازی با کلمات جهت تقویت املانویسی م یباشد. در این تمرین هفت حرف اول الفبای فارسی به جای

 

حرف ه در کلمهٔ مهر،جایگزین می گردد و کلمه های جدیدی ساخته می شود که معنای جدیدی دارند.مانند:

مار، مبر، مپر، متر، مثر، مجر، مچر، محر، مخر، مدر

تمرین ۳: هدف از این تمرین گسترش واژگان و تقویت مهارت نوشتن کلماتی است که مختوم به ه می باشند و جمع بستن آنها با ان مانند
تشنگان، خفتگان، گرسنگان، رزمندگان و بندگان.

تمرین ۴: گسترش واژگان از طریق پیدا کردن کلمه هایی که دارای ش هستند هفت شین مانند

شمع، شیرینی، شکر، شربت، شمعدانی، شب بو، شیرین پلو، شکلات و…

 

صفحۀ چهارم درس پانزده نوشتاری دوم ابتدایی :

تمرین ۱: رجوع کنید به تمرین ۱ درس اول.
تمرین ۲: هدف، تقویت مهارت نوشتن از طریق جمله سازی با کلمه های داده شده است، مانند: جشن و سفره
تمرین ۳: هدف، گسترش واژگان با استفاده از معنی واژه های داده شده در جمله می باشد.مانند:
نوروز آغاز فصل خرمیِ باغ و دشت است.
مردم ما پیش از نوروز، خانه ها را تمیز می کنند.
یکی از رسم های قشنگ نوروز، دید و بازدید است.
تمرین ۴: هدف، تقویت حس علاقه مندی به مراسم بوم یو محلی نوروز و همچنین تقویت مهارت انشانویسی می باشد.

صفحۀ پنجم درس پانزده نوشتاری دوم ابتدایی:

تمرین ۱: رجوع کنید به تمرین ۱ صفحهٔ پنجم درس اول.
تمرین ۲: تقویت مهارت انشانویسی خلّق (تقویت تخیل و تصویرسازی ذهنی) با استفاده از بیان خاطرات یک مداد در طول یک هفته

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.