مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس پانزدهم فارسی سوم ابتدایی دریا

0

آموزش درس پانزدهم فارسی سوم ابتدایی دریا

روش تدریس روش فعّال ذهنی، گردش علمی

روش تدریس  فعّال ذهنی

از دانش آموزان بخواهید چشمان خود را ببندند و خود را در کنار دریا تصوّر نمایند.

دقایقی در همان حال بمانند. حالا چشمان خود را باز کرده، تصورات و خیالات خود را برای هم گروهی ها تعریف کنند.

بعد از گفت وگوی بچّه ها شما نیز چشمان خود را ببندید و مفاهیمی که جهت تدریس مدّنظر دارید در قالب بیان تصورات و خیالات برای بچّه ها بازگو کنید.

بچّه ها از اینکه شما نیز مانند آنان رفتار کرده اید، بسیار خوشحال شده، به حرف های شما با دقّت گوش می کنند.

فعالیت های درس پانزدهم فارسی سوم ابتدایی دریا

واژه آموزی درس پانزدهم فارسی سوم ابتدایی دریا

از ترکیب نام بعضی از اعضای بدن با پسوند ه کلمات معناداری ساخته می شود که دامنهٔ واژگان دانش آموزان را وسعت می بخشد

برای آموزش می توانید تصویری از یک انسان را روی تخته نصب کنید و کارت های واژه ها را میان گروه ها توزیع کنید.

سپس از آنها بخواهید حدس بزنند واژه ها چه ارتباطی با تصویر انسان دارد.

درک این رابطه برای دانش آموزان جالب است.

بیاموز و بگو درس پانزدهم فارسی سوم ابتدایی دریا

در قسمت بیاموز و بگو یکی از آرایه های ادبی به نام تشبیه در ساده ترین شکل خود به دانش آموزان معرّفی می گردد.

باید به دانش آموز تفهیم شود که بهره گیری از این آرایهٔ ادبی به زیبایی نوشتهٔ او کمک می کند.

می توانید دو متن مشابه در اختیار گروه بگذاریددر یکی از متن ها تشبیه به کار رفته باشد و از آنها بخواهید دو متن را با هم مقایسه کنند و متن زیباتر را معرفی و علّت آن را بیان کنند.

گوش کن و بگو درس پانزدهم فارسی سوم ابتدایی دریا

در فعّالیت گوش کن و بگو با دقّت به متن قصّه گوش می دهند و سپس آن را بازگو می کنند.

هدف این فعّالیت تقویت درک شنیداری و تفسیر اطّلاعات متن است

ضمن اینکه علاوه بر ادراک، هنگام بازگویی داستان بر تولید نیز تأکید می شود.

مقصود از «تولید » در این فعّالیت، بهره گیری از توانایی ها و آفرینش های زبانی است که به شکل گفتار، نمود پیدا می کند.

صندلی صمیمیت درس پانزدهم فارسی سوم ابتدایی دریا

دربخش صندلی صمیمیت، معیارهای قضاوت به درستی برای دانش آموزان تبیین می شود

گروهی از دانش آموزان به صحبت کردن و گروهی دیگر به قضاوت کردن می پردازند.

مطلب مهمی که در این قسمت آموزش داده می شود، تفکر انتقادی است که در پایهٔ سوم به نقد شیوهٔ سخن گفتن محدود می شود.

امتیاز این فعّالیت این است که معیارهای قضاوت کاملاً مشخص است و دانش آموز قبلاً آن را آموخته است.

املا درس پانزدهم فارسی سوم ابتدایی دریا

از اعضای گروه بخواهید هر کدام به صورت جداگانه کتاب فارسی را ورق زده، متن درسها را مرور کنند؛

هر کدام بیست کلمه را که ارزش املایی دارند به دلخواه جدا کرده، بنویسند.

سپس کلمه ها را در گروه بخوانند.

دور کلمات تکراری خط بکشند و یک مجموعه از این کلمات بنویسند و در دفاتر خود یادداشت کنند

و شب به عنوان تکلیف منزل با این کلمات جمله بسازند.

درس پانزدهم نوشتاری سوم ابتدایی

صفحۀ اول کتاب نوشتاری
این صفحه ابتدا به صورت فردی توسط دانش آموزان تکمیل می شود و سپس در گروه بررسی می گردد.

صفحۀ دوم کتاب نوشتاری
این صفحه که شامل فعّالیت های املایی و تمرینی با هدف تثبیت آموخته های دانش آموز در فعّالیت بیاموز و بگو می باشد، با نظارت و راهنمایی معلّم، تکمیل می شود.

صفحۀ سوم کتاب نوشتاری 
در بخش تمرین خط تحریری نحوهٔ اتصال نشانه «خ » و «ج » را آموزش دهید

تمرین سوم مروری بر واژه آموزی کل کتاب است

در جدول،نُه گروه کلمه هستند که با فرایند مشخصی تولید شده اند و به لحاظ ساختاری شبیه هم هستند.

مشخص کردن نه گروه با رنگ های متفاوت، علاوه بر اینکه موجب تثبیت آموزه های قبل می شود، برای دانش آموزان نیز لذت بخش است.

صفحۀ چهارم کتاب نوشتاری 
در درس گذشته «جملهٔ موضوع » به عنوان اصلی ترین جملهٔ بند معرفی شد.

در ادامهٔ آموزش جملهٔ موضوع، در این درس تأکید می شود که جملات بند در تکمیل جملهٔ موضوع می آیند.

یعنی سرچشمهٔ فکر و محتوا، جملهٔ موضوع است و بقیهٔ نوشته، در امتداد همان فکر و برای شرح و گسترش آن، نگاشته می شود.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.