مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس هفده فارسی دوم ابتدایی

0

متن درس هفده فارسی دوم ابتدایی:

۱ جلب توجه دانش آموزان به طبیعت بهاری و زیبایی های آن و خالق این همه زیبایی
۲ پرورش روحیهٔ جستجوگری و کنجکاوی و مشاهدهٔ دقیق نسبت به محیط اطراف خود
۳ پرورش روحیهٔ کسب علم و دانش در هر زمان و مکان
۴ توجه به این نکته که آموزش فقط در کلاس و مدرسه صورت نمی پذیرد و محیط اطراف می تواند محلی برای آموزش و یادگیری باشد.
۵ ایجاد تنوع در روش های یادگیری و شاداب سازی فضاهای آموزشی
۶ جلب توجه اولیا و آموزگاران به این نکتهٔ اساسی که دانش آموزان برای کشف پاسخ سؤالات خود با موانع مواجه نشوند.
۷ پرورش روحیهٔ حفظ محیط زیست و آزار نرساندن به جانوران (ضمن مطالعهٔ دقیق آنها)

فعالیت ها درس هفده فارسی دوم ابتدایی:

۱ درست، نادرست: ارزیابی از درک مطلب درس
۲ گوش کن و بگو: تقویت مهارت گوش کردن، سخن گفتن و ارزیابی از درک مطلب درس
۳ واژه سازی: هدف از این فعالیت گسترش واژگان در قالب معرفی فصل ها و ماه های سال می باشد.
۴ بیاموز و بگو: هدف از این تمرین معرفی نام آواها نظیر شرشر جیک جیک چهچهه پچ پچ است.
۵ پیدا کن و بگو: هدف از این فعالیت تقویت مهارت خواندن و سخن گفتن و آموزش املای کلمات می باشد.
۶ فکر کن و بگو: هدف از این تمرین تقویت مهارت تفکر و سخن گفتن از طریق پاسخ دادن به پرسش ها می باشد.
۷ بخوان و حفظ کن: شعر درخت کاری (عباس یمینی شریف)
۸ نمایش: نمایش بلبل و مورچه، بر اساس سناریوی پیشنهادی با تعیین نقش برای دانش آموزان اجرا شود.
۹ بخوان وبیندیش: روباه و خروس

کتاب کاربرگ املا دوم ابتدایی

جزوه کاربرگ املای دوم درس به درس

مشاهده

درس هفده نوشتاری فارسی دوم ابتدایی

صفحۀ اول درس هفده نوشتاری فارسی دوم ابتدایی:

تمرین ۱: رجوع کنید به تمرین ۱ درس اول.
تمرین ۲: هدف از این تمرین آموزش مهارت املا نویسی از طریق نوشتن کلمات جدید کتاب ریاضی است.
تمرین ۳: هدف از این تمرین آشنایی بیشتر با نام آواهاست.
تمرین ۴: هدف از این تمرین پرورش مهارت نگارش خلّق از طریق بسط و گسترش متن داده شده می باشد.

صفحۀ دوم درس هفده نوشتاری فارسی دوم ابتدایی:

تمرین ۱: رجوع کنید به تمرین ۱ درس اول.
تمرین ٢: تقویت مهارت خواندن و نوشتن املا از طریق تشخیص کلمه هایی که نشانهٔ ط دارند. مانند: طبیعت اطراف همین طور
تمرین ۳: هدف از این تمرین گسترش واژگان از طریق تداعی می باشد.
تمرین ۴: هدف از این تمرین گسترش مهارت جمله سازی با استفاده از تشخیص سه کلمه ای است که ارتباط معنایی با هم دارند.مانند:
در فصل بهار صدای آواز پرنده ها به گوش می رسد.
بعد از فصل یخ بندان، بهار کم کم از راه می رسد.
با فرا رسیدن نوروز شاپرک ها روی گل ها دیده می شوند.

صفحۀ سوم درس هفده نوشتاری فارسی دوم ابتدایی:

تمرین ۱: رجوع کنید به تمرین ۱ درس اول.
تمرین ۲: تقویت مهارت خواندن و املا نویسی با استفاده از کلمه هایی که نشانهٔ ق دارند. مانند: چقدر قشنگ قدم زنان دقت و… می باشد.

تمرین ٣: هدف از این تمرین گسترش واژگان با پسوندها و پیشوندهای نا بی با خانه گاه ان
نا + سپاس: یعنی کسی که سپاسگزار نیست.
گل + خانه: یعنی محل نگه داری و پرورش گل
بی + کار: یعنی کسی که کار ندارد.
ورزش + گاه: یعنی محل ورزش
با + هنر: یعنی کسی که هنر دارد.
دانشمند + ان: یعنی چند دانشمند
تمرین ۴: هدف از این تمرین تقویت تصویرسازی ذهنی و پرورش قوهٔ تخیل و نگارش خلاق می باشد.

صفحۀ چهارم درس هفده نوشتاری فارسی دوم ابتدایی:

تمرین ۱: رجوع کنید به تمرین ۱ درس اول.
تمرین ۲: هدف از این تمرین تقویت توانایی کامل کردن جمله با تشخیص کلمهٔ مناسب می باشد.
مانند: پرنده ها در لانه زندگی می کنند.
هوای بهار بسیار دلپذیر است.
تمرین ۳: هدف از این تمرین تشخیص محل قرار گرفتن علائم سجاوندی و توجه به لزوم و اهمیت کاربرد این علائم در نگارش می باشد.
مشتری به فروشنده:آقا، صابون دارید؟
فروشنده : بله
مشتری: پس ، اول دست هایتان را با صابون بشویید، بعد نیم کیلو پنیر به من بدهید
تمرین ۴: هدف از این تمرین پرورش مهارت نگارش با استفاده از ترکیب های پیشنهادی می باشد.

صفحۀ پنجم درس هفده نوشتاری فارسی دوم ابتدایی:

تمرین ۱: رجوع کنید به تمرین ۱ صفحهٔ پنجم درس اول.
تمرین ۲: هدف از این تمرین تقویت مهارت نگارش (نامه نگاری) می باشد.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.