مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس هفدهم فارسی سوم ابتدایی چشم های آسمان

0

آموزش درس هفدهم فارسی سوم ابتدایی چشم های آسمان

روش تدریس پیشنهادی کار علمی یا تحقیق، روش فعّال ذهنی

واژه آموزی درس هفدهم فارسی سوم ابتدایی چشم های آسمان

در واژه آموزی، وندافزایی با پسوند « انه » آموزش داده می شود.

کتاب جامع سوم سری EQ

درس‌نامه کامل + سوالات فراوان + پاسخ‌های روان
  • &#۱۰۰۰۴;مورد تایید آموزش و پرورش
مشاهده

با همکاری اولیا انواع مختلفی از لباس و پوشاک زنانه، مردانه، پسرانه و دخترانه یا تصاویر آنها را به کلاس بیاورید.

سپس از بچّه ها بخواهید که انواع لباس ها را جدا و طبقه بندی کنند و بر کلمات تأکید کنید.

بیاموز و بگو درس هفدهم فارسی سوم ابتدایی چشم های آسمان

تهیهٔ دفتر کارنما در انجام کار یک نمونهٔ جالب و علمی در کار یادداشت برداری است و به راحتی کار یادداشت برداری به دانش آموزان آموزش داده می شود.

صندلی صمیمیت درس هفدهم فارسی سوم ابتدایی چشم های آسمان

این فعّالیت با روش تدریس این درس  کاملاً همخوانی دارد.

دانش آموزان در جلسهٔ قبل به منابع مراجعه کرده اند و در مورد موضوعِ گفت و گو، اطّلاعاتی گردآوری کرده اند.

در این درس هم در روش تدریس درس و هم در صندلی صمیمیت، اوّلین گام آموزش سواد اطّلاعاتی برداشته می شود که در پایه های بعدی ادامه خواهدیافت.

تمرین خواندن درس هفدهم فارسی سوم ابتدایی چشم های آسمان

لحن، نحوهٔ خواندن و بیان کردن جملات است با توجّه به شرایط موجود و فضای حاکم بر متن باید دانست که به هنگام اداکردن متن و به لفظ درآوردنآن، نه تنها هر متن، لحن خاص خود را می طلبد

بلکه هر بند و هر جمله نیز به تنهایی لحن خود را دارد و ممکن است در هر بند انواع و اقسام لحن ها وحالات بکار گرفته شود

و در کنار همین موارد در هر جمله، هر کلمه نیز می تواندشکل و آوای خاص خود را داشته باشد.
در این داستان با رعایت لحن رواییمی توانید قسمت های سفر با ستاره را با هیجان بخوانید.

برای مثال، در جمله «می خواستم فریاد بزنم و از خدای بزرگ برای آفرینش اینهمه زیبایی و عظمت، تشکّر کنم »
می توان لحن خبری عاطفی را انتخاب نمود.

در این هنگام خواننده خود را با تمام وجود، موجودی از آفریده های خدا می داند که تسلیم و شاکر بخشش ها و آفرینش اوست.

املا درس هفدهم فارسی سوم ابتدایی چشم های آسمان

برای آموزش املا، نوعی از «املای رفاقتی » پیشنهاد می شود.
هر دانش آموز کنار دوست خودش بنشیند. حالا دو به دو به هم املا بگویند. وظیفه هر دانش آموز این است

که اگر حین نوشتن، دوستش دچار اشکال املایی شد به او کمک کند و در پایانِ املا هیچ کلمهٔ اشتباهی به چشم نخورد.

با این روش، حس دوستی و همدلی در دانش آموزان وسعت پیدا کرده، مهارت درست نویسی جملات تقویت می شود.

درس هفدهم نوشتاری فارسی سوم ابتدایی

صفحۀ اوّل کتاب نوشتاری
صفحهٔ اوّل کتاب نوشتاری با تأکید بر فعّالیت املایی و واژه سازی با نظارت معلّم انجام می شود.

ایجاد فضای نظم و آرامش برعهدهٔ معلّم می باشد تا دانش آموزان، در زمان تعیین شده، باتمرکز به انجام این فعّالیت بپردازند.

صفحۀ دوم کتاب نوشتاری
تمرین دوم کتاب نوشتاری: کلمه های جدول را از درس پیدا کن و بنویس.

صفحۀ سوم کتاب نوشتاری

در تمرین خط تحریری به فاصلهٔ بین کلمات توجّه کنید.

در هم فرورفتگی کلمات و یاگسسته نویسی به زیبایی خط، لطمه می زند.
صفحۀ چهارم کتاب نوشتاری 
در سه درس گذشته، اهمّیت «جملهٔ موضوع » بیان شده است.
به گونه ای که کتاب، جملهٔ موضوع را ارائه می کرد و دانش آموزان را می خواند و در مرحلهٔ ادراک بود؛

یعنی دانش آموز درمرحلهٔ درک و دریافت از محتوای جمله قرار داشت؛
اما در این درس، دانش آموز به مرحلهٔ تولیدزبانی می رسد و خود باید جملهٔ موضوع را بنویسد.

صفحۀ آخر فصل فعّالیت های تکمیلی
تمرین اوّل بر درک روابط همنشینی واژه ها و شناخت اجزای جمله، تأکید دارد.

تمرین دوم و سوم با هدف تقویت درک متن طراحی شده است و سؤالات به گونه ای است

که سطوح بالای درک را می سنجد. در واقع اگر فعّالیت های درک متن را از ابتدا تا انتهای کتاب بررسی کنیم،

مانند طیفی است که یک سر آن در ابتدای کتاب قرار دارد و اوّلین سطح خواندن یعنی درک اطّلاعات صریح متن را پوشش می دهد

و سر دیگر آن در انتهای کتاب به استنباط و تفسیر اطّلاعات می رسد.

این سیر آموزش، دانش آموزان را از درک سطح بیرونی وظاهر محتوا به لایه های زیرین و کشف معانی جدیدتر، هدایت می کند.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.