مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس هفت علوم دوم ابتدایی اگر تمام شود

0

درس هفت علوم دوم ابتدایی اگر تمام شود در یک نگاه

در این درس، دانش آموزان یاد می گیرند، بدون سوخت ها (نفت گاز بنزین گازوئیل و …) وسایل نقلیه نمی توانند حرکت کنند، پخت وپز انجام نمی گیرد و گرم شدن خانه ها، مدرسه ها و محل کارها با مشکل روبرو خواهد شد.
آنها پیشنهادهایی برای جلوگیری از تمام شدن سوخت ها و آلودگی هوا می دهند.
همچنین حس مسئولیت در قبال استفادهٔ درست از سوخت ها و حفظ آن برای آینده در دانش آموزان تقویت می شود.

اهداف/ پیامدها درس هفت علوم دوم ابتدایی اگر تمام شود

در پایان این درس انتظار می رود دانش آموزان بتوانند:

کتاب سوالات درس به درس با پاسخ علوم دوم ابتدایی

جزوه سوالات درس به درس با پاسخ علوم دوم ابتدایی

مشاهده

۱ فهرستی از کاربرد سوخت ها تهیه و راه حل های رایج برای کاهش مصرف ارائه کنند.

۲ فهرست متنوعی از کاربرد سوخ تها تهیه کنند و راه حل های متعددی برای صرفه جویی در مصرف سوخت ها ارائه کنند

به طوری که این راه حل ها، به نتایج آشکار صرفه جویی اشاره شده باشد.

۳ فهرست جامعی از کاربرد سوخت ها تهیه کنند و راه حل هایی که برای صرفه جویی در مصرف سوخت ها ارائه می کنند

دانستنی ها درس هفت علوم دوم ابتدایی اگر تمام شود

منابع انرژی:

ما در زندگی روزمره از منابع متنوع انرژی برای انجام کارهای خود استفاده م یکنیم.

منابع انرژی را می توانبه دو گروه تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر تقسیم کرد.

نفت، گاز طبیعی، بنزین، گازوییل، ذغال سنگ، چوب و اورانیوم از منابع تجدیدناپذیر هستند.

یعنی منابع آنها محدود است و قابلیت بازگشت مجدد را ندارند. میلیون ها سال طول می کشد
تا از بقایای گیاهان و جانوران دریایی قدیمی یک قطره نفت درست شود.

پس ضرورت دارد تا بی رویه از منابع استفاده نکنیم و در حفظ آنها برای آیندگان بکوشیم.

از این منابع برای تولید برق، حرکت اتومبیل ها، گرم کردن خانه ها و محل کار و تولید انواع وسایل استفاده می شود.

منابع انرژی تجدیدپذیر:

منابعی هستند که قابلیت بازگشت مجدد به طبیعت را دارند،

مثل خورشید باد آب جاری امواج دریا انرژی گرمایی زمین جزر و مد، و تمام شدنی نیستند.

خورشید هر روز می تابد، آب رودخانه ها جاری است و … امروزه تلاش می شود

تا از این منابع برای تولید انرژی به خصوص تولید برق استفاده شود؛

زیرا آلودگی هوا کاهش می یابد، و این منابع نیز تمام نمی شوند.

نکات آموزشی و فعالیت های پیشنهادی درس هفت علوم دوم ابتدایی اگر تمام شود

هدف این درس به هیچ عنوان آموزش مفهوم انرژی یا منابع انرژی نیست،

اگرچه سوخت ها، جزء منابع انرژی هستند ولی مفهوم انرژی و منبع انرژی برای دانش آموز دوم ابتدایی قابل درک نیست و نباید هیچ پرسشی یا فعالیتی که پاسخ آن انرژی یا منبع انرژی باشد

برای دانش آموزان مطرح کرد. آموزش مفهوم انرژی و منابع آن در سال های بعد است.

پرسش های کتاب را در کلاس مورد بحث قرار دهید و توجه آنها را به پیامد مصرف بی رویهٔ سوخت ها در زندگی روزمره(ترافیک و آلودگی هوا و آلودگی صوتی که در بر دارد) جلب کنید.

اجازه دهید تا دانش آموزان تجربیاتی که دربارهٔ پرسش هایکتاب در زندگی روزمره دارند در اختیار کلاس قرار دهند.

اگر در موقعیت هایی هستید که مشکل ترافیک وجود ندارد (شهرهای کوچک روستاها) و ممکن است مصرف بی رویهٔ سوخت ها به صورت های دیگر باشد،

مثلاً روشن گذاشتن ماشین های کشاورزی هنگام یکه از آن استفاده نمی شود،

پرسش ها می تواند با توجه به موقعیت محلی مطرح شود.

فعالیت هایی دربارهٔ تأثیر سوخت ها در زندگی روزمره یا محیط زیست طراحی کنید (مصرف بی رویه).

مثلاً دانش آموزان مشاهدات خود را دربارهٔ هدر رفتن سوخت ها، مثلاً مصرف بی رویهٔ گاز در خانه یا بنزین در خودرو و تأثیر آن بر محیط زیست به کلاس گزارش کنند

یا دربارهٔ درست مصرف کردن سوخت ها راه حل پیشنهاد کنند

یا قیمت مصرف گاز در خانه با قیمت مصرف گاز در مدرسه یا محل کار بزر گترهای خود را مقایسه کنند.

دانش آموزان می توانند درباره پرسش های کتاب که درباره مشکلات پیش آمده بعد از تمام شدن سوخت ها است

به صورت گروهی نقاشی کشیده و به دیوار نصب کنند. باید احساس مسئولیت در قبال مصرف درست سوخت در بچه ها تقویت شود

و این که وقتی سوختی مصرف شود قابل برگشت نیست.
در فعالیت سوخت برای همه، بچه ها به طور گروهی پوستر تهیه کنند و نمایشگاهی از پوسترها درست کنند و به گفتگو بگذارند
تا آنها با دیدگاه های سایر دانش آموزان آشنا شوند.

بعضی شعارها می تواند به صورت زیر باشد:
با دوچرخه به محل کار خود برویم تا هوای پاک داشته باشیم
گاز سرمایهٔ ملی است در زمستا نها، با پوشیدن لباس گرم شعلهٔ بخاری را کم کرده و آن را حفظ کنیم

بچه ها در، درست کردن پوستر ها و تعیین شعارها می توانند از خانواد ههای خود کمک بگیرند.
بچه ها را به دنیایی ببرید که در آن سوخت ها کاملاً تمام شده اند.

نفت، گاز، بنزین، چوب ها(جنگل ها) همه تمام شده اند.

اکنون بخواهید راه حل هایی برای پخت و پز، گرم کردن خانه ها، حمل و نقل پیشنهاد کنند.

ممکن است راه حل هایی که بچه ها ارائه می کنند عملی و جامع نباشد، اما شما راه حل ها را در کلاس به بحث بگذارید.

بچه ها درباره فایده های جایگزین کردن باد و نور و گرمای خورشید به جای سوخت ها با هم گفت وگو کنند و به این نتیجه برسند

که خورشید هر روز به ما می تابد و باد هم همیشگی است و استفاده از این ها مانع آلودگی هوا می شود.

فعالیت پختن غذا با خورشید باید در یک روز آفتابی انجام گیرد.

برای گرم کردن آب و درست کردن چای با خورشید می توان دور لیوان آب را با یک پوشش تیره رنگ پوشاند و در آفتاب قرارداد.

درست کردن نیمرو روی یک سینی استیل داغ در آفتاب، نیز نمونه ای استفاده از گرما و نور خورشید است.

بچه ها می توانند با کمک خانواده و استفاده از کتاب هایی که دربارهٔ ساخت اجاق های خورشیدی است،

اجاق هایی را که از گرما و نور خورشید گرما تولید می کند را درست کنند.

با استفاده از جریان آب وسیله ای طراحی کنید که بتواند حرکت کند.

به بچه ها بگویید آیا می توانیم ماشینی درست کنیم که از سوخت ها استفاده نکند.

ساخت ماشین بادکنکی را پیشنهاد کنید و مسابقه ای را با ماشین های بادکنکی برگزار کنید.

در ساختن ماشین بادکنکی می توانید از وسایل ساده ای مثل قرقره، بادکنک پاکت شیر به عنوان بدنهٔ ماشین سیخ های چوبی واشر یا خمیربازی برای نگه داشتن قرقره ها استفاده کنید.

یک نمونه ماشین ساخته شده را در اختیار دانش آموزان قرار دهید تا آنها با مشاهدهٔ آن بتوانند ماشین خود را بسازند.

ساخت ماشین به صورت گروهی و در کلاس انجام بگیرد شما به گروه ها مراجعه کرده و به آنها کمک کنید.

می توانید از قبل پاکت های شیر را آماده کرده و سوراخ هایی را که لازم است، در بدنهٔ آن ایجاد کنید تا ساخت ماشین برای بچه ها آسان شود

 

در ساختن ماشین به نکات زیر توجه فرمایید:

اندازهٔ سوراخی که دهانهٔ بادکنک در آن قرار می گیردباید دقیق تعبیه شود؛

اگر قطر سوراخ کوچک باشد، هوا با سرعت کم خارج می شود و ماشین حرکت نمی کند.

سوراخ های روی پاکت نسبت به سطح زمین باید در فاصله ای باشد که کف ماشین روی زمین قرار نگیرد، تا اصطکاکمانع حرکت نشود.

کوچک بودن بادکنک یا کم باد کردن آن باعث می شود ماشین نتواند مسافت بیشتری طی کند.
خارج شدن قرقره ها از سیخ چوبی مانع حرکت ماشین می شود.

با گذاشتن واشر یا خمیر بازی مانع خارج شدن قرقره ها از سیخ شوید.
از هر نوع جسم غلتان می توانید به عنوان چرخ های ماشین استفاده کنید.

اجازه دهید گروهی که ماشین آنها به خوبی حرکت می کند دربارهٔ ساخت ماشین خود برای کلاس صحبت کنند.

گرو ههایی که نیاز به کمک دارند را راهنمایی کنید.

این مسابقه را برای بچ هها لذت بخش کنید توجه کنید اضطرابی در آنها به وجود نیاید.

این ماشین یک نمونه ساده است، شما می توانید با توجه به موقعیت کلاس ماشین های دیگری طراحی کنید.

بچه ها دربارهٔ فایده ها و مشکلات جایگزین کردن ماشین بادکنکی به جای خودروها بحث کنند
به طور مثال ترکیدن بادکنک یا تمام شدن هوای بادکنک و …

از جمله مشکلات است و فایده ها می تواند آلوده نشدن هوا، تمام نشدن سوخت ها، ارزان بودن و همیشگی بودن باشد.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.