مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس هفتم فارسی چهارم ابتدایی مهمان شهر ما

1

اهداف درس هفتم فارسی چهارم ابتدایی مهمان شهر ما

١ آشنایی با رسم مهمان نوازی ایرانی
٢ آشنایی با مفهوم انتظار
٣ تقویت گرایش عاطفی نسبت به شخصیت مقام معظم رهبری
۴ تقویت درک شنیداری
۵ گسترش دامنهٔ واژگان با استفاده از فرایند ترکیب
۶ تقویت درک متن و سواد خواندن
۷ آشنایی با ابزارهای انسجام متن کلمات ربط
۸ تشخیص تفاوت دو نوع بند توصیفی و روایتی

واژه آموزی درس هفتم فارسی چهارم ابتدایی مهمان شهر ما

در این درس، ساختِ واژهٔ مرکب«ضمیر خود بن مضارع»تدریس می شود.
جهت تثبیت یادگیری یک بار کلمات را روی تابلو بنویسید و دانش آموزان همه با هم آنها را بخوانند. بدین ترتیب، یکی از راه های واژه سازی (خود کلمه) آموزش داده می شود.

جزوه کامل فارسی چهارم ابتدایی درس به درس

مشاهده

املای درس هفتم فارسی چهارم ابتدایی مهمان شهر ما

املای حروف گمشده
آموزگار از قبل یک متن املا با کلمات دارای ارزش املایی که بعضی از حروف آنها افتاده، تهیه می کند.
تعداد این کلمات با توجه به متن درس می تواند متغیر باشد
مانند: نشا… انت…ار غو… ای … البته در بالای صفحه، جدولی با حروفی که از کلمات افتاده است (حروف گمشده)به اضافهٔ چند حرف بیشتر قرار می دهد.
سپس معلمّ از دانش آموزان می خواهد که متن درس را در زمان معین (سه تا پنج دقیقه) مطالعه کنند.
پس از آن، دانش آموزان کتاب را بسته و با توزیع برگه های املا شروع به پیدا کردن حروف گمشده در زمان تعیین شده می کنند (آموزگار می تواند از حروف چند شکل و یک صدا استفاده کند).

درس هفتم نوشتاری چهارم ابتدایی

فعّالیت های نوشتاری  ۴: درک متن

چنان که در درس قبل گفته شد یکی از ابزارهای صوری انسجام گزاره های متن،هستند.
هوشیار کردن دانش آموزان نسبت به این حروف و نوع کاربرد آنها در  متن، به افزایش توانایی درک متن آنها کمک می کند.
در این درس حرف ربط تقابلی « امّا» آموزش داده شده است که نشان می دهد مفهوم دو جمله در تقابل با یکدیگر است.

فعّالیت های نوشتاری ۵: نگارش

در سه درس گذشته بند توصیفی و روایتی آموزش داده شد.
در این درس دانش آموز با نوشتن همزمان این دو نوع به خوبی به تفاوت های بین آنها احاطه پیدا می کند و مطلب برایش تثبیت می شود.
آموزش فارسی چهارم ابتدایی

1 دیدگاه
  1. Seta می گوید

    رو اصلا خوب نبود

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.