مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس هشتم فارسی پنجم ابتدایی دفاع از میهن

0

اهداف درس هشتم فارسی پنجم ابتدایی دفاع از میهن

۱ پرورش روحیهٔ میهن دوستی و گرایش به دفاعاز عزّت وطن
۲ آشنایی با صفت پایداری و مفهوم ادب مقاومت
۳ تقویت مهارت خواندن و رعایت لحن وآهنگ متن
۴ گسترش شبکهٔ واژگان با ساخت کلمات جدید از طریق ترکیب واژگان
۵ ایجاد علاقه مندی به حفظ شعر و خواندن اشعار مختلف
۶ تقویت درک مَثَل و علاقه مندی به مطالعهٔ ضرب المثل ها
۷ تقویت توانایی خوش نویسی و خطّ تحریری
۸ آشنایی بیشتر با نما دهای ملّی کشور ایران (مفاخر فرهنگی، شهیدان، پرچم، سرود و…)
۹ تقویت مهارت نوشتاری (نگارش)، نوشتن متن زیبا با توجّه به حسّ شنوایی و شرح حال نویسی

فعالیت های درس هشتم فارسی پنجم ابتدایی دفاع از میهن

واژه آموزی

در این درس، یکی دیگر از روش های ساخت واژه در زبان فارسی آموخته می شود؛

کتاب جامع پنجم سری EQ

درس‌نامه کامل + سوالات فراوان + پاسخ‌های روان
  • &#۱۰۰۰۴;۲۶۱۹ پرسش استاندارد
مشاهده

ساختِ واژهٔ مرکب« کلمه + دوست »مانند: میهن دوست.

برای تثبیت یادگیری، یک بار کلمات را روی تابلو بنویسید و دانش آموزان همه با هم آنها را بخوانند.

سپس کلمه هایی را که با این ساخت همخوانی دارند، جداکرده، طبقه بندی کنند؛

یعنی از طریق فراوانی و تکرار یک ساخت، دانش آموزان آن را فرا می گیرند و تلاش خواهند کرد خود نیز بر پایهٔ آن ساخت، دست به تولید بزنند.

بدین ترتیب، یکی از راه های واژه سازی (کلمه + دوست) آموزش داده می شود.

 صفحۀ هنر و سرگرمی تمرین خوشنویسی

ارزشیابی شفاهی: (پرسش و پاسخ با استفاده از کارت های شفاهی)

هر دانش آموز از داخل جعبهٔ کارت های پرسش شفاهی، یک کارت را تصادفی بیرون کشیده، پرسش روی آن را با صدای بلند می خواند و سپس به آن پاسخ می گوید. نقش معلّم، نظارت و هدایت می باشد.

فعّالیت های نوشتاری (نگارش) درس هشتم فارسی پنجم ابتدایی دفاع از میهن

فعّالیت نگارشی این درس، مربوط به«شرح حال نویسی»است.

یکی از فنونی که می تواند به ما در تقویت مهارت نوشتن، کمک کند، شرح حال نویسی است .

شرححال، گزارشی است که فرد به طور کتبی دربارهٔ زندگی خود یا دیگران می نویسد.

این گزارش ممکن است مربوط به گذشته، حال یا آینده باشد؛

دربارهٔ گذشته، مانند تجربیات دوران طفولیت یا دوران دبستان، در مورد حال، مانند مطالبی مربوط به علایق و خصوصیات خود، و دربارهٔ آینده مانند طرح ریزی مربوط به شغل و چگونگی کسب درآمد و گذراندن زندگی در آینده.

یکی از ویژگی های سودمند شرح حال نویسی آن است که انسان در مورد خود به تفکّر و بررسی می پردازد و توانایی بیشتری در خودشناسی به دست می آورد.

این اطّلاعات، می تواند در شناخت حالت های عاطفی، نگرش ها و سایر خصوصیات شخصی، به ما کمک کند.

در شرح حال نویسی ها، دانش آموزان مطالبی در مورد وضع فرهنگی، اجتماعی،خانوادگی یا خاطرات خود از مدرسه می نویسند.

گاهی اوقات، دانش آموزان به نوشتننامه هایی به مشاوران مدرسهٔ خود می پردازند و در این نامه ها دربارهٔ خود، مطالبی مطرح می سازند.

این گونه نامه ها را هم می توان یک نوع شرح حال نویسی، به شمار آورد.

حکایت وطن دوستی
حکایت وطن دوستی

توجّه: در شرح حال اگرچه هدف ما پرورش توانایی نوشتن در دانش آموزان است،

امّا نباید از این ظرفیت غفلت کنیم که این کار، اندیشیدن دانش آموز در بارهٔ خود وفرصتی برای خودشناسی است.

بنابراین، باید موقعیت هایی فراهم کنیم که در دانش آموز،انگیزه و محرّکی برای نوشتن شرح حال و گفتن از خلقیات خود، ایجاد شود.

به همین سبب، شرح حال نویسی، در شناخت جنبه های نهانی شخصیت، احساس ها، امیدها و آرزوهای دانش آموزان کمک می کند.

البتّه نوشتن از دنیای درون و نهانی ها، کار چندان ساده ای نیست و ما انتظار نداریم دانش آموزان پایهٔ پنجم چنین نوشته هایی تولید کنند؛

امّا همین که فضایی برای فکر کردن در بارهٔ خود، توانایی ها و عادات رفتاری و واقعی ایجاد شود و افراد بکوشند خود یا دیگران را به طور واقعی، معرّفی کنند؛ گامی مفید و مؤثّر است.

درسنامه درس دفاع از میهن پایه پنجم

واژه آموزی درس دفاع از میهن پایه پنجم

وقتی دو کلمه ی معنی دار با یکدیگر ترکیب شوند و معنی جدیدی بسازد , کلمات مرکب ساخته می شود .
از ترکیب یک کلمه ی معنی دار + دوست ، کلماتِ معنی دار جدیدی ساخته می شود .
مثال : وطن + دوست وطن دوست به کسی می گویند که وطنِ خود را دوست دارد این دو کلمه اسم است .

شرح حال نویسی درس دفاع از میهن پایه پنجم

یکی از مهارت های نگارش ، نوشتنِ شرح حال از افرادِ بزرگ است .

در شرح حال نویسی ، نویسنده رویدادهای مهم زندگی خود یا زندگی شخصیت هایِ مشهورِ دین ، دانش ، تاریخ ،ادبیات یا سیاست را شرح
می دهد .

در شرح حال نویسی باید به نکات زیر توجه کرد :

۱- در شرح حال نویسی مطالبی در مورد وضع فرهنگی ، اجتماعی ، خانوادگی یا خاطرات خود یا دیگران می نویسیم .
۲ – در شرح حال نویسی از جنبه های نهانی شخصیت ، احساس ها ، امیدها و آرزوها می نویسیم .
۳ – شرح حال مورد نظر را از کتاب هایی در این زمینه انتخاب کنیم .
۴ – می توانیم در موردِ شرحِ حال دیگران از بزرگ ترها یا فیلم هایی که دیده ایم استفاده کنیم .
۵ – از جزئیات و مطالب گفته شده در نگارشِ درسِ سوم ) زمان ، مکان ، شخصیت ( استفاده کنیم .

بیشتر بدانیم درس دفاع از میهن پایه پنجم

علی اکبر دهخدا در سال ۱۲۵۷ در تهران متولد شد ، وی لغت شناس , سیاست مدار و شاعر ایرانی است که مولف لغت نامه ی دهخدا نیز بوده است . از آثارِ او می توان به لغت نامه ، امثال و حکم ، چَرند و پَرند ، مجموعه مقالات ، دیوان شعر و … اشاره کرد .

تمرین درس دفاع از میهن پایه پنجم

۱ – دانش آموز عزیز با واژه ی دوست پنج کلمه ی مرکب بساز و معنی آن ها را بنویس ؟
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۲ – هر کلمه را به معنیِ مربوط به آن وصل کنید ؟
میهن دوست                  به کسی که هنر را دوست دارد ، می گویند .
هنر دوست                    به کسی که خدا را دوست دارد ، می گویند .
خدا دوست                به کسی که میهنِ خود را دوست دارد ، می گویند .

۳ – دو کلمه مانند زرین بنویسید ؟
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۴ – جمله ی زیر را با استفاده از کلمه های داده شده تغییر بده ؟
نبردِ دلاوران ایرانی شگفت آور بود . جانِ خود را در راهِ وطن فدا کردند . –
……………………………………………………………………………………………………………………………………. ( جنگ ) –
………………………………………………………………………………………………………………………………….( شجاعان ) –
………………………………………………………………………………………………………………………………….( عجیب ) –
……………………………………………………………………………………………………………………………………( میهن ) –
۵ – معنیِ جمله های زیر را بنویسید ؟.

آفتاب , تازه تاریکیِ شب را کنار زده بود .

امیدها یکباره به نومیدی گرائید .

تاریکی بر همه جا سایه افکنده بود . –

۶ –  بخوان و بیندیش « آوازی برای وطن » پنج جمله که تشبیه در آن ها به کار رفته باشد پیدا کن و بنویس ؟
۷- پیامِ بخوان و بیندیشِ آوازی برای وطن را دو سطر بنویس ؟
۸ – زاغِ بور برای رسیدن به وطن از چه مکان هایی عبور کرد ؟
۹ – نقشه ی عناصر داستان ، آوازی برای وطن را بکش و بنویس ؟
۱۰ – شرحِ حال اسد الله شعبانی را بنویس ( با توجه به قوانین شرح حال نویسی ) ؟

۱۱- زاویه ی دید در روان خوانیِ آوازی برای وطن را مشخص کنید ؟

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.