مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس نهم هدیه ششم ابتدایی جهان دیگر

0

توضیحات درس نهم هدیه ششم ابتدایی جهان دیگر

دانش آموزان در سال های قبل با مفاهیمی مانند قیامت، بهشت، جهنم و… آشنا شدند.

این درس با استناد به داستانی از زندگی پیامبرص ضمن تأکید بر قدرت خداوند از خلال آیاتی از قرآن کریم،

کتاب جامع ششم سری EQ

کتاب جامع ششم سری EQ

درس‌نامه کامل + سوالات فراوان + پاسخ‌های روان
  • &#۱۰۰۰۴;
مشاهده

به معرفی زندگی جاودانه آخرت در ادامه زندگی کوتاه دنیا و حتمی بودن این زندگی،

به بحث جهان آخرت و معرفی اصل معاد به عنوان یکی از اصول دین اشاره می کند

و درجمع بندی بر مباحث اعتقادی یک مسلمان تأکید می کند.

نکته: خوب است تدریس این درس را به زمانی موکول کنید

که کارنامه یا نمرات دانش آموزان به آنها داده شده و تلخی و شیرینی کار خود را احساس کرده اند.

اهداف درس نهم هدیه ششم ابتدایی

آشنایی با معاد به عنوان یکی از اصول دین

درک امکان زنده شدن انسان ها پس از مرگ

درک نقش اعتقاد به معاد در زندگی

آشنایی با عبدالعظیم حسنی به عنوان یکی از پیروان امامان معصوم ع
معرفی اعتقادات یک مسلمان

توانایی تفکر در پیام قرآنی و درک ارتباط آن با موضوع درس

مفاهیم کلیدی
اصول دین
معاد
زندگی جاودانه
آخرت
مرگ

پیشنهادهایی برای تدریس درس نهم هدیه ششم ابتدایی

به این ترتیب که از یک پازل در کلاس استفاده  برای شروع تدریس می توانید از فعالیت«برایم بگو » استفاده نمایید، کنید.

از دانش آموزان بخواهید که پازل را تکمیل نمایند. سپس پازل تکمیل شده را به هم بریزید و از دانش آموزان بخواهید

مجدداً آن را بسازند بعد از ساخت مجدد از آنها بپرسیم که کدام دفعه راحت تر بود؟

ساختن اولیه سخت تر است یا دوباره ساختن آن؟

و با این ایجاد انگیزه تدریس را شروع کنید. همین کار را می توان توسط خمیر بازی در کلاس انجام داد.

این مواد می توانند به عنوان بخشی از بسته آموزشی در مورد این درس لحاظ گردند.

•برای شروع تدریس می توانید مسابقه ای برگزار کنید و با این مطلب که در هر مسابقه ای کسی برنده می شود

جایزه می گیرد که بیشتر کوشش کند و به راهنمایی های مربی خود خوب توجه داشته باشد و در عمل، آنها را به کار ببندد؛

به این موضوع پل بزنید که دنیا نیز همچون میدان مسابقه است که هرکس به سخنان خدا گوش فرا دهد

و به آنها عمل کند، به پاداش بزرگ الهی می رسد و از پاداش خدا در آخرت بهره مند می شود.

برای انجام فعالیت«تدبر کنیم»توصیه می گردد ابتدا دو یا سه دانش آموز داوطلب آیات قرآن را همراه با ترجمه بلند بخوانند.

سپس همه دانش آموزان با هم آیه قرآن را همراه با ترجمه بلند بخوانند.

پس از آن دانش آموزان در گروه های چند نفره با توجه به مضمون آیه، درباره پرسش مطرح شده به گفت و گو بپردازند.

در ادامه از نمایندگان هر گروه بخواهید تا نتایج گفت و گوی خود را برای دیگران بیان کنند.

در صورتی که توضیحات دانش آموزان برای روشن شدن مفهوم آیات قرآن کافی نباشد، با طرح سؤالاتی آنان را در درک مفهوم آیه یاری کنید.

قسمت دوم پیشنهادها

برای آموزش پیام آیات می توان موقعیتی را فراهم آورد تا کودکان از نزدیک، کشتزاری را ببینند

و با یک کشاورز در زمینه کارش گفت وگو کنند، یا بذرهای مختلفی که برخی خوب و برخی فاسد هستند بکارند

و پس از آنکه محصولات مختلفی به دست آمد و بذرهای فاسد نیز بی نتیجه ماند و احساس شادی و غم را تجربه کردند

آموزگار نتیجه بگیرد که اعمال هر یک از ما در این دنیا، گوناگون و مختلف است.

هر چه عمل نیکوتر باشد، مانند بذر مناسب تری است، که میوه و ثمر می دهد.

اما کسی که کار بدی در این دنیا انجام می دهد مثل بذر فاسدی است

 

دانستنی های درس نهم هدیه ها ششم ابتدایی جهان دیگر

۱ ورودیه این درس به دنبال آن است که نگاه مخاطب به مرگ و جهان آخرت را اصلاح کنید.
زیرا معمولاً، مرگ را امری هولناک که بر خلاف جریان طبیعی زندگی است،

می دانیم و از این رو، نگاه کاملاً منفی به آن داریم.

در شروع درس به این نکته توجه داده شده است که مرگ هم یک مرحله ای از مراحل طبیعی زندگی است و چیزی جدای از آن نیست.

۲ نکته بسیار مهمی که باید در آموزش بحث معاد به نوجوان به آن توجه داشت،

این است که بایستی بحث معاد تنها در حد وجود جهان دیگر و پایان نیافتن زندگی با مرگ و نیز تأثیر رفتارهای دنیوی بر جایگاه انسان در آخرت، مطرح شود

و مباحثی همچون عذاب و عقاب اخروی و کیفیت آن به تفصیل مورد بحث قرار نگیرد.

سخن گفتن از قبر و عذاب آن، قیامت و ترس آن، جهنم و عذاب های دردناک آن، ذهنیت منفی ای را نسبت به مرگ و دنیای پس از آن در مخاطب ایجاد می کند.

بهتر است اجازه دهند تا این گونه مباحث به فراخور سن مخاطبان در سال های بالاتر و حول محور کتاب درسی مطرح شوند.

۳ در درس به این نکته اشاره شده که زندگی اصلی ما در جهان آخرت خواهد بود.
این مطلب را می توان با مثال مسافرروشن تر کرد.

مسافری که برای مدتی در جایی مهمان است، هیچ گاه دل به آنجا نمی بندد، چون می داند به زودی باید به محل زندگی اصلی خود باز گردد.

ما نیز همچون مسافرانی هستیم که برای مدتی قرار است در دنیا زندگی کنیم و بعد به جایگاه و وطن اصلی خود برگردیم.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.