مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس شش فارسی دوم ابتدایی

0

متن درس شش فارسی دوم ابتدایی:

۱ جلب توجه دانش آموزان به اهمیت داشتن هدف، پشتکار و دانش اندوزی در همهٔ مراحل زندگی
۲ توجه به اهمیت زمان ومدیریت آن
۳ توجه به اهمیت تفکر پیش از انجام هر کاری و ناتمام نگذاشتن کارها

۴  جلب توجه دانش آموزان به صفاتی مانند پاکیزگی، راستگویی، امانت داری و مهربانی

کتاب کاربرگ املا دوم ابتدایی

جزوه کاربرگ املای دوم درس به درس

مشاهده

روش تدریس درس شش فارسی دوم ابتدایی:

ایفای نقش به درس دوم رجوع کنید

فعالیت ها درس شش فارسی دوم ابتدایی

۱ درست و نادرستدرس شش فارسی دوم ابتدایی:

ارزیابی از درک مطلب درس

۲ گوش کن و بگو درس شش فارسی دوم دبستان:

تقویت مهارت گوش کردن و سخن گفتن و ارزیابی از درک مطلب درس

۳ واژه سازی درس شش فارسی دوم ابتدایی :

گسترش واژگان از طریق کلمات مشترک مانند خواست در کلمات می خواست، خواستگاری و خواستن

در کلمات مختوم به (ﻪ  ه). صدای ( ا ) شنیده می شود، زیرا صدای »  ﻫ« و »  ا«

۴ بیاموز و بگو درس شش فارسی دوم ابتدایی:

تشخیص تفاوت صدای ا و ه در کلمات مختوم به (ﻪ ه)

۵ پیدا کن و بگو درس شش فارسی دوم ابتدایی:

تقویت املا و خواندن از طریق پیدا کردن کلماتی که آخر آن به ( اِ ) و ( ﻫِ )ختم می شود.
مانند: پرنده، ادامه، لانه و…. برای صدای ا
شبیه، راه و…. برای صدای  ه

۶ کتاب خوانی درس شش فارسی دوم ابتدایی :

هدف از تمرین این قسمت گفتگوی دانش آموزان در مورد کتاب هایی است که مورد علاقهٔ اوست.

تمرین ۲ آشنا کردن دانش آموزان با پدیدآورندگان کتاب از جمله نویسنده، تصویرگر، صفحه آرا ناشر و غیره است

نوشتاری درس شش فارسی دوم ابتدایی

صفحۀ اول درس شش نوشتاری دوم ابتدایی:

تمرین ۱: رجوع کنید به تمرین یک درس اول.

تمرین ٢: هدف از این تمرین تقویت مهارت املانویسی با وصل کردن کلمات هم معنا به یکدیگر است.

مانند: ناراحت = غمگین، زیاد = خیلی و….

تمرین ٣: هدف این تمرین گسترش واژگان از طریق ساختن کلمه های جدید است که یک کلمهٔ مشترک دارند.

مانند نامهربان،مهربانی، د لنشین، دل انگیز

تمرین ٤: هدف تقویت مهارت استدلال کردن و انشانویسی

صفحۀ دوم درس شش نوشتاری دوم ابتدایی:

تمرین ١: رجوع کنید به تمرین یک درس اول.

تمرین ٢: هدف گسترش واژگان با نوشتن کلمات مختلف با یک کلمهٔ مشترک یعنی بازی است. مانند: تو پبازی، سرسر ه بازی، برف بازی و….

تمرین ٣: هدف تشخیص کلمهٔ مشترک از مجموعه کلمه های داده شده است. مانند: کلمهٔ کتاب در مجموعه کلمه های کتاب فروش کتاب دار کتاب خانه وکتاب ها

تمرین ٤: هدف این تمرین تقویت مهارت تصویرسازی ذهنی و نگارش خلاق می باشد.

صفحۀ سوم درس شش نوشتاری دوم ابتدایی:

تمرین ١: رجوع کنید به تمرین یک درس اول.

تمرین ٢: هدف از این تمرین تقویت مهارت نوشتن املا و جمله سازی از طریق مرتب کردن کلمات در هم ریختهٔ جمله می باشد.

تمرین ٣: هدف تمرین، تقویت جمله سازی و املانویسی با قرار دادن کلمه های مناسب در جای خالی جملات داده شده می باشد.

مانند: فردا حتماً از دوستم عذرخواهی می کنم.

تمرین ٤: هدف تقویت مهارت نوشتن با موضوع مشخص است.

صفحۀ چهارم درس شش نوشتاری دوم ابتدایی :

تمرین ١: رجوع کنید به تمرین یک درس اول.

تمرین ٢: هدف از این تمرین تقویت مهارت خواندن، املانویسی و گسترش واژگان با پیدا کردن کلمه های هم معنی کلماتی چون تلاش، شاد و… است.

مانند: مثل = شبیه = مانند سعی= تلاش = کوشش

تمرین ٣: هدف تمرین دسته بندی طبقه بندی کلمات با توجه به صدای آخر هر کلمه است

تمرین ۴: هدف تمرین، تقویت مهارت تصویرخوانی و نگارش خلاق می باشد.

صفحۀ پنجم درس شش نوشتاری دوم ابتدایی:

تمرین ۱: رجوع کنید به تمرین یک صفحهٔ پنجم درس اول.

تمرین ۲: در این تمرین هدف تقویت مهارت طبقه بندی براساس موجودات جاندار و بی جان ارائه شده، می باشد

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.