مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس ششم فارسی سوم ابتدایی فداکاران

0

آموزش درس ششم فارسی سوم ابتدایی فداکاران

روش تدریس پیشنهادی:بارش فکری، اعضای گروه

روش تدریس بارش فکری

هدف اصلی تدریس آشنایی دانش آموزان با مفهوم فداکاری است.

کتاب جامع سوم سری EQ

درس‌نامه کامل + سوالات فراوان + پاسخ‌های روان
  • &#۱۰۰۰۴;مورد تایید آموزش و پرورش
مشاهده

در این روش می توانید موقعیت یک داستان را در ذهن بچّه ها ترسیم کنید

که یکی از شخصیّت های داستان در صدد رفع یک مشکل اجتماعی است و احتیاج به کمک دارد مانند داستان دهقان فداکار.

سپس از دانش آموزان بخواهید اندیشهٔ فی البداههٔ خود را در حلِّ خلّقانهٔ آن مسئله اعلام کنند.

طرح سؤالات تفکّربرانگیز از جانب شما، دانش آموزان را به اعلام نظرات خود در این زمینه وا می دارد.

الگوی بارش فکری یکی از راهبردهای پرورش خلّاقیت است.

وظیفهٔ شما هدایت دانش آموزان برای بیان نظرات بیشتر و تازه تر، دسته بندی افکار و ایجاد زمینه های نوی فکری است.

قضاوت دربارهٔ اندیشه های بیان شده بر عهدهٔ معلّم و دانش آموزان است

تا نظرات نادرست، اصلاح و نظرات مشابه و نامناسب حذف شود.

بدین ترتیب ذهن دانش آموزان را به سمت مفهوم «فداکاری » سوق دهید و آموزش خود را تکمیل کنید.

در پایان، متن درس را با صدای رسا برای دانش آموزان بخوانید و بر نکات مهم تأکید نمایید.

خوانش متن درس ششم فارسی سوم ابتدایی فداکاران

خوانش متن آخرین رکن مؤثّر در فرایند تدریس می باشد که بنا به تشخیص معلّم می تواندتوسط دانش آموزان صورت پذیرد

و معلّم رفع اشکال می نماید، یا توسط کتاب گویا انجام شود.

درک متن درس ششم فارسی سوم ابتدایی فداکاران

فعّالیت درک مطلب در این درس یک گام فراتر رفته و «تلفیق اطّلاعات متن » را می سنجد.

برای سؤال خالی درک مطلب، سؤالی در جهت تلفیق اطّلاعات متن طرح شود.

فعالیت های درس ششم فارسی سوم ابتدایی فداکاران

واژه آموزی درس ششم فارسی سوم ابتدایی فداکاران

در تدریس واژه آموزی پیشنهاد می گردد نمونه هایی از ابزار خط کش، میخ کش و … و یا تصویری از بارکش، دودکش در کلاس به همراه ببرید.

ضمن اشاره به کاربرد این ابزار، پیدا کردن وجه مشترک بین این واژه ها را به دانش آموزان واگذارید.

پس از اشارهٔ دانش آموزان به پسوند « کش » کلمات را روی تخته بنویسید

و بخش واژه آموزی از روی کتاب توسط دانش آموزان خوانده شود.

نگاه کن و بگو درس ششم فارسی سوم ابتدایی فداکاران

در فعّالیت نگاه کن و بگو پرورش حافظهٔ دیداری و تقویت فن بیان در دانش آموزان مثل دروس گذشته در نظر گرفته شود.

بیاموز و بگو درس ششم فارسی سوم ابتدایی فداکاران

در این درس، زمان گذشتهٔ فعل با زبانی ساده، آموزش داده می شود.

شایان ذکر است دانش آموزان با کاربرد زمان گذشته در گفتار خود، نسبت به این زمان، شناخت پیدا می کنند

و به هیچ وجه تدریس دستور به شیوهٔ سنتی مورد نظر نیست.

در واقع آنها دربارهٔ کارهای دیروز خود صحبت می کنند و بدین گونه تمایزی با زمان حال که در درس گذشته آموختند، ایجاد می کنند.

 

بخوان و حفظ کن مثل باران
بخوان و حفظ کن مثل باران

املا درس ششم فارسی سوم ابتدایی فداکاران

پیرو هماهنگی قبلی با دانش آموزان یک آزمون املای تقریری از شش درسی که تاکنون خوانده اند، برگزار نمایید

و در صورت وجود اشکالات املایی، به صورت موردی، درصدد رفع آنها برآیید.

باید توجّه داشته باشیم که در آموزش درست نویسی و توجّه به توانایی های فردی، معلّم مانند طبیب عمل می کند؛

نخست لازم است به مطالعه و بررسی فردی هر یک از دانش آموزان از روی متن نوشته شده، بپردازد،

درد یا نارسایی نوشتاری را شناسایی کند و سپس به فراخور آن به درمان و پیش بینی آموزش های ویژه روی آورد.

از این رو، نسخهٔ عمل هر فرد ممکن است با دیگری متفاوت باشد.

مثلاً یکی ضعف شنیداری دارد، یکی ضعف عضلات و ماهیچه های دست و یکی ناتوان در باز شناسی نمادها و …

اگر یک متن ترکیبی در قالب داستانی کوتاه توسط معلّم تدوین گردد برای دانش آموزان جذّاب و قابل توجّه است.

برای تولید متن ترکیبی می توانید از روش زیر استفاده کنید:
۱ ابتدا کلمات مورد نظر خود را استخراج نمایید.
درس اوّل: اطراف فرصت خاطره
درس دوم: تعطیلی تصمیم صحبت
درس سوم: یادداشت محیطی سالم غرق شادی
درس چهارم: بی صبرانه زیان آور
درس پنجم: انتظار خواهش صاحب خویشان
درس ششم: موفقیّت آغوش پاییزی

۲ حالا متنی تهیه کنید که تا حدّ امکان از این کلمات در آن استفاده شده باشد.
مثال:
امید بی صبرانه در انتظار روزهای تعطیلی تابستان است.
او تصمیم دارد از این فرصت استفاده کرده، خاطرهٔ خود را در دفتری یادداشت نماید.

درس ششم نوشتاری سوم ابتدایی

صفحۀ اوّل درس ششم نوشتاری سوم ابتدایی

در انجام تمرین دوم، صفحهٔ اوّل کتاب نوشتاری، باز کردن کتاب خوانداری و پیدا کردن کلمات مهم املایی، در متن درس، با هدف تقویت مهارت املا در دانش آموزان تأکید می شود.

صفحۀ دوم درس ششم نوشتاری سوم ابتدایی

دانش آموزان به تکمیل این صفحه می پردازند و در صورت بروز اشکال از معلّم راهنمایی می گیرند.

طرّاحی تمرین های ویژه برای دانش آموزانی که در بعضی از قسمت ها مشکل دارند
و گنجاندن آنها در تکالیف آنان، بر اساس تفاو ت های فردی پیشنهاد می گردد.

صفحۀ سوم درس ششم نوشتاری سوم ابتدایی

در تمرین دو به فرایند جمله سازی و جمله نویسی و دریافت مفهوم جمله که از درس اوّل آغاز شده است و تا پایان ادامه می یابد،

توجّه کنید و نمونه هایی از این تمرین را در تکالیف شب دانش آموزان بگنجانید.

صفحۀ چهارم درس ششم نوشتاری سوم ابتدایی

انتخاب موضوعِ مناسب در نگارش بسیار اهمّیت دارد.
موضوع جالب و دوست داشتنی انگیزهٔ دانش آموزان را برای نگارش برمی انگیزد و بند های زیبا و خلّقی توسط ایشان تولید می شود.

همچنین موضوع، ذهن دانش آموز را بر اطّلاعات آن حوزه متمرکز می سازد و به او کمک می کند به طبقه بندی اطّلاعات خود بپردازد.

برای مشاهده کلمات هم خانواده پایه ابتدایی کلیک کنید

فارسی سوم ابتدایی فداکاران

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.