مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس سیزدهم علوم دوم ابتدایی بعد از جشن

0

درس سیزدهم علوم دوم ابتدایی بعد از جشن در یک نگاه

در این درس دانش آموزان با همان ترکیب گروه قبلی خود، درباره نگهداری باقی مانده های مواد غذایی و پاکیزگی محیط خود تصمیم گیری می کنند.

با انجام فعّالیّت هایی اثر آب بر مواد و همچنین اثر مواد بر هم را تجربه کرده

و با جداسازی مواد دور ریختنی با نقش خود در حفظ محیط زیست آشنا می شوند.

آنان همچنین آموخته های خود را با ساخت وسیله، طرّاحی آزمایش و به کارگیری آنها در کلاس و خارج از مدرسه نشان می دهند.

اهداف/ پیامدها درس سیزدهم علوم دوم ابتدایی بعد از جشن

در پایان این درس انتظار می رود دانش آموزان بتوانند:

۱ سطح تأثیر آب بر مواد پیشنهادی درس و تأثیر یک نوع شوینده بر چربی را آزمایش کرده و گزارش دهند.

بنابر پیشنهاد دیگران اقدام به همکاری درباره جمع آوری و جداسازی مواد کنند.

۲ سطح دربارهٔ تأثیر آب بر سایر موادی که در درس آمده و اثر چند نوع شوینده بر چربی ها را آزمایش کرده و گزارش دهند.

دربارهٔ جمع آوری و جداسازی مواد داوطلبانه اقدام کنند.

۳ سطح آزمایش های جدیدی را دربارهٔ اثر آب بر مواد و اثر شوینده ها بر چربی ها طرّاحی کرده

و آنها را برای سایر دانش آموزان در کلاس اجرا کنند.

با تهیهٔ اطلاعیه های تصویری و نوشتاری و … دیگران را تشویق به کمتر تولید کردن زباله، جمع آوری و تفکیک مواد بازیافت کنند.

مفاهیم درس سیزدهم علوم دوم ابتدایی بعد از جشن

دانش آموزان در درس قبل با اثر گرما بر مواد جامد و مایع آشنا شده اند

و توانایی انجام کار در فعّالیّت های گروهی را دارند ومی توانند آزمایش های ساده ای را طرّاحی و اجرا کنند.
آب بر مواد جامد اثر می گذارد.
شوینده ها بر چربی ها اثر می گذارند.
بازیافت مواد به حفظ محیط زیست کمک می کند.

نکات آموزشی و فعّالیّت های پیشنهادی درس سیزدهم علوم دوم ابتدایی بعد از جشن

در این درس، پایان جشن به عنوان یک زمینه  مناسب برای اجرا در کلاس انتخاب شده است

تا دانش آموزان با قرار گرفتن در گروه های کاری و برای رسیدن به هدفی مشترک با هم کار کنند،

از ایده های یکدیگر آگاهی پیدا کنند، به یکدیگر بازخورد بدهند و به یکدیگر کمک کنند تا بتوانند روابط سالمی داشته باشند

در زمان استفاده از گچ در انجام فعّالیّت ها به حفظ سلامت دانش آموزان توجه ویژه شود؛

مثلاً بستن دستمال یا استفاده از ماسک برای دهان و بینی و در صورت داشتن عینک ایمنی از آن استفاده شود.

شستن دست ها و پاکیزه کردن محیط از نکات ضروری دیگر است.

کتاب های علمی و داستانی که در آنها پیام هایی برای تولید زبالهٔ کمتر یا تفکیک زباله ها است را تهیّه کنید و در فرصت های مناسب آنها را در اختیار دانش آموزان قرار دهید.

تشکیل گروه های حفظ محیط زیست در کلاس یا خارج از کلاس می تواند نگرش های مثبتی را در دانش آموزان ایجاد کند.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.