مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس دوم هدیه چهارم ابتدایی کودکی بر آب

0

٭ توضیحات درس دوم هدیه چهارم ابتدایی کودکی بر آب

دوران ولادت و کودکی حضرت موسی را دانش آموزان در سال های گذشته و در درس های دیگر خود مطالعه کرده اند؛

اما در این درس ضمن آشنایی بیشتر با حضرت موسی به عنوان یکی از پیامبران بزرگ الهی، با آسیه همسر فرعون نیز به عنوان یکی از زنان مؤمن آشنا می شوند

و آیات قرآنی در این زمینه را مطالعه می کنند.

دانش آموزان ابتدا در این درس از نجات حضرت موسی از گرفتاری در کودکی توسط خداوند آگاه می شوند

و سپس با مطالعه حوادث دیگر در زندگی حضرت موسی با استناد به آیات قرآنی، با حمایت و پشتیبانی همیشگی خداوند از بندگان خوبش آشنا می شوند.

این شناخت، روح امیدواری را در دانش آموزان زنده می کند

و از یأس و ناامیدی به ویژه درمواقعی که امکانات مادی نارسا هستند، جلوگیری می کند.

همچنین در این درس می آموزند که در یاری دین خدا و بندگان او، جنسیت مطرح نیست

و هر کس بنا بر موقعیت خود می تواند نقش مؤثری در این زمینه ایفا کند،

چنان که آسیه در مقابل ظلم فرعون ایستادگی کرد

و در نهایت به شهادت نائل شد و خدا او را به عنوان یکی از زنان خوب و الگویی برای مؤمنان معرفی می کند.

نکته: در این درس چهار حوزه موضوعی خداشناسی، پیامبری، شخصیت های دینی و قرآن کریم در هم تلفیق شده اند.

٭ اهداف درس دوم هدیه چهارم ابتدایی کودکی بر آب

۱ آشنایی با حضرت موسی به عنوان یکی از پیامبران بزرگ الهی
۲ آشنایی با آسیه به عنوان یکی از زنان مؤمن
۳ تشخیص نمونه هایی از یاری خداوند نسبت به بندگانش و اعمال و رفتار ایشان

۴ احساس علاقه نسبت به حضرت موسی

۵ احساس علاقه و احترام نسبت به آسیه و اعمال و رفتار ایشان
۶ احساس دلگرمی و علاقه نسبت به خداوند به عنوان پیامبر بزرگ الهی

۷ ادای احترام به حضرت موسی
۸ ادای احترام به آسیه به عنوان یکی از زنان مؤمن
۹ تلاش برای الگو گرفتن از اعمال و رفتار حضرت موسی
۱۰ تلاش برای الگو گرفتن از زندگی و اخلاق و رفتار آسیه
۱۱ توانایی تفکر در پیام قرآنی و درک ارتباط آن با موضوع درس

٭ مفاهیم کلیدی
حضرت موسی
آسیه
پیامبر بزرگ الهی
یاری خداوند

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.