مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس دوم هدیه ها ششم ابتدایی بهترین راهنمایان

0

توضیحات درس دوم هدیه ها ششم ابتدایی بهترین راهنمایان

دانش آموزان دوره ابتدایی در سال های گذشته در موضوع نبوت ضمن آشنایی با نام پیامبران بزرگ الهی، با بخشی از زندگی آنان و برخی از ویژگی های آنها آشنا شدند.

در این پایه با نبوت به عنوان یکی از اصول دین آشنا می شوند.

کتاب جامع ششم سری EQ

کتاب جامع ششم سری EQ

درس‌نامه کامل + سوالات فراوان + پاسخ‌های روان
  • &#۱۰۰۰۴;
مشاهده

در این درس در قالب گزارش گردش علمی و کوهنوردی دانش آموزان،

احساس نیاز به هدایت خداوند و ضرورت وجود پیامبران به عنوان هدایتگران دینی و رهبر دنیوی مردم به دانش آموزان یادآوری می شود

با استناد به آیات قرآن با ویژگی های پیامبران و هدف بعثت آنها آشنا شده

به مرور مطالبی که در سال های گذشته در مورد هر یک از پیامبران بزرگ الهی خوانده بودند، پرداخته می شود

تازمینه تشویق دانش آموزان برای آشنایی بیشتر با تعالیم آنان و پایبندی و عمل به رهاورد انبیا فراهم گردد.

نکته: پیشنهاد می شود با توجه به پیمانه ای بودن آموزش درس هدیه های آسمان، در صورت امکان این درس را در روز مبعث یا ولادت پیامبر ص تدریس نمایید.

اهداف درس دوم هدیه ها ششم ابتدایی

  • معرفی دین به عنوان مجموعه تعالیم و دستورات پیامبران
  • آشنایی با مفهوم نبوت به عنوان یکی از اصول دین
  • آشنایی با برخی از ویژگی ها و وظایف پیامبران
  • معرفی پیامبران به عنوان هدایتگر دینی و رهبر دنیوی
  • تقویت احساس نیاز به هدایت خداوند برای رسیدن به سعادت
  • ایجاد حس محبت و احترام نسبت به پیامبران
  • تلاش برای درس گرفتن از سیره پیامبران
  • توانایی تفکر در پیام قرآنی و درک ارتباط آن با موضوع درس

مفاهیم کلیدی
دین
اصول
نبوت
راهنما
هدایت

رهبری
پیامبران
معجزه
کتاب آسمانی

پیشنهادهایی برای تدریس

برای شروع مناسب درس می توانید با دعوت از یک کوهنورد و انجام مصاحبه در مورد کارگروهی و نقش رهبر در راهنمایی گروه، تدریس خود را آغاز کنید.

عنوان، قسمتی از محتوای درس را آشکار می کند. صحبت پیرامون اینکه به چه کسی راهنما گفته می شود،

اهمیت وجود راهنما و نقش او می تواند شروع خوبی برای ورود به متن درس قرار گیرد.

همچنین پس از تدریس یک بار دیگرمی توانید به عنوان بازگشت نمایید

تا اطلاعات تکمیل شده دانش آموزان پیرامون آن بیان گردد.

می توانید کلاس خود را با پخش قسمت هایی از فیلم زندگی پیامبران مانند موسی، عیسی، ابراهیم، یوسف، محمد ص و….

پیرامون ویژگی های آنها با دانش آموزان به گفت وگو بپردازید.

می توانید کلاس خود را با پخش گفت وگوی نماینده مهاجران با نجاشی در فیلم محمد رسول الله ص شروع کنید

و در مورد تأثیر تعلیمات پیامبر ص و مقایسه رفتار مردم قبل و بعد از بعثت با دانش آموزان به گفت وگو بپردازید.

تدبر کنیم

برای شروع مناسب درس می توانید کلاس خود را با فعالیت  تدبر کنیم و پخش قرائت آیات ذکر شده آغاز نمایید

و با توجه به ترجمه آیات به مرور نقش پیامبران و ویژگی هایی که در این آیات بیان شده است، بپردازید.

 گفت وگو کنید

برای شروع مناسب درس می توانید با فعالیت«گفت وگو کنید»آغاز نمایید و با یادآوری دروسی که در پایه های گذشته در مورد پیامبران خوانده اند

به مرور ویژگی ها و نقش پیامبران با دانش آموزان به گفت وگو بپردازید.

فرصت مناسبی را برای خواندن درس اختصاص دهید.

درس می تواند به صورت ایفای نقش اجرا شود.

یکی از فعالیت های خوب برای درک بهتر مضمون درس، جهت دهی دانش آموزان برای تعیین نکات مهم درس و تأکید بر روی آنها است.

خیلی خوب است که این درس در دامنه کوه یا فضای طبیعی مناسبی نظیر آن ارائه گردد.

برایم بگو

در فعالیت«برایم بگو » دانش آموزان را هدایت کنید

تا به نقش اصلی پیامبران که آشنا کردن مردم با دستورات الهی و پرستش خدای یگانه است، اشاره کنند؛

با این کار به جمع بندی و نتیجه گیری متن درس می پردازید.

دانش آموزان با توجه به مطالبی که در مورد پیامبران آموختند، نقش پیامبران

و ویژگی های آنان را از زبان آیات قرآنی جمع بندی و مرور می نمایند.

ضرورتی برای حفظ آیات قرآنی وجود ندارد و توجه به مفهوم آیه و بیان ارتباط آن با درس، برای نیل به هدف این فعالیت کفایت می کند.

توصیه

برای انجام این فعالیت، توصیه می گردد ابتدا دو یا سه دانش آموز داوطلب آیات قرآن را همراه با ترجمه بلند بخوانند.

سپس همه دانش آموزان با هم آیه قرآن را همراه با ترجمه بلند بخوانند.

پس از آن دانش آموزان در گروه های چند نفره با توجه به مضمون آیه، درباره پرسش مطرح شده به گفت وگو بپردازند.

در ادامه از نمایندگان هر گروه بخواهید تا نتایج گفت وگوی خود را برای دیگران بیان کنند.

در صورتی که توضیحات دانش آموزان برای روشن شدن مفهوم آیات قرآن کافی نباشد،

با طرح سؤالاتی آنان را در درک مفهوم آیه یاری کنید.

 گفت وگو کنید

هدف فعالیت«گفت وگو کنید» مرور مطالبی است که دانش آموزان در سال های گذشته در مورد پیامبران آموخته اند

در جهت تثبیت مفاهیم درس از طریق ارائه نظرات و تجارب در گروه و مشارکت در جمع بندی می باشد.

استفاده از درس پیامبران خدا در کتاب دوم هدیه های آسمان و دروس مرتبط با موضوع در پایه های قبلی، زمینه گفت وگو را به خوبی فراهم می نماید.

دانش آموزان در دوره ابتدایی با نام برخی از پیامبران و فرازهایی از زندگی آنها آشنا شده و از خدمات و ایثار و فداکاری هایی که در راه دین انجام داده اند آگاهی یافتند.

آشنایی دانش آموزان با پیامبران باید به گونه ای باشد که پس از ایجاد علاقه نسبت به آنها زمینه ای برای الگوگیری از آنها فراهم شده و دانش آموزان آنها را سرمشق عملی در زندگی بدانند.

 ایستگاه فکر

در فعالیت«ایستگاه فکر»ممکن است دانش آموزان مراجعه به قرآن کریم و منابع روایی

و کتب داستان های پیامبران و سخنرانی های عالمان دینی و شرکت در مجالس مذهبی را ذکر نمایند

که البته تشویق آنها برای بهره برداری از این امکانات با هدایت معلمان گرامی صورت می گیرد.

تحقیق کنید

در فعالیت«تحقیق کنید»ذکر داستان هایی که با روحیات دانش آموزان و محدوده درکشان مطابقت دارد، مناسب تر است.

می توانید دانش آموزان را به اجرای نمایش این داستان ها و همچنین تهیهٔ قصهٔ دیواری تشویق کنید.

لازم به ذکر است که بیان داستان می تواند به صورت گفتاری یا نوشتاری باشد.

برای بیان نوشتاری داستان می توانید دانش آموزان را به طرف ساختن یک کتاب قصه سوق دهید.

این کار می تواند برای دانش آموزان بسیار سرگرم کننده و لذت بخش باشد.

 

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.