مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس دوازده فارسی دوم ابتدایی

1

متن درس دوازده فارسی دوم ابتدایی 

۱ جلب توجه دانش آموزان به شاعر بزرگ ایران،فردوسی مد نظر بوده است.

این متن فرصتی را در اختیار قرار می دهد تا دانش آموزان با متون و اشعار شعرای بزرگ و میراث فرهنگی کشور آشنا شوند و گاهی از داستان های شاهنامه در کلاس درس استفاده نمایند.

۲ آشنا کردن دانش آموزان با شهر توس،آرامگاه فردوسی که نزدیکی شهر مقدس مشهد می باشد. و جلب توجه آنان به این موضوع که وقتی به زیارت امام هشتم ع می روند، بازدیدی از این مکان تاریخی توریستی نیز داشته باشند و دانش آموزان بدانند که بسیاری از مردم کشورهای دیگر، جهت آشنایی با این بزرگان کشور به ایران سفر می کنند

۳ دراین درس شاهنامه به عنوان کتاب با ارزشی معرفی می شود که زنده کنندهٔ زبان فارسی می باشد و فردوسی برای سرودن اشعار آن، سی سال رنج برده است.

این اشعار جنبهٔ حماسی و میهن دوستی دارد و نشانهٔ دلیری ها و شجاعت قهرمانان آن در دفاع از میهن است و دانش آموزان با خواندن آن احساس غرور ملی می کنند و لذت می برند

روش تدریس: نمایشی یا نقّالی و پرده خوانی یکی از اشعار شاهنامه

فعالیت ها درس دوازده فارسی دوم ابتدایی

۱ درست، نادرست: ارزیابی از درک مطالب درس

۲ گوش کن و بگو: تقویت مهارت گوش کردن، سخن گفتن و ارزیابی از درک مطلب درس

۳ واژه سازی: گسترش واژگان با استفاده از صفت عالی و صفت تفضیلی می باشد. مانند:
نزدیک ← نزدیک تر ← نزدیک ترین
دور ← دورتر ← دورترین
بلند ← بلند تر ← بلند ترین
«

۴ بیاموز و بگو: دراین فعالیت دانش آموزان با کاربرد قید زمان با توجه به فعل جمله آشنا می شوند، مانند گذشته» من پارسال درمسابقهٔ علمی مدرسه نفر اول شدم
فعل گذشته است، پس قید آن نیز باید گذشته باشد یعنی پارسال
مثال دوم: آنها دیروز به مهمانی رفتند.
مثال سوم: شما هفتهٔ پیش به خانهٔ ما آمدید.

۵ پیدا کن و بگو: تقویت مهارت خواندن، سخن گفتن و املا با پیدا کردن اسامی موجود در متن و کلمه هایی که نشانهٔ ش دارند

مانند:
فردوسی، شاهنامه، رضا، مشهد، توس، ایران و… (اسامی )

شاهنامه، مشهد، گذشته، شاعر، شهر و…

۶ فکر کن و بگو: تقویت مهارت درک مطلب و ارتقای سطح اطلاعات دانش آموزان و تشویق به فکر کردن آنان قبل از بیان هر مطلبی.

۷ کتاب خوانی: از دانش آموزان خواسته می شود در ارتباط با کتابی که هفتهٔ گذشته خوانده اند صحبت کنند

و نام کتاب و نویسنده را بیان کرده و با تخیل و دیدگاه شخصی خود پایان داستان را تغییر داده و به نوعی دیگر آن را خاتمه دهند.

۸ بخوان و بیندیش: هدف از این فعالیت، تقویت مهارت درست خواندن، خواندن با سرعت و با دقت و درک مطلب خوانده شده و لذت بردن از خواندن است.

درس دوازده نوشتاری فارسی دوم ابتدایی

صفحۀ اول:
تمرین ۱: رجوع کنید به تمرین ۱ درس اول.

تمرین ۲: هدف از این تمرین، تقویت مهارت املا نویسی و خواندن از طریق پیدا کردن و نوشتن اسم هایی است که در درس آمده است. مانند فردوسی، رضا، مشهد، توس و… .
تمرین ۳: هدف از این تمرین، گسترش واژگان از طریق نوشتن کلماتی است که با تر  و ترین ساخته می شوند و تقویت مهارت جمله سازی با صفت تفضیلی و عالی است. مانند:
بالا ← بالا تر ← بالاترین
زرافه قد بلندتر از شیر است.
زرافه قد بلندترین حیوان است.

تمرین ۴: هدف از این تمرین، تقویت مهارت گزارش نویسی یا انشای توصیفی است؛ یعنی نوشتن دربارهٔ آرامگاه یا مرقد امامزاده ای که دانش آموزان رفته و دیده اند.
صفحۀ دوم:
تمرین ۱: رجوع کنید به تمرین ۱ درس اول.
تمرین ۲: هدف از این تمرین، تقویت مهارت واژه سازی و املانویسی از طریق تداعی معانی است،

مانند:
مشهد ← که امام رضا ع، توس، زعفران و… را تداعی می کند.
هنر ← هنرمند، عکاس، نقاش، تابلوی نقاشی، فیلم و…
شاهنامه ← فردوسی، رستم، سهراب، شعر، شاعر، نقالی و…
تلویزیون ← فیلم، کارتون، سریال، گوینده، اخبار، بازیگر و…

تمرین ۳: هدف این تمرین تقویت مهارت جمله نویسی با به کارگیری قیدهای زمان مناسب با فعل می باشد،

مانند:
من هر سال به مسافرت می روم.
ما هر هفته به بوستان می رویم.
تو هر سال به زیارت می روی.
شما هر روز به کتاب خانه می روید

تمرین ۴: هدف این تمرین تقویت مهارت واژه نویسی و مرتب کردن واژه ها به ترتیب حروف الفبا و آشنایی بیشتر با نویسندگان و شاعران می باشد، مانند:
سعدی، حافظ، فردوسی، مولوی، ابوعلی سینا
ابوعلی سینا، حافظ، سعدی، فردوسی، مولوی ← به ترتیب حروف الفبا

صفحۀ سوم فارسی دوم ابتدایی

تمرین ۱: رجوع کنید به تمرین ۱ درس اول.

تمرین ۲: تقویت مهارت واژه نویسی و گسترش اطلاعات عمومی در مورد کوچه های روستا یا شهر محل زندگی دانش آموز می باشد

تمرین ۳: هدف از این تمرین تقویت مهارت جمله نویسی از طریق توصیف واژه های داده شده است.
مانند:
پیراهن کسی آب می رود، یعنی پیراهن او کوتاه می شود.
برق می رود، یعنی خانه تاریک می شود.
کسی به پدرش می رود، یعنی او شبیه پدرش است.
کسی که از هوش می رود، یعنی بیهوش می شود.

تمرین ۴: هدف این تمرین، تقویت مهارت نگارش و انشانویسی تخیلی توصیفی می باشد.

صفحۀ چهارم:

تمرین ۱: تقویت مهارت املانویسی

تمرین ۲: تقویت مهارت املانویسی و جمله نویسی با استفاده از مرتب کردن جملات به هم ریخته می باشد.مانند:

داستان رستم، پهلوان بزرگ ایران در شاهنامه آمده است.

تمرین ۳: هدف از این تمرین، تقویت مهارت جمله سازی با استفاده از قید زمان می باشد.مانند:

هر سال ما به مسافرت می رویم.
او پارسال به مشهد رفته بود.
شما امروز به مدرسه نرفتید.
همهٔ دانش آموزان فردا به اردو می روند

تمرین ۴: هدف این تمرین تقویت مهارت تصویرخوانی و جمله سازی و آشنایی بیشتر با اماکن تاریخی ایران است

تصاویر حافظیه، سعدیه، آرامگاه فردوسی.

صفحۀ پنجم:
تمرین ۱: رجوع کنید به تمرین ۱ صفحهٔ پنجم درس اول.

تمرین ۲: تقویت مهارت حل جدول با نشانه های داده شده و افزایش اطلاعات عمومی دانش آموزان است.

پاسخ جدول: ۱ توس ۲ هنر ۳ عکس ۴ خزر ۵ شعر ۶ یزد

1 دیدگاه
  1. امیر می گوید

    ایران

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.