مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس دوازدهم فارسی پنجم ابتدایی درس آزاد

0

اهداف درس دوازدهم فارسی پنجم ابتدایی درس آزاد

پیش از اجرای مناسب تر این درس، لازم است به پاسخ پرس شهای زیر، بیندیشید:
هدف از تولید این درس؟
چگونگی انتخاب محتوای درس؟
شیوهٔ تدوین این درس؟
نقش معلّم در فرایند تولید؟
نقش دانش آموزان در انتخاب و چگونگی نوشتن درس؟
تولید فردی یا گروهی؟
چگونگی سازماندهی متن تولیدی؟
سنجه های ارزشیابی از تولید دانش آموزان؟

روش تدریس پیشنهادی:درس دوازدهم فارسی پنجم ابتدایی درس آزاد

موضوع دیگری از موضوعات مربوط به فرهنگ بومی و محلّی منطقه، استان یا شهر با نظر دانش آموزان انتخاب می شود.

کتاب جامع پنجم سری EQ

درس‌نامه کامل + سوالات فراوان + پاسخ‌های روان
  • &#۱۰۰۰۴;۲۶۱۹ پرسش استاندارد
مشاهده

آموزگار از آنها می خواهد تا در آن زمینه،تحقیق کنند و اطّلاعاتی به دست آورند

و روز بعد، دانش آموزان ابتدا به طور فردی، متنی در مورد آن موضوع سرکلاس می نویسند.

سپس آموزگار آنها را گروه بندی می کند و دانش آموزان متنی را که نوشته اند، در گروه خود می خوانند و از بین نوشته های اعضای گروه، متن جدیدی تولید می شود.

این متن جدید به سه حالت ممکن است، تولید شود:
۱ از بین نوشته های هرکدام از اعضای گروه جملاتی انتخاب شود.
۲ یک یا دو متن از بین همهٔ متن ها توسط خود دانش آموزان انتخاب شود.
۳ کلیهٔ نوشته های اعضای گروه با هم ترکیب شود و متن جدیدی بسازد.

سپس دانش آموزان معیارهایی برای نوشتهٔ خود بیان می کنند.

این معیارها نوشته می شود، متن هرگروه توسط خودشان با این معیارها مورد نقد و بررسی و قضاوت قرار می گیرد و اصلاحات لازم انجام می شود.

مثال:
متن دارای پیام باشد.
به صورت داستان باشد.
مناسب سن و فهم دانش آموزان پایهٔ پنجم باشد.
سپس آموزگار معیارهای استانداردی در اختیار گروه ها قرار م یدهد تا با آن
معیارها نیز متن هر گروه توسط اعضای خودشان مورد ارزیابی و قضاوت قرار گیرد.

معیارهای استاندارد عبارتند از:

متن ساده و روان باشد.
حتی الامکان در قالب داستان مطرح شود.
پیام ها پندگونه نباشد و به صورت غیرمستقیم از متن درس استنباط شود.
واژه ها و کلمه ها متناسب با درک و فهم دانش آموزان پایهٔ پنجم باشد.
علائم نگارشی به خوبی در نوشتن متن گروه رعایت شود

جمله ها منسجم باشند و به صورت جمله های جدا از هم و نامربوط نباشند.

بعد از دریافت معیارهای استاندارد، اعضای گروه با این معیارها نیز متن گروه خود را مورد ارزیابی و قضاوت قرار می دهند و تغییرات لازم را اعمال می کنند.

سپس نمایندهٔ هرگروه، متن خود را در کلاس و برای همهٔ گروه ها می خواند تا بقیهٔ گروه ها نیز با توجّه به معیارهای استاندارد، در مورد آن قضاوت کنند و تغییرات نهایی اعمال شود.

در نهایت، یک بار دیگر، آموزگار متن کلیهٔ گروه ها را می خواند و اشکالات احتمالی را برطرف می نماید،

تا هرگروه متن خود را به عنوان درس آزاد، در کتاب خود بنویسد

و فعّالیت های مربوط به کتاب خوانداری و کتاب نوشتاری را با راهنمایی آموزگار تولیدنماید.

نمونه سوال فارسی پنجم ابتدایی 

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.