مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس دوازدهم فارسی سوم ابتدایی ایران عزیز

0

آموزش درس دوازدهم فارسی سوم ابتدایی ایران عزیز

روش پیشنهادی تدریس: الگوی بدیعه پردازی، دکلمه خوانی گروهی

روش تدریس الگوی بدیعه پردازی

۱ یک توصیف زیبا و ساده از ایران با همیاری دانش آموزان ارائه دهید.

کتاب جامع سوم سری EQ

درس‌نامه کامل + سوالات فراوان + پاسخ‌های روان
  • &#۱۰۰۰۴;مورد تایید آموزش و پرورش
مشاهده

۲ قیاس مستقیم (مقایسهٔ سادهٔ دو مفهوم): از بچّه ها بخواهید ایران را یک انسان درنظر بگیرند و سپس بگویند به نظر آنها ایران چگونه انسانی است. مطالب دانش اموزان یادداشت کنید.

مثال:
فرزانه: ایران یک انسان زیبا است.
مریم: ایران مهربان و دوست داشتنی است.
لادن: ایران یک مادر خوب است.

۳ قیاس شخصی :از دانش آموزان بخواهید خود را جای «ایران » بگذارند و احساسات خود را بیان کنند یعنی بگویند چه حسی دارند.

معصومه: احساس غرور و افتخار می کنم.
شادی: احساس یک نگهبان قوی را دارم.

۴ تعارض فشرده :در این مرحله از دانش آموزان بخواهید تا از بین قیاس ها و تشبیه های مرحلهٔ دوم و سوم کلماتی راجدا کنند و بگویند که کدامیک از این کلمات برایشان جال بتر است.

مثال: کلمات انتخاب شده: زیبا، مهربان، مادر خوب،غرور، نگهبان

۵ توصیف خلاق :حالا از دانش آموزان بخواهید ازمیان قیاس های برگزیده، چند تا را انتخاب کرده، با استفاده از آنهاموضوع ایران را دوباره توصیف کنند.

بین توصیف سادهٔ اوّل نگ و این توصیف تفاوت بسیاری است.

این توصیف دارای  ارزش زیادی است چون حاصل تلاش جمعی می باشد.

آنچه توضیح داده شد یک نمای خیلی ساده و کاربردی الگوی بدیعه پردازی است.

فعالیت های درس دوازدهم فارسی سوم ابتدایی ایران عزیز

واژه آموزی درس دوازدهم فارسی سوم ابتدایی ایران عزیز

« دان » پسوند « جا » و « مکان » است. علاوه بر کلمات کتاب می توانید آتشدان، قلمدان و… را نیز مثال بزنید.

در این بخش تعدادی از پسوندها که در آخر واژه می آیند و مفهوم جدیدی به آن می بخشند

و در بعضی از موارد نوع دستوری آن را نیز عوض می کنند، ارائهمی شوند.

بیاموز و بگو درس دوازدهم فارسی سوم ابتدایی ایران عزیز

در بیاموز و بگو دربارهٔ شعر توضیحاتی را به دانش آموزان ارائه نمایید.

گوش کن و بگو درس دوازدهم فارسی سوم ابتدایی ایران عزیز

با استفاده از نرم افزار، داستان را پخش کنید در غیر این صورت از پیوست انتهای کتاب،داستان را بخوانید،

دانش آموزان کارهای درست و نادرست متن داستان را به خاطر بسپارند و دربارهٔ آن در گروه صحبت کنند.

نیازی به نوشتن مطالب در کتاب نیست. در این فعّالیت علاوه بر افزایش تمرکز شنیداری، مفاهیم در ذهن دانش آموز طبقه بندی می شود و موجب افزایش درکشنیداری او می گردد.

بخوان و حفظ کن وطن
بخوان و حفظ کن وطن

املا درس دوازدهم فارسی سوم ابتدایی ایران عزیز

املا گفتن از شعر را توصیه نمی کنیم؛ ولی نوشتن املا از شعر، کار ناروایی نیست.

بهتر آن است که واژه های مورد نظر استخراج شده، با آنها یک متن زیبا ساخته شود و در قسمت فعّالیت های املایی نیز طراحی مناسب صورت گیرد.

مثال کلمات: ایران عزیز، زرخیز، نعمت، د لانگیز، مقّدس، برازنده، آغوش، صبور، رونق، زاد، چشم طمع، زادگاه …..

یک نمونه متن معلّم ساخته

ایران کشوری زیبا، آباد و زرخیز است. دراین سرزمین مقدّس، مردم خوب و صبوریزندگی می کنند.

این مردم عاشق میهن خود هستند و برای حفظ خاک خود از هیچ خطری نمی هراسند.

ایران، زادگاه مردان وزنان پاکدامنی است که علم و دانش را گستردند.

خلیج فارسو دریای خزر خاک پرمهر ایران را در آغوش گرفته اند.

رونق ایران به نعمت فراوانی است که خداوند درآن نهاده است. ما خدا را برای این همه زیبایی های دل انگیز شکر می کنیم.

درس دوازدهم نوشتاری سوم ابتدایی

صفحۀ اول کتاب نوشتاری
در تمرین سوم صفحهٔ اول کتاب نوشتاری تکمیل متن ضروری نیست.

امّا اگر وقت کافی در اختیار داشتید نوشته های بچّه ها را در این مورد بخوانید و نکات مثبت آن را برجسته نموده ودر جهت تقویت آن راهکار ارائه دهید.

صفحۀ دوم کتاب نوشتاری
صفحهٔ دوم کتاب نوشتاری توسط دانش آموزان تکمیل گردد و در همان جلسه رفع اشکالاز سوی معلم صورت پذیرد.

صفحۀ چهارم کتاب نوشتاری
درقسمت نگارش، پس از اینکه دانش آموزان به مهارت انتخاب موضوع مناسب مسلّطشدند، به راحتی بند نویسی را انجام می دهند.

ارزشیابی از درس دوازدهم فارسی سوم ابتدایی ایران عزیز

در قسمت ارزشیابی پیشنهاد می شود یک فعّالیت یادگیری طراحی کنید.

بدین صورت که از بچه ها بخواهید استان یا شهر زادگاه خود یا پدر و مادرشان را انتخاب کنند

و پساز تحقیق و مطالعه و مصاحبه با پدر و مادر یک ماکت کوچک از آداب و رسوم و نوع پوشش،مکان های دیدنی و یا محصولات کشاورزی،صنعتی،…… آن بسازند و در کلاس دربارهٔ آن دوستانشان توضیح بدهند.

می توانید از دست سازهای دانش آموزان یک نمایشگاه کلاسی تشکیل دهید و از بقیهٔ کلاس ها جهت بازدید دعوت به عمل آورید.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.