مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس دهم فارسی سوم ابتدایی یار مهربان

0

آموزش درس دهم فارسی سوم ابتدایی یار مهربان

روش تدریس پیشنهادی:قضاوت عملکرد، ایفای نقش به شیوهٔ پانتومیم

روش تدریس قضاوت عملکرد

۱ از دانش آموزان بخواهید کتاب های فارسی خوانداری و نوشتاری را روی میز بگذارند.

۲ از آنها بخواهید شکل و نمای ظاهری کتا بها را به دقّت بررسی کنند.

۳ حالا برگه هایی را که از قبل آماده کرده اید میان بچّه ها توزیع کنید و از آنها بخواهید به سؤالات به صورت انفرادی پاسخ دهند.

معیارها و خواسته های خود را در جهت انجام این تکلیف، به وضوح و شفّاف بیان نمایید.

مثال:
برای پاسخگویی به سؤالات ۱۰ دقیقه وقت دارید.

حتماً سؤالات را با مداد مشکی پاسخ بدهید.

ملاک قضاوت شما در پاسخ گویی به سؤالات، کتاب های فارسی سال تحصیلی جاری می باشد.

در پاسخ دادن به سؤالات مثل همیشه صداقت را رعایت کنید.

در این کار به صورت انفرادی عمل کنید. بعد فرصت مشورت داده می شود.

۴ به بچّه ها فرصت بدهید پاسخ های خود را برای یکدیگر بخوانند و صحت کلام بچّه ها به محک گذاشته شود.

به فرض اگر دانش آموزی از کتاب خود درست مواظبت نکرده باشد، بدون اینکه از طرف معلمّ مورد سرزنش واقع شود؛

رفتارش از طرف گروه همسال نقد می شود و به این نتیجه می رسد که نگهداری از کتاب هایش مثل بقیهٔ اعضای گروه چقدر مهم بوده است و درصدد رفع مشکل برخواهد آمد.

هر دانش آموز حق دارد از آموخته های خود جهت رفع اشکالات و بالابردن سطح کار خود بهره ببرد.

یا اگر دانش آموزی در زمان تعیین شده، نتوانست برگه را کامل کند

تأخیر او در گروه به قضاوت گذارده شود با کمک هم کلاسی ها به رفع نقص خواهد پرداخت.

۵ برگه ها را جمع کنید و با یک نگاه اجمالی به پاسخ ها و طرح سؤالات زیر، مطلب را جمع بندی نموده، مفاهیم موردنظر خود را تدریس نمایید.

چرا باید کتابمان را تمیز و سالم نگه داریم؟
چگونه باید از کتاب های خود مواظبت کنیم؟
آیا تا به حال کتابت را امانت داده ای؟
از کتاب فارسی خود چه مطالبی را یادگرفته ای و چگونه از آنها در زندگی استفاده می کنی؟

فعالیت های درس دهم فارسی سوم ابتدایی یار مهربان

واژه آموزی درس دهم فارسی سوم ابتدایی یار مهربان

چنان که در دروس گذشته ملاحظه کردید، مباحث واژه آموزی، ابتدا با استفاده از روابط واژگانی با هدف طبقه بندی واژگان ذهنی دانش آموز انجام شد

سپس به کمک شبکه معنایی که آسان ترین شیوه در واژه آموزی است به گسترش واژگان دانش آموزان پرداخته شد.

پس از آن از درس ششم با استفاده از فرایند ترکیب که از پربسامدترین فرایندهای واژه سازی در زبان فارسی است، آموزش تداوم یافت.

به واژه هایی که در نتیجهٔ فرایند ترکیب حاصل می شوند، «واژه های مرکب » می گویند.

از این درس تا پایان کتاب، واژه آموزی از طریق فرایند «وندافزایی » انجام می شود.

«وندافزایی » نیز از فرایندهای پربسامد واژه سازی در زبان فارسی است.

به کلماتی که حاصل وندافزایی هستند، “کلمات مشتق” می گویند.

بیاموز و بگو درس دهم فارسی سوم ابتدایی یار مهربان

هدف از این بخش، تبیین اهمّیت «فعل » به عنوان محور اصلی معنای جمله است.

چنان که در این فعّالیت ملاحظه می کنید، تمامی اجزای جمله، ثابت هستند و فقط فعل تغییر کرده است،

با وجود این، یک تغییر عمده در معنای جمله ایجاد شده است.

در انجام این فعّالیت می توانید به صورت شفاهی عباراتی را که فعل ندارند، بگویید

تا دانش آموزان در ادامهٔ گفتهٔ شما، به صورت دسته جمعی با فعل های مناسب، جمله را با معانی متفاوت تمام کنند.

اگر از جمله هایی با محتوای طنزآمیز، استفاده کنید این فعّالیت برای بچّه ها جال بتر و هیجان انگیزتر خواهد بود.

بخوان و حفظ کن نقاش دنیا
بخوان و حفظ کن نقاش دنیا

صندلی صمیمیت درس دهم فارسی سوم ابتدایی یار مهربان

فعّالیت صندلی صمیمیت با انتخاب موضوعی از جانب معلّم آغاز می شود.

دانش آموزان مدّتی دربار هٔ موضوع فکر می کنند، سپس با یکدیگر مشورت می کنند

و در آخر نمایندهٔ گروه، روی صندلی می نشیند و دربارهٔ موضوع صحبت می کند.

از آنجایی که قبلاً در فعّالیت «نگاه کن و بگو » آموخته اند که منسجم سخن بگویند،
همین طور در کتاب نوشتاری، منسجم نوشتن را آموخته اند،

انتظار می رود در انجام این فعّالیت نیز منسجم سخن بگویند.

دانش آموزان پایهٔ سوم به لحاظ ویژگی های هیجانی و عاطفی، نسبت به انتقاد و ریشخند،حساسیّت دارند

و ممکن است در سازش یا کنارآمدن با مورد پیش آمده، دچار مشکل شوند.

آنان به تشویق و تحسین، به ویژه از سوی معلّم نیاز فراواندارند و فعّالیت «صندلی صمیمیت » به راحتی فرصت ارتباط بین معلّم و دانش آموز را فراهم می آورد.

درس دهم نوشتاری سوم ابتدایی

صفحۀ اوّل درس دهم نوشتاری سوم ابتدایی

سؤال سوم صفحه اوّل کتاب نوشتاری:
دور کلماتی که با « مند » ترکیب درستی ساخته اند، خط بکش.

صفحۀ دوم درس دهم نوشتاری سوم ابتدایی

دانش آموزان به تکمیل صفحهٔ دوم کتاب نوشتاری می پردازند و در صورت بروز اشکال از معلّم راهنمایی می گیرند.

صفحۀ سوم درس دهم نوشتاری سوم ابتدایی

در تمرین خط تحریری اتصال نشانه های غیر آخر به «م » در کلمات مهربانم، خوش بیانم، گویم، بی زبانم مورد تأکید است.

صفحۀ چهارم درس دهم نوشتاری سوم ابتدایی

در درس گذشته، چگونگی تقسیم موضوع به موضوعات کوچکتر آموزش داده شد

در این درس نیز به منظور تثبیت مطالب آموزشی و اهمّیت مطلب یک بار دیگر به این نکته اشاره می شود.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.