مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس اول فارسی دوم ابتدایی

0

متن درس اول فارسی دوم ابتدایی

۱. این متن ساده در حد یک نثر روزنامه ای است،

بنابراین، بهتر است هنگام روخوانی، دانش آموزان این فعالیت زبان آموزی را به عهده بگیرند.

کتاب کاربرگ املا دوم ابتدایی

جزوه کاربرگ املای دوم درس به درس

مشاهده

توصیه می شود در روخوانی در صورت لزوم کل متن حداقل یک بار توسط معلم خوانده شود

پس از آن نکات و مفاهیم درس را دانش آموزان با توجه به فهم خود توضیح دهند

اگر در حین روخوانی توضیحات لازم ارائه شود، امکان تحقق اهداف درس و ایجاد نظم منطقی در فهم پیام درس مشکل تر می شود،

پس بهتر است به این امر آموزشی توجه کافی شود.

۲. امروزه بر همهٔ ما واضح و روشن است که کتاب خوانی از امور ضروری زندگی به شمار می رود

این ضرورت درونی نخواهدشد، مگر این که از دوران کودکی بخشی از دنیای درونی آنان گردد.

در این درس معلم می تواند دانش آموزان را تشویق به گفتگو دربارهٔ اهمیت کتابخوانی و داشتن کتابخانه بنماید.

تمرین های کتاب خوانی هر درس نیز به این امر مهم و آموزشی قوت می بخشد.

معلم می تواند به شیوه های مختلف کتاب های مورد نیاز را تهیه کند.

۳. در ساختن کتابخانه برای کلاس یا مدرسه می توان از ذوق و علاقهٔ دانش آموزان سود برد تا این کار با مشارکت آنان انجام بگیرد.

۴. کتاب مناسب برای سنین ابتدایی کتابی است که برای دانش آموز قابل فهم، جذاب، مورد علاقه، تفکربرانگیز و نتیجه بخش باشد.

تصاویر آن گویای موضوعات و مطالب باشد،

قطع آن طوری باشد که دانش آموز برای نگ هداشتن آن مشکلی نداشته باشد

اندازهٔ حروف آن نه خیلی ریز و نه خیلی درشت باشد،

تعداد سطرهای یک صفحه در حدی باشد که خسته کننده نشود.

تعداد صفحات و جنس کاغذ موجب د لزدگی و خستگی نشود و….

۵. باید توجه داشت که پنجاه و دو کتاب منحصر به فهرست پایان کتاب فارسی نیست.

اگر دانش آموزان خودشان کتاب هایی را به کلاس بیاورند

و با شور و علاقه از معلم درخواست کنند که آن کتاب خاص را بخوانند،

در صورت تأیید متن کتاب، حتماً همان کتاب خوانده شود.

معلم می تواند به کمک بچه ها و به تناسب محل زندگی و شرایط فرهنگی دانش آموزان، جابجایی هایی در فهرست کتاب ها بدهد.

این فهرست بیشتر برای مدارسی تنظیم شده است که دسترسی به کتاب ندارند و دانش آموزان قبل از آن کمتر کتاب خوانده باشند.

۶ در صورتی که دانش آموزان در افزایش تعداد کتاب های کتابخانه سهیم باشند،

زمینهٔ خوبی را برای علاقه مندی آنان فراهم می کند.

علاوه بر این، روحیهٔ مشارکت در کارها از آغاز در وجود آنان تقویت می شود.

فعالیت های درس اول فارسی دوم ابتدایی

۱. نگاه کن و بگو درس اول فارسی دوم ابتدایی:

هدف تقویت توانایی تصویرخوانی، درک ارتباط منطقی بین تصاویر،تقویت قوهٔ تخیل و خلاقیت،
توانایی بیان شفاهی پیا مهای موجود (مراحل انتخاب کتاب و مطالعهٔ آن) و توانایی ساختن داستان است.

۲. درست، نادرست درس اول فارسی دوم ابتدایی:

ارزیابی از درک مطالب درس

۳. واژه سازی درس اول فارسی دوم ابتدایی:

در این درس ساخت واژه با پیشوند (هم) مدنظر می باشد

۴.بیاموز و بگو درس اول فارسی دوم ابتدایی:

ترکیب کلمات مختوم به (ه) یا (ی نکره)

۵ بازی درس اول فارسی دوم ابتدایی :

در این بخش معلم با تهیهٔ کارت هایی که از قبل تدارک دیده است،

به کلاس می آید و کارت ها را بین اعضای گروه ها تقسیم می کند.

گروه ها به خاطر ساختن جمله های خنده دار و جالب، مورد تشویق قرار می گیرند.

(روی هر کارت کلمه ای نوشته شده است. کلمات می تواند از قسمت واژه سازی، بیاموز و بگو و یا واژه های مهم درس باشد.)

اهداف این فعالیت عبارت اند از:

الف. تقویت مهارت جمله سازی
ب. تقویت روحیهٔ مشارکت و کار گروهی

۶ بخوان و حفظ کن درس اول فارسی دوم ابتدایی

شعر: یار مهربان. این شعر از عباس یمینی شریف است.

این شعر از زبان کتاب است. کتاب داناست، چون همهٔ اطلاعات از هر نوع و تخصصی را می تواند برای ما عرضه کند.

با آن که کتاب با ما حرف نمی زند و صدای آن را نمی شنویم،

اما همواره با خواندن نوشته هایش از او پند می گیریم تا در زندگی و رسیدن به اهدافمان استفاده کنیم.

کتاب همیشه به ما پند و اندرز می دهد، زیرا همهٔ پندهای دنیا را در کتاب می توان پیدا کرد.

کتاب، دوست هنرمندی است که از هنر خود به همه سود می رساند.

هیچگاه کتاب به ما ضرر نمی رساند، پس بهتر است از کتاب دور نباشیم و همیشه آن را همراه خودمان داشته باشیم و بخوانیم.

لازم به ذکر است، شعر ضمن جلب توجه دانش آموزان به مزایای کتاب و کتاب خوانی، حافظهٔ آنها را تقویت و موجب تلطیف عواطف آنان نیز می شود.

برای آموزش شعر به کودکان، می توان از نوار صوتی نیز استفاده کرد.

بخوان و حفظ کن یارمهربان
بخوان و حفظ کن یارمهربان

نوشتاری درس اول فارسی دوم ابتدایی

صفحۀ اول نوشتاری دوم ابتدایی:

تمرین ۱: هدف از این تمرین، تقویت مهارت رونویسی و املا است.

انتظار می رود معلم هنگام رونویسی دانش آموزان به درست نویسی، خوانانویسی، زیبانویسی و نحوهٔ صحیح به دست گرفتن قلم توجه کند

و در صورت نیاز راهنمایی های لازم را به عمل آورد و سپس دانش آموزان را مورد تشویق قرار دهد

تمرین ۲: هدف از این تمرین، تقویت مهارت خواندن، تقویت املا و آشنایی بیشتر با صدای (ه) درکلمات مختلف می باشد.
مانند: خانه، قطعه و…

تمرین ۳: هدف از این تمرین، تقویت واژه سازی با پیشوند (هم) می باشد.مانند: همفکر، همدرس، همکار

تمرین ۴: هدف از این تمرین، تقویت مهارت جمله سازی و املا می باشد.

دانش آموزان به صورت غیرمستقیم با ساختار جمله آشنا می شوند

صفحۀ دوم نوشتاری دوم ابتدایی:

تمرین ۱ هدف این تمرین مانند تمرین یک صفحهٔ قبل می باشد.

تمرین ۲ هدف از این تمرین، آشنایی دانش آموزان با نشانه های مختلف در کلمات مختلف می باشد.

صفحۀ سوم نوشتاری دوم ابتدایی:

تمرین ۱: هدف از این تمرین مانند تمرین یک صفحهٔ اول می باشد.

تمرین ٢: هدف از این تمرین تقویت مهارت خواندن و املانویسی می باشد.

دانش آموزان با مراجعه به متن درس کلماتی را که هستند، پیدا می کنند و می نویسند. » غ« یا » ص« دارای نشانهٔ
مانند: صورت، کاغذ و …

تمرین ۳: هدف از این تمرین تشخیص صدای ( ا ) و (ﻫ) در پایان کلمات داده شده است تا کند. مانند: ایستاده ای، رایانه ای و…

تمرین ۴: هدف از این تمرین تقویت مهارت جمله نویسی، تقویت املا و مرتب کردن جملات به هم ریخته است.
مانند: بچه ها چند دقیقه فکر کنید.

صفحۀ چهارم نوشتاری دوم ابتدایی:

تمرین ۱: رجوع شود به تمرین یک درس اول

تمرین ۲: هدف از این تمرین تقویت مهارت خواندن و املانویسی است.

دانش آموزان با مراجعه به متن درس نشانه های جا افتادهٔ کلمات را در متن جایگزین می کنند. مانند: آموزگار در کلاس ایستاده بود.

تمرین ۳: هدف از این تمرین توجه دانش آموزان به نکات دستوری در مورد تفاوت
(ه ه) ختم می شوند. دانش آموزان با توجه به جاهای خالی کلمات نمایندهٔ، قطعه ای و هفت های را باید جایگزین کنند.

تمرین ۴: هدف از این تمرین تقویت تخیل و تقویت نگارش خلاق در دانش آموزان است

هر دانش آموز با توجه به تصویر کتاب، برداشت ذهنی خود را به نگارش در می آورد

صفحۀ پنجم نوشتاری دوم ابتدایی:

تمرین ۱: هدف از این تمرین تقویت مهارت زیبانویسی، خو شنویسی و متناسب نویسی است.
انتظار می رود معلم به نوشته های دانش آموزان توجه نماید و راهنمایی های لازم را به عمل آورد.

دانش آموزان خوش خط را مورد تشویق قرار دهد.

تمرین ۲: هدف از این تمرین تقویت املا در قالب سرگرمی می باشد. دانش آموزان نام هر تصویر را در جدول قرار می دهند.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.