مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس اول علوم دوم ابتدایی زنگ علوم

0

درس اول علوم دوم ابتدایی زنگ علوم در یک نگاه

در این درس، دانش آموزان یاد می گیرند هنگام مشاهدهٔ پدیده های طبیعی از چند حس خود استفاده کنند،
مشاهدات خود را دقیق و در قالب جملات عینی یادداشت نمایند،
در زمان ارائهٔ گزارش یا بحث و گفتگو از مستندات خود استفاده نمایند و به حافظهٔ خود اعتماد نکنند.

اهداف/ پیامدها درس اول علوم دوم ابتدایی زنگ علوم

در پایان این درس انتظار می رود دانش آموزان بتوانند:
۱ هنگام بازدید و گردش علمی و برخورد با پدیده های مختلف عادت کنند به مشاهده دقیق محیط پیرامون بپردازند.
-۲ هنگام بازدید و گردش علمی و برخورد با پدیده های مختلف عادت کنند
از مشاهدات خود یادداشت برداری نمایند و آنها را به صورت جمله های درست بیان کنند.
۳ هنگام بازدید و گردش علمی و برخورد با پدیده های مختلف عادت کنند از مشاهدات خود یادداشت برداری نمایند
و آنها را به صورت جمل ههای درست بیان کنند و هنگام ارائهٔ گزارش از یادداشت های خود استفاده نمایند.

کتاب سوالات درس به درس با پاسخ علوم دوم ابتدایی

جزوه سوالات درس به درس با پاسخ علوم دوم ابتدایی

مشاهده

دانستنی های درس اول علوم دوم ابتدایی زنگ علوم

از ابتدای تاریخ فعالیت های علمی تاکنون، مشاهده متداول ترین روش برای جمع آوری اطلاعات بوده است.
گردش و بازدید ضمن تحریک حس کنجکاوی و تقویت روحیهٔ پرسشگری، فرصت هایی را برای مشاهده فراهم می آورند.
ثبت مشاهدات و یادداشت برداری موجب می شود در هنگام گزارش و یا رجوع به خاطرات شخصی بتوانیم آنچه را رخ داده، درست بیان کنیم.
در بسیاری از موارد یادداشت ها به عنوان اسناد و مدارک برای تجزیه و تحلیل، مورد استفاده قرار می گیرند.
١ یادداشت ها باید به گونه ای نوشته شود که دانش آموزان همواره بتوانند به عنوان یک سند به آن مراجعه کنند
بنابراین بهتر است از آغاز کار، عادت خوب و مناسب یادداشت نویسی به آنها آموزش داده شود.
٢در آن پاسخ داده شده باشد.  چه کسی؟  و  چه چیزی؟  کجا ؟کی؟
یادداشت ها باید به نویسنده کمک کنند تا یک خط زمانی مستمر و مداوم را دنبال کند.
٣ یادداش تها باید مورد بررسی قرار گرفته، مطالب اضافی و تکراری آن حذف و مورد بازبینی قرار گیرد.

نکات آموزشی و فعالیت های پیشنهادی درس اول علوم دوم ابتدایی زنگ علوم

دانش آموزان را به گروه های دونفره یا سه نفره دسته بندی کنید
و ابزارهایی مانند ذره بین، خط کش و… برای مشاهده دقیق در اختیار آنها قرار دهید.
دانش آموزان را به استفاده از دوربین برای تهیهٔ عکس و ضبط صوت برای ضبط صدا در هنگام مشاهده و جمع آوری اطلاعات، ترغیب کنید.
با بردن دانش آموزان به باغ، پارک، جنگل، باغ وحش، موزه و… آنها را در موقعیت مشاهدهٔ دقیق قرار دهید.
دانش آموزان را ترغیب کنید به مصداق آیهٔ شریفهٔ ۲۰ سورهٔ عنکبوت که می فرماید

در زمین بگردید و بنگرید که خداوند چگونه آفرینش را آغاز کرده است؟

شگفتی های آفرینش مرتبط با درس را در گروه به گفتگو بگذارند و اهمیت آن را در زندگی خود بررسی و بیان کنند.
نمونه برگه های یادداشت در اختیار دانش آموزان قرار دهید و از آنها بخواهید مشاهدات خود را در قالب جملات درست در آن بنویسند.
دانش آموزان را در موقعیت مشاهده قرار دهید و مسابقه ای برگزار کنید تا مشخص شود چه کسی مشاهدات بیشتر و دقیق تری داشته است.
یادداشت ها را بررسی نموده و مواردی را که در آنها نقلشخصی دخالت داده شده، به نویسندگانشان گوشزد کنید
تا بدانندآن چیزی را باید یادداشت کنند که دقیقاً مشاهده می کنند.
پس از پایان گزارش و بازدید، در نشست هایی از دانش آموزان بخواهید مشاهدات خود را گزارش دهند.
آنها را عادت دهید برای ارائهٔ گزارش از جملات یادداشت برداری شده استفاده نمایند.
برای صفحه های یکسان، دانش آموزان را به نوشتن مشاهدات ترغیب کرده و یادداشت ها را با هم مقایسه کنید و به نقد و بررسی بگذارید.
یادداشت ها را نگه داری کنید.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.