مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس١مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی من دنیا آمدم

0

انتظارات یادگیری درس١مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی من دنیا آمدم:

انتظار می رود دانش آموزان بتوانند:
برخی کاربردهای شناسنامه را بیان کنند.
فرم مشخصات شناسنامه ای خود را به طور صحیح پرکنند.
مواد و وسایل موردنیاز: کتاب درسی، کپی شناسنامهٔ یک دانش آموز، شناسنامهٔ معلم

[Stellar_video_player id=”18″]

آموزش درس١مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی من دنیا آمدم

آماده کنید

بهترین پیشنهاد برای شروع آموزش، داستان خود کتاب است.

کتاب جامع سوم سری EQ

درس‌نامه کامل + سوالات فراوان + پاسخ‌های روان
  • &#۱۰۰۰۴;مورد تایید آموزش و پرورش
مشاهده

بهتر است معلم با صدای بلندو با ایجاد زیر و بم های مناسب در صدای خود، طوری داستان را بخواند که بچّه ها فضا را مجسم و…

آموزش دهید

با پرسش و پاسخ از بچه ها به ویژه کسانی که نوزاد تازه متولد شده در خانه دارند

ویژگی های نوزادان مثل عدم توانایی در سخن گفتن، راه رفتن، نشستن، چیزی را با دست گرفتن و … را خاطر نشان کنید تا بچّه ها برای درس بعد هم آماده شوند.

بهتر است معلم شناسنامهٔ خود را به کلاس ببرد و به بچّه ها نشان بدهد

و بندبند آن را توضیح دهد برای مثال محل تولّد؟ محل صدور؟ شمارهٔ شناسنامه و …؟ هرکدام چیست و به چه معنا است؟

تأکید کنید که روی شناسنامه آرم جمهوری اسلامی ایران وجود دارد

و این شناسنامه نشان می دهد که ما ایرانی هستیم و به کشور ایران تعلق داریم.

با این کار معلم خود را در جلسه اول به دانش آموزان معرفی می کند و پیوند و نزدیکی عاطفی بیشتری بین معلم و دانش آموز به وجود می آید.

[Stellar_video_player id=”19″]

به پایان ببرید

بچه ها را راهنمایی کنید تا برای جلسهٔ آینده برگهٔ صفحه  ١ یعنی مشخصات شناسنامه ایخود را با کمک پدر و مادر تکمیل کنند و به کلاس بیاورند.

از یک یا چند نفر از دانش آموزان بخواهید یک بار از روی داستان بخوانند و کاربردهایشناسنامه را مرور و جمع بندی کنید.

در جلسه آینده بچّه ها باید کپی شناسنامه خود را به مدرسه بیاورند و یک بار در کلاس مشخصات شناسنامه ای خود را با توجه به برگه کپی کنترل کنند.

محورهای عمدۀ ارزشیابی: متناسب با انتظارات یادگیری دانش آموز باید چند کاربردشناسنامه را بیان کند.

همچنین در صورتی که به دانش آموزان یک فرم خام بدهید

باید بتواند فرممشخصات خود را به غیر از شمارهٔ ملّی که حفظ کردن آن به دلیل تعداد ارقام مشکل است به درستی و از حفظ بنویسد و فرم را تکمیل کند.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.