مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

انواع اشکالات املایی در دانش آموزان ابتدایی

0

وقتی دانش آموز درس یا مطلبی رابه درستی فرا نگرفته باشد و به حد تسلط در آن نرسیده باشد

یا  آموزش های لازم و کافی رادر زمینه ی تحصیلی دریافت نکرده باشد می گوییم دچار مشکلات آموزشی در املا شده است.

یادگیری هر حرف و صدا در پایه ی اول دبستان و برخی از قاعده های مهم دستوری و نگارشی در هر پایه تحصیلی نیازمند آموزش کافی و تمرین و تکرار می باشد.

در صورتی که این آموزش ها به درستی صورت نگیرد منجر به مشکلات املایی می شود.

آموزش _اِ ربط
آموزش جمع بستن با  ان بر روی کلمه هایی که ه ختم میشود .
آموزش مربوط به اتصال  گی
آموزش خوا استثنا
آموزش اُ استثنا
آموزش می کاری
آموزش نوشتن  ب و ن  دستوری که در ابتدای کلمه می اید مثل بگو نگو
آموزش کلمه هایی که  ال در بین کلمه وجود دارد.
آموزش کلمه هایی که با گزار و گذار نوشته میشوند .
و آموزش کلمه هایی که با ها جمه بسته می شوند .

انواع اشکالات املایی در دانش آموزان ابتدایی

بد خط نویسی

وقتی دانش آموزی در هنگام نوشتن بسیار بد خط می نویسد

و نوشته های او نا زیباست و نظم خاصی ندارد و در اصطلاح عامیانه  خرچنگ قورباغه می نویسد می گوییم

دچار بدخطی با نارسانویسی است.

زمانی که شاگردی خط خوبی ندارد و نوشته هایش قابل خواندن نباشد ممکن است دچار این خطاها در نوشتن باشد:

کج نویسی ✅

در هنگام نوشتن خط را گم می کند و از خط زمینه منحرف میشود و به صورت کج می نویسد.

علل کج نویسی:

سفت در دست گرفتن مداد و فشار زیاد انگشت شست به مداد دفتر یاکاغذ را در جهت درست قرار نداده بازو در هنگام نوشتن به بدن چسبیده و دست انعطاف زیادی ندارد.

قرار نگرفتن صحیح مداد مابین انگشتان دست

راست نویسی بیش از حد ✅

وقتی کلمه ها و جمله ها به گونه ای نوشته شود که هیچ انعطافی نداشته باشند ودر بک خط راست و خط کشی نمایان باشد

عللراست نویسی بیش از حد 

فشار بیش از حد به انگشتان  شست اشاره وسط

دور بودن بازو به بدن در هنگام نوشتن

نزدیک بودن انگشتان به سر قلم

کاغذ یا دفتر در جهت صحیح قرار نگرفته باشد.

کم رنگ نویسی ✅

وقتی که برای نوشتن فشار لازم به مداد وارد نشود و به نوعی دست دانش آمدز قدرت کافی برای نوشتن نداشته باشد و بسیار شل و بی حال و کم رنگ می نویسد.

علل کم رنگ نویسی

ضعف عضلات ظریف انگشتان

چرخش نوک قلم به یک سمت

شل گرفتن مداددر بین انگشتان

بی انگیزه بودن برای نوشتن

قطر زیاد قلم یا مداد

پر رنگ نویسی ✅

فشار زیاد وارد کردن به قلم که گاهی منجر به سوراخ شدن کاغذ میشود

عللپر رنگ نویسی

فشار بیش از حد انگشتان شست اشاره وسط

سفت نگه داشتن مداد

استفاده از قلم نامناسب

قطر کم قلم یا مداد

درشت نویسی ✅

وقتی نوشته ها از حد واندازه ی طبیعی بزرگتر باشد

علل درشت نویسی

توجه بیش از حد به اطراف و محیط پیرامون

عدم توجه به شکل و اندازه های طبیعی

دید واگرا و توجه به محیط بیرونی یک مجموعه

عدم توجه به محدوده و فضاهای در نظر گرفته شده

کوچک نویسی ✅

وقتی نوشته ها از حد واندازه طبیعی کوچکتر باشدبه شکلی که جریان خواندن را مشکل سازد

علل کوچک نویسی

نداشتن اعتماد به نفس

عدم توجه به شکل و اندازه ی طبیعی

دید همگرا  بسته و توجه به محیط داخلی یک مجموعه

حساس و عاطفی بودن

توجه بیش از حد به محدوده هاو فضاهای در نظر گرفته شده

نامرتب نویسی بیش از حد ✅

وقتی نوشته ها نظم و انسجام کامل نداشته باشد به شکلی که خواندن را دچار مشکل میکند

علل نامرتب نویسی بیش از حد

حرکت بسیار کند دست

محکم گرفتن قلم بین انگشتان دست

نبودن آزادی حرکت و انعطاف پایین

نادرست بودن و ضعیت نشستن و کاغذ

فاصله گذاری بیش از حد ✅

وقتی که نوشته هافاصله زیادی داشته باشد به طوری که فاصله بین کلمه ها از حد واندازه ی طبیعی بیشتر بوده ودر هنگام خواندن انسجام بین کلمات گسسته می شود

علل فاصله گذاری بیش از حد

سرعت زیاد قلم به هنگام نوشتن

حرکت بیش از حد و سریع جانبی

عدم توجه به هماهنگی لازم جهت نوشتن

سرعت عمل

وقتی دانش آموزی در هنگام نوشتن املا به جهت کند بودن نیازمند زمان و وقت بیشتری است

و برخی از کلمات را جا می اندازد باعث بوجود آمدن اشکالات املایی می شود

لازم به ذکر است که دانش آموزانی که در حافظه شنیداری دارای نقص بودند هم برخی از کلمات یا حروف را جا می انداختند

باید سعی شود تا این دو مورد با هم اشتباه گرفته نشود

تفاوت این دو مورد در این است که :

در حافظه شنیداری دانش آموز از به یاد آوردن کلمات عاجز است

در حالی که ضعف در سرعت عمل دانش آموز کلمات را به خاطر می آورد ولی سرعت نوشتن او بسیار کمتر از سرعت گفتن کلمات توسط آموزگار است.

اصولا اینگونه دانش آموز از معلم می خواهد آرام تر متن املا را بخواند

ولی دانش آموز دارای مشکل شنیداری مرتب از آموزگار می خواهد کلمه را تکرار کند

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.