مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

آموزش کلمات هم خانواده فارسی سوم ابتدایی

11

کلمات هم خانواده

کلماتی می گویند که از یک ریشه گرفته شده باشند و حرف های اصلی آن کلمه در کلمه های هم خانواده اش پشت سر هم بیای .و از نظر معنایی نیز کلمات بهم نزدیک باشند.

سه حرف اصلی “ح ب ب” : حبّ ٬ حبیب ٬ محبوب ٬ حبیبه
سه حرف اصلی “ا م ر” : امیر٬ مامور٬ امور ٬ اَمر ٬ اوامر ٬ اُمرا
سه حرف اصلی “ج ل ل” : جلیل ٬ مجلل ٬ تجلیل ٬ جلال ٬ جَلاله
سه حرف اصلی “و ح د” : وحید ٬ واحد ٬ موحد ٬ توحید ٬ وحدانیت
سه حرف اصلی “ح ق ق” : تحقیق ٬ محقق ٬ حقیقت ٬ حقّ ٬ حقوق
سه حرف اصلی “ش ر ع” : شرع ٬ مشروع ٬ شریعت ٬ شارع ٬ تَشَرُع
سه حرف اصلی “د ر س” : درس ٬ مدرسه ٬ تدریس ٬ مدرّس ٬ دروس
سه حرف اصلی “س ج د” : سجده ٬ مسجد ٬ سجود ٬ ساجد ٬ مساجد
سه حرف اصلی “ش ر ک” : شرکت ٬ شراکت ٬ شریک ٬ مشرک ٬ شِرک
سه حرف اصلی “س ک ن” : مسکن ٬ تسکین ٬ سکنی ٬ سکونت ٬ ساکن

کتاب جامع سوم سری EQ

درس‌نامه کامل + سوالات فراوان + پاسخ‌های روان
 • &#۱۰۰۰۴;مورد تایید آموزش و پرورش
مشاهده

عاشق، معشوق، عشق، عشاق و… (ريشه ي فعلي: ع ش ق)

كتاب، مكتوب، كتيبه، كاتب، مكتب و… (ريشه ي فعلي: ك ت ب)

تابيدن، تابناك، تابش، تابان، مهتاب، تابيده،
رفتن، رفتار، رفتني، آم د و رفت، روش، رفت، رونده، برو، روان
گويا، گوينده، گفتن، گفت
د ل انگيز، دلگير، دل نواز، د ل درد
كتا ب فروش، كتا بدار، كتا بخانه
رابط – مربوط – ارتباط – ربط
عجله – عجول – عاجل و تعجیل
تدریس – دروس – مدرس – درس
عامل – معمول – عمال – عمل
تعلیم – عالم – معلم – معلوم
نظر – ناظر- منظور- منتظر- انتظار- منظره- نظارت
غفلت ، غافلان ، مغفول ، اغفال
ضایت ،‌مرتضی ، رضا ، مرضیه ، راضیه
مطمئن : اطمینان ،‌ مطمئنه ،طمئنینه
قصه : قصص ،‌ قصه ها
تعلیم ،‌عالم ‌،معلم ،تعلم، علم، علوم
تحقیر : حقارت ، محقّر ، حقیر
تحیّر : حیرت ، متحیّر ،‌حیرت انگیز
دوستان ، دوست ، دوستی، دوست دار
هوش : هوشیار،باهوش،هوشمند،بی هوش
تابش : تابنده – تابان –تابندگي
تصوير : تصاوير –مصور – تصور – صورت

هم خانواده های فارسی سوم ابتدایی

جمع : جامعه – اجتماع – مجموع – جمعيت – جامع

حاصل : تحصيل –محصول – محصل حصول
حفظ : حافظ – محفوظ – محافظ – محفظه
حس : حساس – محسوس – احساس
حركت : حركات : محرك – تحريك – تحرك – متحرك
خبر : اخبار – مخبر – مخابره- مخابرات
زحمت : مزاحم – مزاحمت – زحمات
سفر : مسافر – مسافرت
شغل : شاغل – مشغول – اشتغال – مشاغل
علم : عالم – معلوم – تعليم – تعلم – معلم/علوم
فكر : افكار – متفكر – فكور – تفكر
قصد : قاصد – مقصود – مقصد
كتاب : مكتوب – كاتب – مكتب
كشف : كاشف – اكتشاف – مكتشف
اشتياق : شوق – مشتاق – مشوق – تشويق
ميلاد : مولود – ولد – ولادت
ميراث : ارث – وارث – وراثت – ورثه
نظم : ناظم – منظم – تنظيم
جز : اجزا – مجزا
حق : حقيقت – حقايق – حقوق –حقانيت –تحقيق
محل و محله
احترام و محترم
فعال و فعالیت
طفل و اطفال
ولی و اولیا
فکر و افکار
مدرسه و مدارس
حال و احوال
معروف و معرف
صلح و مصالحه
محیط و احاطه
اختراع و مخترع
حفظ ، حافظ
محافظ و محافظت
نظم ، ناظم
منظم و تنظیم
عجیب و عجایب
خارج ، خروج و مخرج
عدل ، عادل و عدالت
مسئله و مسائل
لحظه و لحظات
ضعیف ، ضعف و ضعفا
شجاع و شجاعت
مرمت و ترمیم
صدمه و صدمات
معالجه و علاج
هاجر ، مهاجر و هجرت
منتظر و انتظار
غروب ، غرب و مغرب

برای دانلود کلمات مخالف یا متضاد فارسی همه پایه های ابتدایی اینجا کلیک کنید

فارسی سوم ابتدایی

11 دیدگاه ها
 1. زهرا می گوید

  بد نیست اگه نام درس ها هم بود عالی میشه

 2. ترنم‌ بانو می گوید

  من میگم مقدس توش باشه ولی نبود هم خانواده

 3. مرینت دوپن چنگ می گوید

  عالی بود اگه میشه هم خانواده ملت و وحدت و صبر رو هم بگذارید
  عالی میشه
  ممنون
  ??????

 4. Fate می گوید

  هم خانواده مختار

 5. رومینا می گوید

  خیلی عالی بود

 6. رومینا می گوید

  خیلی خوب

 7. ترانه‌ خدایی می گوید

  سلام خوبه ممنون عالی?????????

 8. آناهیتا می گوید

  سلام خوب بود ولی اگر هم خوانواده ارزش وشعر وخلق وآثار را داشت بهتر بود

 9. علی اصغر می گوید

  هم خانواده پرواز چیست؟

 10. می گوید

  من حفظ رو می خواستم نداشت????

 11. ANIA می گوید

  عالی بود😉🐞

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.