مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

آموزش مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی

0

ساختار و محتوای کتاب درسی مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی

کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایه چهارم شامل ۶ فصل و ۲۲ درس است.
۱ محلهٔ ما
۲ شهر من،روستای من
۳ پیدایش شهرها و روستاها
۴ سفری به شهرهای باستانی
۵ کشور زیبای من
۶ ما ایرانی هستیم
به عبارت دیگر هر فصل از تعدادی درس تشکیل شده است و همان طور که ملاحظه کرده اید موضوعات آن مرتبط است.

با توجه به رویکرد محیط های توسعه یابنده در سال قبل، دانش آموزان از (من)شروع کردند

جزوه پاسخ فعالیت های مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی

جزوه پاسخ فعالیت های کتاب اجتماعی چهارم ابتدایی

مشاهده

و خانه، مدرسه و از خانه تا مدرسه، محور آموزش های محیطی و اجتماعی قرار گرفت

امسال در ادامه مباحث قبلی، ابتدا محله و سپس روستا و شهر و بعد کشور ایران بستر آموزش و مطالعه قرار می گیرد.

از وجوه افتراق این کتاب با کتاب های قبلی باید به سازماندهی محتوای بخش تاریخ اشاره نمود.

توجه به حیطهٔ باستان شناسی و کار مورخ، آشنایی با تمدن های باستانی که در قلمرو ایران ظهور یافتند

مانند تمدن ایلام، روشن نمودن مفهوم تمدن برای دانش آموزان و بالاخره آموزش تاریخ ایران باستان در قالب داستان و توجه به نکات اجتماعی و تربیتی در این قالب از نکات برجسته کتاب جدید است.

بر روی صفحه آغازین هر فصل کتاب، یک تصویر مرتبط با موضوع فصل وجود دارد که خود می تواند انگیزه ای برای شروع درس باشد

به طور کلی با توجه به رویکرد کاوشگری کتاب، بهتر است در شروع کلاس، معلم با طراحی فعالیتی، فضای طرح سؤال و پرسش در کلاس پدید بیاورد.

زیرا اگر به راستی در ذهن دانش آموز سؤال ایجاد شود، آنگاه زمینهٔ مساعد برای جستجو و یافتن پاسخ و در نتیجه یادگیری مطالب پدید می آید.

لذا انتظار می رود که در شروع هر فصل، اجازه بدهید که ابتدا پرسش های مختلفی، در کلاس مطرح شود.

اجزای کتاب درسی مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی

متن هر درس شامل محتوای نوشتاری و محتوای تصویری است.

محتوای تصویری (عکس، نقشه، نمودار، کاریکاتور، نقاشی و …) همراه با متن نوشتاری، موضوع موردنظر را قابل درک و فهم می سازد.

لذا محتوای تصویری از محتوای نوشتاری جدا نیست و در فرایند تدریس باید
نمودارها، نقشه ها، عکس ها و سایر موارد توسط دانش آموزان مشاهده و بررسی شود.

برای هر فصل، فعالیت های نظام دار طراحی شده است.

به طوری که انجام هر فعالیت توسط دانش آموزان، آنها را برای یادگیری مطالب مرحلهٔ بعد آماده می کند.

از شما انتظار می رود که به انجام درست فعالیت ها اهتمام بورزید.

بخش عمده ای از فعالیت های کتاب باید در حین فرایند یاددهی یادگیری انجام شود.

البته برخی فعالیت ها نیز برای خارج از کلاس طراحی شده است و انجام آنها به زمان بیشتر نیاز دارد.

اگرچه جمع بندی و ارائه آن فعالیت توسط دانش آموزان باید در کلاس مدنظر قرار گیرد.

به طور کلی فعالیت ها به گونه ای طراحی شده است که در هر فصل هر پنج بخش مهارت های کاوشگری ذکر شده در صفحات قبل

( کاوش و بررسی، برقراری ارتباط، مشارکت، خلاقیت، واکنش شخصی و اظهار نظر) حتماً توسط دانش آموز انجام شود.

کاربرگه ها مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی

در پایان کتاب درسی کاربرگه های فعالیت وجود دارد.

در این کاربرگه ها، فعالیت های متنوعی طراحی شده است (تکمیل جدول، مصاحبه، نقشه خوانی، گفت وگو و خط زمان).

این کاربرگه ها مازاد بر کتاب و برنامهٔ اضافی نیستند،

بلکه بخشی از محتوای کتاب درسی محسوب می شوند و کتاب با آنها تکمیل می شود، به طوری که در متن کتاب درسی ارجاع داده شده است.

اغلب کاربرگه های فعالیت در فرایند تدریس و در کلاس درس اجرا می شوند.

البته برخی از آنها نظیر جمع آوری عکس و چسباندن در جای مخصوص، یا پرس وجو و … که به زمان بیشتری برای انجام نیاز دارند مخصوص خارج از کلاس هستند.

تمرین های کاربرگه ها طوری طراحی شده است که دانش و شناخت و مهارت های دانش آموزان را توسعه می دهد

و آنها را به تلاش و پویایی وا می دارد؛ به دانش آموزان انگیزه می بخشد و به عبارت دیگر بخشی از محتوای آموزشی است که به تکمیل، تثبیت یا تعمیق یادگیری کمک می کند.

تمرین های کاربرگه ها در ارزشیابی آموخته های دانش آموزان نیز ابزاری مناسب به شمار می آید.
پیشنهاد می شود که آنها در ابتدای سال یک کپی از کاربرگه ها مربوط به درس ها را تهیه کنند

و پس از انجام فعالیت روی کاربرگهٔ کپی شده، توسط دانش آموز آن را به معلم تحویل دهند تا در پوشه کار گذاشته شود.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.