مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

آموزش عدد 100 و اعداد سه رقمی ریاضی دوم ابتدایی

0 1,293

آموزش اعداد سه رقمی ریاضی دوم ابتدایی

از قبل به دانش آموزان می گویم با خودشان ده عدد چوب کبریت بیاورند

بعد در روز تدریس از آنها می خواهم چوب کبریت ها را با یک تکه نخ دسته دسته کنند

جزوه ریاضی دوم ابتدایی

مشاهده

سپس از آنها می پرسم که چند دسته دارید همه میگویند یک دسته ده تایی روی تخته می نویسم 10 بعد یک دسته از دانش آموزی میگیرم و به دانش آموز دیگری می دهم و دوباره می پرسم

چند دسته در دست دوست شماست ؟

همه می گویند دو دسته و روی تخته می نویسم 20 به همین ترتیب تا به نه دسته ی ده تایی می رسیم و نه یکی هم به آن اضافه میکنیم و ….

از این جا روش تدریس تغییر میکند تا به این جان از روش پرسش و پاسخ استفاده کردیم

حالا روی تخته یک نقاشی زیبا از یک جنگل می کشیم بعد …..

بعد به صورت داستان گویی شروع میکنیم که در یک جنگل زیبا اعداد یک رقمی و دو رقمی زندگی می کردند

و رهبر آنها عدد 99 بود عدد 99 خیلی مغرور بود و به همه ی اعداد دستور می داد و می گفت من از همه ی شما بزرگ ترم .

یک شب که عدد 99 در خواب بود یک دفعه یک چوبی به سرش خورد و هراسان از خواب بیدار شد و پرسید چه شده ؟ چه خبر شده ؟ چه کسی این جاست ؟

(چوب کبریتی را نشان می دهیم )

و می گوییم بچه ها گوش کنید و ببینید که یک چوب کبریت چه بر سر 99 می آورد

و چوب کبریت جلو می رود و می گوید من می خواهم به شما اضافه شوم اجازه می دهید ؟

99 که خیلی از خود راضی بود گول خورد و اجازه داد همین که چوب کبریت به او اضافه شد یکباره عدد ی ظاهر شد و صدا کرد :

آهای من عدد 100 هستم و شما باید به من احترام بگذارید زیرا شما از من کوچک تر هستید

و عدد 99 از تخت پایین آمد و شهر اعداد سه رقمی به وجود آمد .

به همین ترتیب توضیح می دهیم و تعدادی از اعداد سه رقمی را به همین شکل معرفی می کنیم

تا بچه ها با این داستان خوب درس را فرا بگیرند

البته این یک طرح ابتکاری بود که برای تدریس عدد 100 به کار می برم.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.