مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

آموزش تقسیم ریاضی سوم ابتدایی

0

مفهوم نقسیم را طی مراحل مختلف به دانش آموزان آموزش می دهیم.

الف. مفهوم اول تقسیم

۱۲ تکه چوب را به شاگردان نشان می دهیم از یکی می خواهیم ان ها را به دسته های ۳تایی تقسیم کند

کتاب ریاضی سوم سری کارپوچینو

انواع مختلف سؤال (چهارگزینه‌ای، جای خالی، درست یا نادرست)پرسش‌های مفهومی، تکمیل جدول و سؤالات تشریحی
  • &#۱۰۰۰۴;مونه سؤال امتحانات نوبت اول و دوم
مشاهده

ان گاه درباره تعداد دسته ها از شاگردان سوال می کنیم
دانش آموز : ۴ دسته

بله اگر ۱۲ تکه چوب را به دست های ۳ تایی تقسیم کنیم ۴ دسته می شود

و دانش آموز این جمله را چندین بار تکرار کند
مثالهای دیگر هم می زنیم با نی میله پلاستیکی خود دانش آموزان و …‌‌

بعد همین کار را با رسم شکل انجام می دهیم.

۱۲ مهره می کشیم بعد از دانش آموزی می خواهیم بیاید و مهره ها را به دسته های ۳ تایی تقسیم کند همون سوال های بالا را می پرسیم چند دسته شد؟
۴ دسته

زیر شکل می نویسیم اگر ۱۲ مهره را به دسته های ۳ تایی تقسیم کنیم ۴ دسته می شود .

در مراحل مجسم و نیمه مجسم مثال می زنیم بعد میگیم در ریاضی این مطلب را به اینگونه می نویسیم
۱۲÷۳=۴

و نماد ÷ را معرفی می کنیم

یک مساله مطرح می کنیم

اگر ۲۴ گردو را به دسته های ۶ تایی تقسیم کنیم چند دسته میشود ؟

معلم : چکار باید کنیم
دانش آموز : تقسیم می کنیم
افرین و روی تخته می نویسیم
۲۴÷۶=۴

بجه ها اگر می خواهیم به جواب تقسیم برسیم به این ضرب فکر کنید
……×۶=۲۴

چه عددی ضربدر ۶ می شود ۲۴
شاگرد: ۴
افرین پس
۴×۶=۲۴
۲۴÷۶=۴

و به این ترتیب رابطه تقسیم را با ضرب مطرح می کنیم. توجه کنید که شاگردان با روش آزمایش و خطا ابتدا عامل مجهول ضرب را پیدا می کند و بعد حاصل تقسیم را می نویسد.

ب. مفهوم دوم تقسیم

۱۵ دانش آموز یا هر چیز دیگر را صدا می کنیم آن ها را به ۳ دسته مساوی تقسیم می کنیم

بعد می پرسیم در هر دسته چند نفرند
۵ نفر

بعد می گوییم اگر ۱۵ دانش آموز را به ۳ دسته مساوی تقسیم شوند در هر دسته ۵ نفر خواهیم داشت

و از دانش آموزان می خواهیم این جمله را چندبار تکرار کنند
چندین مثال در مراحل مجسم و نیمه مجسم و ذکر مساله ارائه می دهیم.

۲۴ دانش آموز هنگام بازی به ۴ دسته مساوی تقسیم شدند در هر دسته چند نفرند و مثال های مختلف دیگر که برای دانش آموز مفهوم تقسیم جا بیفتد

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.