مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان
صفحه بایگانی دسته

هدیه ها چهارم

درس ۱۱ هدیه چهارم ابتدایی

توضیحات درس 11 هدیه چهارم ابتدایی بعد از اراده و خواست و تصمیم انسان یکی از مهم ترین عوامل سازنده شخصیت هر فردی همنشین و دوست و معاشر او است چرا که انسان خواه و ناخواه تأثیر پذیر است، و…