مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان
صفحه بایگانی دسته

هدیه ها چهارم

درس 13 هدیه چهارم ابتدایی خاله نرگس

توضیحات درس 13 هدیه چهارم ابتدایی خاله نرگس اسلام، انسان را موجودى فرد محور و جدا از جماعت نمى داند، بلکه او را به طور فطرى، موجودى اجتماعى مى داند که با…

درس 11 هدیه چهارم ابتدایی

توضیحات درس 11 هدیه چهارم ابتدایی بعد از اراده و خواست و تصمیم انسان یکی از مهم ترین عوامل سازنده شخصیت هر فردی همنشین و دوست و معاشر او است چرا که انسان خواه…

درس 9 هدیه ها چهارم ابتدایی کودک شجاع

توضیحات درس 9 هدیه ها چهارم ابتدایی کودک شجاع در درس«کودک شجاع» تلاش شده در حد امکان دانش آموزان با ابعادی از شخصیت تابناک امام جواد در زمینه شجاعت و مبارزه با…