مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان
صفحه بایگانی دسته

چهارم ابتدایی

فصل هفتم ریاضی چهارم ابتدایی

آمار و احتمال فصل هفتم ریاضی چهارم ابتدایی واژه ی آمار به معنی حالت، وضعیت یا موقعیت است؛احتمال هم به معنی شانس وقوع یا اتفاق افتادن یک حادثه معنی می شود.…