مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان
صفحه بایگانی دسته

هدیه ها پنجم

درس 10 هدیه پنجم ابتدایی در ساحل دجله

توضیحات درس 10 هدیه پنجم ابتدایی در ساحل دجله در درس«ساحل دجله»تلاش شده درحد امکان دانش آموزان با ابعادی از شخصیت تابناک امام هادی دردر قالب سفرنامه زیارتی یکی…

درس 9 هدیه پنجم ابتدایی یک جهان جشن

توضیحات درس 9 هدیه پنجم ابتدایی یک جهان جشن در تاریخ اسلام دو حادثه بسیار مهمّ و بزرگ اتفاق افتاده است که از یکی رسالت و از دیگری امامت به وجودآمده است.…

درس 8 هدیه پنجم ابتدایی دو نامه

توضیحات درس 8 هدیه پنجم ابتدایی دو نامه انسان موجودی اجتماعی است. این حکمی است که همگان بر آن اتفاق و اجماع دارند، هرچند که درباره علل و اسباب آن اختلاف…

درس 6 هدیه پنجم ابتدایی مال مردم

توضیحات درس 6 هدیه پنجم ابتدایی مال مردم در تعالیم الهی لقمه حلال مقدّمه عمل صالح شمرده شده است. به تعبیر دیگر، همان گونه که گیاه از آب بی نیاز نیست، و هر قدر…

درس 5 هدیه پنجم ابتدایی گل صد برگ

توضیحات درس 5 هدیه پنجم ابتدایی گل صد برگ در سال های گذشته دانش آموزان با ابعاد مختلف وجودی پیامبر اکرممانند مهربانی نسبت به کودکان، زندگی و ویژگی های ایشان در…