مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان
صفحه بایگانی دسته

مطالعات اجتماعی پنجم

آموزش مطالعات پنجم ابتدایی درس پانزدهم بازگشت از سفر حج

مطالعات پنجم ابتدایی درس پانزدهم بازگشت از سفر حج 1 - مکه و مدینه، مهم ترین شهرهای مقدّس مسلمانان جهان، در کشور عربستان قرار دارند. 2 - خانه ی کعبه در مسجدالحرام در شهر مکه قرار دارد که…

آموزش مطالعات پنجم ابتدایی درس چهاردهم زندگی در نواحی مختلف جهان

مطالعات پنجم ابتدایی درس چهاردهم زندگی در نواحی مختلف جهان 1 - کره ی زمین بیش از 7 میلیارد نفر جمعیت دارد، این جمعیت روی خشکی های بزرگ زمین در کشورهای مختلف زندگی می کنند. 2 - به خشکی های…

آموزش مطالعات پنجم ابتدایی درس دوازدهم کشورهای همسایه 2

مطالعات پنجم ابتدایی درس دوازدهم کشورهای همسایه 2 کشور جمهوری اسلامی پاکستان در شرق ایران واقع شده است. در شمال و غرب این کشور کوه های بلندی قرار گرفته اند. بیشتر پاکستان را جلگه های پست…