مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان
صفحه بایگانی دسته

ریاضی دوم

آموزش کسر و احتمال ریاضی دوم ابتدایی

در کتاب های قبلی موضوع احتمال را ما در کتاب های دبیرستان داشتیم. اصلا در ابتدایی و راهنمایی مبحثی به نام احتمال وجود نداشت. اما الان در ابتدایی این مبحث وارد…

فصل هشت ریاضی دوم ابتدایی آمار

صفحه عنوانی فصل هشت ریاضی دوم ابتدایی روش آموزش صفحه عنوانی فصل هشت ریاضی دوم ابتدایی : هدف آشنایی دانش آموزان با انواع نمودارها برای تحلیل و تفسیر اطلاعات…

آموزش ریاضی دوم ابتدایی درس به درس

کتاب ریاضی دوم ابتدایی کتاب ریاضی پایه ی دوم در راستای برنامه ی درسی ملّی و در ادامه ی تغییر کتاب درسی پایه ی اوّل تألیف شده است. در این کتاب نیز تلاش شده است…