مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

ورزش و نیرو ۲ درس هفتم علوم ششم ابتدایی

0

ورزش و نیرو ۲ درس هفتم علوم ششم ابتدایی در یک نگاه

در این درس دانش آموزان با انجام فعالیت های مشخص گروهی، آزمایش، مشاهدهٔ دقیق، فراخوانی تجربه های شخصی و تحلیل و تفسیر، به وجود نیروهای غیر تماسی مانند نیروی الکتریکی، مغناطیسی و گرانشی پی می برند

 

و در ادامه با نیروهای اصطکاک و مقاومت هوا آشنا می شوند،

 

و سرانجام با انجام یک آزمایش مشخص به تأثیر سرعت هوا در پرواز هواپیما پی برده

 

و با انجام فعالیت «مسابقه با هواپیمای کاغذی »، تأثیر نیروهای مختلف بر هواپیما را متوجه می شوند.

 

نقشه مفهومی ورزش و نیرو ۲ درس هفتم علوم ششم ابتدایی

 

نقشه مفهومی درس هفتم علوم ششم ابتدایی

اهداف ورزش و نیرو ۲ درس هفتم علوم ششم ابتدایی

۱  – در تعداد محدودی مثال، نیروهای غیر تماسی ( الکتریکی، مغناطیسی و گرانشی( و تماسی ) اصطکاک و مقاومت هوا ) را شناسایی کرده و تأثیر آن بر حرکت را بیان کنند.

۲  – در مثال های متنوع تری نیروها را شناسایی کرده و تأثیر آنها بر حرکت را بیان کنند.

۳  – در مثال ها یی مانند هواپیما که بیش از یک نیرو بر جسم وارد می شودنیروها را شناسایی کرده و تأثیر آنها را بر حرکت بیان کنند.

نیروی جاذبه زمین ورزش و نیرو ۲ درس هفتم علوم ششم ابتدایی

وقتی توپ در دست شما قرار دارد، ساکن است.

بارها شدن از دست، شروع به حرکت به طرف پایین می کند و یک تغییر حرکت اتّفاق می افتد و می دانیم عامل تغییر حرکت، نیرو است.

بنابراین نتیجه می گیریم زمین به همه ی اجسام نزدیک خود نیرو وارد می کند و آن ها را به طرف خود می کشد.

این نیرو، نیروی جاذبه زمین نامیده می شود. نیروی جاذبه زمین روی همه چیز و همه کس عمل می کند.

نیروی جاذبه ای که زمین به یک جسم وارد می کند، وزن جسم نامیده می شود.

حل آزمایش کنید درس هفتم علوم ششم ابتدایی

آزمایش کنید صفحهٔ ۵۵ درس هفتم علوم ششم ابتدایی:

می توان از ماشین های اسباب بازی ساده که دارای ۴ چرخ هستند، استفاده کرد.

یعنی یک آهنربا را روی اسباب بازی قرار داده و آهنربای دیگری را به آن نزدیک کرد.

توجه داریم اگر قطب های همنام را به هم نزدیک کنیم

رانش یا هل دادن و اگر قطب های غیر همنام را نزدیک کنیم، کشیدن و یا جذب اتفاق می افتد.

در «آزمایش کنید » صفحهٔ ۵۶ درس هفتم علوم ششم ابتدایی ؛

می توان این آزمایش را با دو عدد بادکنک انجام داد و اثر دو بادکنک باردار بر یکدیگر را مشاهده کرد.

در «آزمایش کنید » صفحهٔ ۵۷ درس هفتم علوم ششم ابتدایی ؛

می توان بدون تخته نیز آزمایش را انجام داد.

کافی است دو جلد کتاب را به عنوان پایهٔ سطح شیب دار انتخاب کرده و از یک کتاب دیگر به جای تخته استفاده کرد.

فعالیت «ایستگاه فکر » صفحهٔ ۵۸ درس هفتم علوم ششم ابتدایی ؛

نیرویی در خلاف جهت حرکت بر جسم وارد شده و سبب کند شدن حرکت آن می شود.

این نیروی مخالف، در سطح های ناهموار مانند موکت یا خاک بیشتر است.

فعالیت «ایستگاه فکر » صفحهٔ ۵۸ درس هفتم علوم ششم ابتدایی ؛

به نظر می رسد در این آزمایش هرچه سطح ناهموارتر باشد،

نیروی اصطکاک بیشتر است. اگر نیروی اصطکاک کم شود، جسم مسافت بیشتری طی می کند.

در مواردی که می توان نیروی اصطکاک را به طور قابل ملاحظه کاهش داد،

جسم مسافت خیلی زیادی را می تواند طی کند اما چون نمی توان نیروی اصطکاک را به طور کامل حذف کرد،

پس نمی توان انتظار داشت جسم هرگز متوقف نشود.

 در فعالیت «گفت و گو کنید » صفحهٔ ۵۸ درس هفتم علوم ششم ابتدایی ؛

الف) بیشتر

ب) بیشتر

پ)کمتر

ت) بیشتر

ث) کمتر

ج)کمتر

 در فعالیت «ایستگاه فکر » صفحهٔ ۵۹ درس هفتم علوم ششم ابتدایی ؛

بر کشتی نیروی مقاومت آب در برابر حرکت اثر می گذارد و با حرکت مخالفت می کنند.

البته این نیرو، اصطکاک نیست بلکه نیروی مقاومت آب است.

بر هواپیمای در حال پرواز، نیروی مقاومت هوا اثر می کند

واین نیرو برخلاف جهت حرکت هواپیماست.

در فعالیت «آزمایش کنید » صفحهٔ ۶۰ درس هفتم علوم ششم ابتدایی ؛

می توان به جای بادکنک ها از دو نوار باریک بلند کاغذی استفاده کرد و آنها را از خط کش آویزان کرده و به وسط آنها فوت کرد.

همان نتیجهٔ آزمایش با بادکنک ها را به شما خواهد داد.

«ایستگاه فکر » صفحهٔ ۶۱ درس هفتم علوم ششم ابتدایی؛

در روزهای طوفانی، هوا با سرعت زیاد از بالای سقف عبور می کند،

در نتیجه فشار هوا در بالای سقف کم شده و فشار هوای داخل ساختمان سبب نیروی روبه بالایی به سقف می شود

و اگر سقف از استحکام لازم برخوردار نباشد، ممکن است کنده شود.

این مشکل را می توان با بازگذاشتن درب یکی از پنجره ها تا حد زیادی حل کرد.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.