مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

ورزش و نیرو ۱ درس ششم علوم ششم ابتدایی

2

ورزش و نیرو ۱ درس ششم علوم ششم ابتدایی دریک نگاه

در این درس دانش آموزان با مشاهده، تفسیر، فراخوانی تجربه های شخصی، انجام فعالیت های گروهی و بازی های هدفمند به مفهوم نیرو پی برده و آن را حس می کنند و با اثرات نیرو بر اجسام اطراف خود آشنا می شوند و سرانجام متوجه می شوند که دست کم دو جسم باید بر هم اثر کنند تا نیرو به وجود آید.
همچنین در خواهند یافت اگر نیروهای وارد بر جسمی ساکن، اثر همدیگر را خنثی کنند، جسم حرکت نخواهد کرد.

نقشه مفهومی ورزش و نیرو ۱ درس ششم علوم ششم ابتدایی
نقشه مفهومی درس ششم علوم ششم ابتدایی

کتاب جامع ششم سری EQ

کتاب جامع ششم سری EQ

درس‌نامه کامل + سوالات فراوان + پاسخ‌های روان
 • &#۱۰۰۰۴;
مشاهده

اهداف ورزش و نیرو ۱ درس ششم علوم ششم ابتدایی

۱ –  هل دادن و کشیدن را معادل وارد کردن نیرو بدانند و اثرات نیرو بر یک جسم را تشخیص دهند.
۲ –  در مثال های ساده، نیرو را شناسایی کرده و اثر آن بر حرکت را بیان کنند.
۳ –  اثر دو یا چند نیرو بر یک جسم را تعیین کنند.
حل فعالیت کار در کلاس صفحه ۴۵ علوم ششم ابتدایی 

الف )مشاهده می شود :
الف) بلند کردن وزنه توسط وزنه بردار
ب) هوا کردن بادبادک
پ) یک موشک در آستانهٔ پرتاب
ت) یک تیر و کمان کشیده شده توسط شخص
ث) ضربهٔ یک تنیسور به توپ
ج) مهار یک توپ توسط دروازه بان
ب) نتیجه فعالیت های صفحهٔ ۴۵ درس ششم علوم ششم ابتدایی
الف) بلند کردن
ب) بالارفتن بادبادک
پ) پرتاب شدن توپ
ت) رها شدن تیر
ث) به حرکت درآمدن موشک
ج) متوقف شدن توپ

اثر نیرو درس ششم علوم ششم ابتدایی

وقتی حرکت جسمی مانند توپ تغییر می کند، مثلاً وقتی توپی متوقّف می شود
یا شروع به حرکت می کند، حتماً نیرویی سبب این تغییر حرکت شده است.
بنابراین می توانیم بگوییم؛ وقتی حرکت جسم تغییر می کند که به آن نیرویی وارد شود.

گفت و گو کنید صفحهٔ ۴۷ درس ششم علوم ششم ابتدایی؛

الف) حرکت
ب)کُند
پ) سریع تر
ت) توقف
ث)جهت
فعالیت «ایستگاه فکر » صفحهٔ ۵۰  درس ششم علوم ششم ابتدایی؛

الف) دست کم دو جسم
ب)خیر، دو جسم باید بر هم اثر کنند (برهم کنش کنند) تا در حین برهم کنش به هم نیرو وارد کنند.

فعالیت «علم و زندگی » صفحهٔ ۵۰ درس ششم علوم ششم ابتدایی ؛

الف) اگر نیروها موازنه شوند یعنی دو گروه نیروی هم اندازه به طناب وارد کنند و نیروها همدیگر را خنثی کنند، جسم حرکت نمی کند.
ب ) در این حالت، گروهی که نیروی بیشتری وارد کرده، گروه دیگر را به طرف خود می کشد. در این حالت نیروها موازنه نیستند و یکی از نیروها دارای مقدار بیشتری است.
بنابراین بر طناب نیروی خالصی وارد شده است.

2 دیدگاه ها
 1. محدثه ابراهیمی می گوید

  خیلی خوب نبود
  به خاطره
  این که صفحه ی ۴۶نیود فعالیتش

 2. ناشناس می گوید

  بدک نبود

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.