مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

مهمان کوچک هدیه دوم ابتدایی

0

اهداف درس مهمان کوچک هدیه دوم ابتدایی

۱ آشنایی با رفتار مهربانانهٔ پیامبر اکرم(ص)در برخورد با کودکان
۲ تقویت احساس علاقه و احترام نسبت به پیامبر اکرم(ص)
۳ تلاش برای آشنایی بیشتر با رفتار پیامبر اکرم(ص) در برابر کودکان

انتظارات
دانش آموز طی فرایند آموزش:
۱ برخی از مهربانی های پیامبر(ص)، نسبت به کودکان را برمی شمارد.
۲ با جملات ساده و کودکانه احساس علاقه خود را به پیامبر(ص) بیان می کند.
۳ داستانهایی را دربارهٔ رفتار پیامبر(ص) (که شنیده است) بیان می کند.

مفاهیم کلیدی
بلال
مهربانی پیامبر(ص)

کودک یتیمی نزد پیامبر اکرم(ص) به مسجد می رود و با ایشان دربارهٔ خود و خانواده اش گفت وگویی می کند و پیامبر که از ادب کودک خرسند می شود به بلال می گوید که از منزل برای او مقداری خوراکی بیاورد و بلال تعداد ۲۱ خرما می آورد و حضرت محمد (ص) با نوازش کودک یتیم خرماها را به او می دهد و کودک خوشحال به سوی خانه اش می رود.

این درس با استفاده از سیره نبوی در برخورد با کودکان، مهربانی پیامبر با کودکان(خصوصاً کودکان یتیم) را به خوبی نشان می دهد. پیامبر، هم در رفتار و اخلاق خود با این کودک مهربان بود و هم در حد توان خود به او هدیه ای داد تا دل او و خانواده اش را شاد کرده باشد

توجه به یتیمان و شاد کردن دل آن ها مورد توجه قرار گرفته است، تا مخاطب بیاموزد که باید به کسانی که از داشتن نعمت پدر و یا مادر محرومند، توجه ویژ های داشته باشد و سعی در شاد کردن دل آن ها داشته باشد.

دوست دارم مهمان کوچک هدیه دوم ابتدایی

بیان رفتار مهربانانه پیامبر با کودک می تواند الگویی برای داشتن رفتار پر مهر و محبت مخاطب با افراد کوچکتر ازخود باشد که شامل برادر یا خواهر کوچک تر، هم مدرسه ای کوچک تر و… باشد.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.